Γράφει ο Τόγιας Κων/νος Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr

Η κατοχύρωση των απαραιτήτων ετών ασφάλισης για τη κατοχύρωση δικαιωμάτων συνταξιοδότησης αποτελεί ένα στόχο αλλά και μια ιδιαίτερη ανησυχία για πλήθος εργαζομένων.

Η ανασφάλιστη εργασία, η ημι-απασχόληση καθώς και η ανεργία των τελευταίων 10 ετών έχουν στερήσει σημαντικά έτη ασφάλισης, με τους ασφαλισμένους να νοιώθουν ότι έχουν χάσει πολύτιμο έδαφος στο δρόμο τους προς τη συνταξιοδότηση. Η ανησυχία γίνεται εντονότερη για ασφαλισμένος που βρίσκονται ιδιαιτέρως κοντά στις νομοθετημένες ηλικίες συνταξιοδότησης.

Με βάση τον ασφαλιστικό νόμο 4387/16 οι ασφαλισμένοι κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με 4.500 ένσημα ή αλλιώς 15 έτη συνολικής ασφάλισης.

Η συνταξιοδότηση μπορεί να πραγματοποιηθεί στα 67 για ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς και στα 62 μόνο για μισθωτούς με τη δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης.

Πώς υπολογίζεται η δημόσια σύνταξη

Η δημόσια σύνταξη αποτελεί  συνιστώσα 2 συντάξεων. Της εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής. Η εθνική σύνταξη κατοχυρώνεται με 15 έτη ασφάλισης και προβλέπει ένα συγκεκριμένο ποσό ανάλογα με τα έτη συνολικής ασφάλισης του ασφαλισμένου.

Πιο αναλυτικά υπολογίζεται με βάση το παρακάτω πίνακα:

Στα 67 έτη Στα 62 έτη
Έτη ασφάλισης Ποσό σύνταξης(€) Ποσό σύνταξης(€)
15 345 241
16 353 247
17 360 252
18 368 257
19 376 263
20 384 268

 

Για περισσότερα από 20 έτη ασφάλισης το ποσό της εθνικής σύνταξης παραμένει σταθερό.

Παρατηρήστε επίσης οτι το ποσό της σύνταξης στη περίπτωση της πρόωρης συνταξιοδότησης (62) είναι μειωμένο κατά 30%. Η μείωση αυτή ”κλειδώνει” και δεν επανέρχεται με τη συμπλήρωση των 67 ετών.

Η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται με βάση το μέσο εισόδημα του ασφαλισμένου από το 2002 για το οποίο έχουν αποδοθεί εισφορές υπερ σύνταξης. Επί της ουσίας υπολογίζεται βάση ποσοστού επί του μέσου εισοδήματος που διαμορφώνεται βάση των συνολικών ετών ασφάλισης μετά από την αποπληθωριοποίηση του εισοδήματος.

Πιο συγκεκριμένα

Ποσοστό αναπλήρωσης Ανταποδοτικής Σύνταξης
Κλίμακες Ετών ασφάλισης Ποσοστό Αναπλήρωσης
0-15 11,55%
15,01- 16 12,39%
16,01- 17 13,23%
17,01- 18 14,07%
18,01- 19 14,97%
19,01- 20 15,87%
20,01- 21 16,77%
21,01- 22 17,73%
22,01- 23 18,69%
23,01- 24 19,65%
24,01 -25 20,68%
25,01- 26 21,71%
26,01- 27 22,74%
28,01- 29 25,16%
29,01 – 30 26,37%
30,01 – 31 27,79%
31,01 – 32 29,21%
32,01 – 33 30,63%
33,01- 34 32,22%
34,01 -35 33,81%
35,01- 36 35,40%
36,01- 37 37,20%
37,01 – 38 39%
38,01- 39 40,80%
39,01 -40 42,80%
40,01 – 41 44,80%

 

Ακολουθούν παραδείγματα δημόσιας συνταξιοδότησης για ασφαλισμένους με 15 έτη ασφάλισης και εισοδήματα από 700€ έως 1.800€.

Εισόδημα (€) 700 800 900 1000 1200 1500 1800
Έτη ασφάλισης 15 15 15 15 15 15 15
Εθνική Σύνταξη (€) 345 345 345 345 345 345 345
Ανταποδοτική (€) 81 92 104 116 139 173 208
Σύνολο (€) 426 437 449 461 484 518 553
Ποσοστό αναπλήρωσης (%) 60,8 54,6 49,8 46,1 40,3 34,5 30,7

 

Από το παραπάνω πίνακα διακρίνεται εντονότατα το συνταξιοδοτικό κενό που αφήνει ο συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης. Ασφαλισμένοι κάθε εισοδηματικής κατηγορίας δε θα είναι σε θέση να κατοχυρώσουν μια ικανοποιητική σύνταξη, ενώ όσο αυξάνεται το εισόδημα παρατηρείται το παράδοξο φαινόμενο όπου το ποσοστό αναπλήρωσης για τους ασφαλισμένους μειώνεται. Παρατηρήστε οτι για μέσο εισόδημα άνω των 1.200€ το ποσοστό αναπλήρωσης είναι κάτω του 35%, με τη σύνταξη να ορίζεται στο 1/3 του μέσου προ συνταξιοδότησης εισοδήματος. Με μέσο εισόδημα ανάμεσα σε 900€ και 1200€ το ποσοστό αναπλήρωσης δε θα υπερβαίνει ούτε το 50%, ενώ μόνο εισοδήματα κάτω των 900€ θα έχουν υψηλότερη αναπλήρωση όπου και πάλι δε θα ξεπερνά το 60%.

Κύριοι λόγοι για τα παραπάνω είναι το χαμηλό ποσοστό αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης για τη 15ετία που παραμένει ίδιο για όλα τα εισοδήματα, καθώς και το χαμηλό – σταθερό και επιδοματικού τύπου ποσό της εθνικής σύνταξης.

Συμπερασματικά η κατοχύρωση του ελαχίστου χρόνου ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδότησης θα τείνει να παρέχει ποσά ”επιδόματα” για τους συνταξιούχους που σε καμία περίπτωση δε θα τους εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση.

Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη χρονική συγκυρία, οι ασφαλισμένοι που υπολογίζουν να συνταξιοδοτηθούν με τα ελάχιστα έτη ασφάλισης (15)  και που βασίζονται στο ποσό της σύνταξης ως κύρια πηγή εισοδήματος θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη κατοχύρωση συμπληρωματικών ποσών σύνταξης.

Στη περίπτωση αυτή επεισέρχεται ο ρόλος της ιδιωτικής συνταξιοδότησης ώστε να αναπληρώσει το χαμένο εισόδημα των ασφαλισμένων παρέχοντας τους επιπλέον ποσά σύνταξης. Η ιδιωτική συνταξιοδότηση αποτελεί μια ατομική πρωτοβουλία για το κάθε ασφαλισμένο η οποία παραμένει ανεξάρτητη σαν επιλογή από τη δημόσια συνταξιοδότηση και είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη. Ο ασφαλισμένος δύναται να επιλέξει τόσο το ποσό των εισφορών του, όσο και την ηλικία συνταξιοδοτήσεώς του. Οι εισφορές που καταβάλει του επιστρέφονται έντοκα, με τη μορφή σύνταξης ή ως εφάπαξ.

Τα πλεονεκτήματα της ιδιωτικής σύνταξης

  • Εγγυημένη υψηλή απόδοση μιας και που βασίζεται σε ανταποδοτικό σύστημα εισφορών
  • Eλεύθερη επιλογή ηλικίας συνταξιοδότησης
  • Σταθερές εισφορές δίχως εισοδηματικές ή ηλικιακές αναπροσαρμογές
  • Απαλλαγή από το φόβο των μειώσεων με σταθερή και εγγυημένη σύνταξη
  • Είσπραξη εφάπαξ
  • Άμεση συνταξιοδότηση δίχως κωλυσιεργίες
  • Προσεκτικός σχεδιασμός – Επιλογή ποσού σύνταξής και εισφορών βάση της εισοδηματικής αναλογικής
  • Φερεγγυότητα (Εφαρμογή Solvency 2 & παράλληλη κάλυψη από το Εγγυητικό κεφάλαιο ιδιωτικής ασφάλισης ζωής)
  • Ασφαλιστική εξασφάλιση σε περίπτωση αναπηρίας ή θανάτου
  • Αφορολόγητος χαρακτήρας

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τα πλεονεκτήματα της ιδιωτικής συνταξιοδότησης εδώ.

H διεύθυνση μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ατομικών συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προγραμματισμών. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς στο :

τηλ: 210-57 11918|e-mail: info@idiotiki-syntaxi.gr,

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού και την πιο αναλυτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού – αποταμιευτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό πρόγραμμα πλήρως παραμετροποιημένο.