Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr

Τα σύγχρονα αποταμιευτικά προγράμματα αποτελούν πολυδιάστατα εργαλεία τα οποία μπορούν να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε ασφαλισμένους όλων των ηλικιών.

Σήμερα ωστόσο περισσότερο από ποτέ τα προγράμματα αυτά μπορούν να αποτελέσουν έναν ιδιαίτερο σύμμαχο για τους νέους και να το γιατί.

Με ημερομηνίες γέννησης από τι αρχές του 1980 μέχρι και τα τέλη του 2000 οι νέοι σήμερα δοκιμάζονται από ένα σύνολο προκλήσεων, διαφορετικής έκτασης και απαιτήσεων από αυτές που αντιμετώπιζαν οι παλαιότερες γενιές.

Βρίσκονται εξάλλου σήμερα απέναντι από προκλήσεις μιας δεκαετίας που είχαν σαν αποτέλεσμα να γαλουχηθούν εν μέσω απότομων και κάθετων αλλαγών καθώς και οικονομικών προσαρμογών. Μια μεταβατική περίοδος που ώθησε μια μεγάλη μερίδα να αναζητήσει ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας στο εξωτερικό.

Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις των νέων σήμερα είναι η οικονομική τους ανασύνταξη, με την αποταμίευση να κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο 67% των ερωτηθέντων, καθώς και η μέριμνα για  το ασφαλιστικό, μιας και που η ανησυχία για το συνταξιοδοτικό τείνει να κορυφώνεται.

Η πρόκληση της σύνταξης

Με το δημογραφικό πρόβλημα να οξύνεται τις επόμενες δεκαετίες οι νέοι του σήμερα θα βρεθούν εν μέσω μιας μεταβατικής περιόδου όπου οι δημογραφικοί παράγοντες θα ασκούν έντονες πιέσεις στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας.

Πιο αναλυτικά η Eurostat δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για την αναλογία των δυνητικά εργαζομένων πολιτών (15 ετών και άνω) προς τους δυνητικά ανενεργούς επαγγελματικά πολίτες (συνταξιούχους των 65 ετών και άνω) και πώς η αναλογία αυτή θα τείνει να αυξάνεται με τα έτη.

Πηγή : https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00200&language=en

Παρατηρήστε οτι η αναλογία το 2020 διατηρείται στους 35,1 άνω των 64 ετών προς 100 δυνητικά εργαζόμενους, το 2050 και 2060 ωστόσο που θα αποτελούν και δεκαετίες ορόσημο για τους νέους μας σήμερα μιας και που θα αποτελούν δεκαετίες συνταξιοδότησης, η αναλογία αυτή θα έχει φτάσει τους 63,4 και 61 προς 100 (!) καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων για τις δεκαετίες που έρχονται. Υπενθυμίζεται οτι το συνταξιοδοτικό σύστημα βασίζεται στην αναδιανομή των εισφορών για την κάλυψη των συντάξεων. Η ανισορροπία του δημογραφικού δημιουργεί τριγμούς στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, καθιστώντας τους ασφαλισμένους στο σύνολό τους ευάλωτους σε μονομερείς αναπροσαρμογές της συνταξιοδοτικής δαπάνης, με τα ποσά των συντάξεων και τις ηλικίες συνταξιοδότησης να αποτελούν τις πρώτες επιλογές για ανασχεδιασμό.

Ερχόμενοι στο ερώτημα πως και γιατί τα αποταμιευτικά προγράμματα μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό σύμμαχο των νέων.

Πρώτον : διότι αποτελούν προγράμματα δημιουργίας κεφαλαίου μέσω συστηματικής αποταμίευσης τα οποία αποδίδουν έντοκα στους ασφαλισμένους το κεφάλαιο τους σε όποια ηλικία εκείνοι επιθυμούν και προγραμματίζουν εξ αρχής.

Δεύτερον : επειδή μπορούν στη λήξη τους να μετατραπούν και σε συνταξιοδοτικά προγράμματα παρέχοντας επιλογές ιδιωτικής συνταξιοδότησης στους ασφαλισμένους.

Τα προγράμματα αυτά όντας εξαιρετικά ευέλικτα παρέχουν στον ασφαλισμένο αυξημένες δυνατότητες παραμετροποίησης με σκοπό οι ασφαλισμένοι να διατηρούν διαχρονικά έναν ευέλικτο αλλά πάνω απ ‘ολα βιώσιμο σχεδιασμό αποταμίευσης στα μέτρα τους. Παρέχουν επίσης πολύ υψηλότερες αποδόσεις (και αφορολόγητες) σε σχέση με εκείνες των τραπεζικών ταμιευτηρίων (οι οποίες είναι πιο ιδανικές για βραχυχρόνιους προγραμματισμούς μηνών η και μερικών ετών).

Με 100% εξασφάλιση του κεφαλαίου αποταμίευσης και εγγυημένους τόκους τα προγράμματα αυτά αποτελούν εργαλεία που σκοπό έχουν να εντάξουν τους νέους στη συνήθεια της αποταμίευσης ή να ενισχύσουν τη τάση τους να αποταμιεύουν συστηματοποιώντας την αποταμίευση.

Χρήσιμα tips:

  • Τα προγράμματα εγγυημένου επιτοκίου αποτελούν τα μοναδικά προγράμματα μέσω των οποίων μπορείτε να θέσετε αξιόπιστα ένα ποσό εφάπαξ ή σύνταξης ως στόχο είσπραξης για το μέλλον.
  • Τα προγράμματα αυτά παρέχουν τη δυνατότητα πρόωρης εξαγοράς βάση πίνακα που παρέχεται εξ αρχής, ενώ δε σχετίζεται με οποιαδήποτε αξία μεριδίων και πορεία των επενδύσεων.
  • Κανένα επιτοκίο δεν σημαίνει τίποτα αν το πρόγραμμα δεν έχει βιώσιμα χαρακτηριστικά.
  • Κανένα επιτόκιο νέου προγράμματος στο μέλλον όσο υψηλό και αν είναι δε μπορεί να υπερκεράσει τους ανατοκισμούς ενός προγραμματισμού που έχει ξεκινήσει από νεαρή ηλικία.
  • SOS – Για τους νέους ασφαλισμένους : επιλέγοντας την εισπράξη εφάπαξ σε ηλικίες κάτω των 60 (55 ετών κτλ), είναι προτιμότερο να  προγραμματίσετε τη λήξη του προγράμματός σας για μετά τα 60 έτη της ηλικίας σας και αυτό γιατί τα προγράμματα εγγυημένου επιτοκίου παρέχουν παρόμοια απόδοση και κατά συνέπεια εφάπαξ  μετά την 20 ετία, είτε εξαγοραστούν βάση πίνακα εξαγοράς πχ στα 55 σας, με τη κανονική τους λήξη να ήταν στα 65 σας, είτε λήξουν προγραμματισμένα  και εξ αρχής στα 55 παρέχοντας έτσι τεράστιο όφελος και ευελιξία στον ασφαλισμένο να κατοχυρώσει υψηλότερα ποσά εφάπαξ και σύνταξης σε πιο νευραλγικές ηλικίες εφόσον πχ στα 55 δεν έχει άμεση ανάγκη το εφάπαξ.

Δείτε αναλυτικά τα πλεονεκτήματα :

H διεύθυνση μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ατομικών συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προγραμματισμών. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς στο :

τηλ: 210-57 11918|e-mail: info@idiotiki-syntaxi.gr,

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού και την πιο αναλυτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού – αποταμιευτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό πρόγραμμα πλήρως παραμετροποιημένο.