Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr

Ο πρόσφατος ασφαλιστικός νόμος έχει εισάγει νέους τρόπους υπολογισμού τόσο για τις ασφαλιστικές εισφορές που καλούνται να καταβάλουν οι ασφαλισμένοι (εισάγοντας τo ποσοστιαίο υπολογισμό των εισφορών βάση του εισοδήματός τους) όσο και για τη δημόσια σύνταξη. Ο ποσοστιαίος υπολογισμός δε, έχει οδηγήσει σε ένα πλήθος αναπροσαρμογών και εκκαθαρίσεων που γίνονται ιδιαίτερα έντονοι για τα υψηλότερα εισοδήματα.

Η εντύπωση ωστόσο που θα αποκόμιζε κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας που καλείται να καταβάλει υψηλότερες εισφορές διαχρονικά, είναι οτι και θα λάβει και αναλογικά, ένα υψηλότερο ποσό σύνταξης.

Η πραγματικότητα ωστόσο διαφέρει και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Για να κατανοήσουμε ωστόσο τι ακριβώς συμβαίνει με τους υψηλόμισθους και ελεύθερους επαγγελματίες με υψηλά εισοδήματα θα πρέπει να μελετήσουμε το τρόπο με τον οποίο ο ασφαλιστικός νόμος υπολογίζει το ποσό των συντάξεων, καθώς και  τα επίπεδα στα οποία κυμαίνεται η ανταποδοτικότητα των εισφορών που καταβάλουν.

Η δημόσια σύνταξη σύμφωνα με το ν4387/16  θα αποτελεί συνιστώσα 2 συντάξεων, της εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής.

Η εθνική σύνταξη αποτελεί ένα σταθερό ποσό συνταξης που κατοχυρώνει ο ασφαλισμένος με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.

Αναλυτικά η Εθνική Σύνταξη για την ηλικία των 67 ετών :

Έτη ασφάλισης Ποσό σύνταξης(€)
15 345
16 353
17 360
18 368
19 376
20 384

 

Για περισσότερα από 20 έτη ασφάλισης το ποσό της εθνικής σύνταξης παραμένει σταθερό στα 384€. Η ανταποδοτική σύνταξη δίδεται παράλληλα με την εθνική με επίσης ελάχιστα έτη ασφάλισης τα 15.

Το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης υπολογίζεται με βάση τις εισφορές που έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος από το 2002 μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης και συνδέεται ουσιαστικά με 1) το μέσο εισόδημά του και 2) τα συνολικά έτη ασφάλισής του.

Επί της ουσίας η ανταποδοτική σύνταξη παράγεται από το γινόμενο του ποσοστού αναπλήρωσης (που παρουσιάζεται στο παρακάτω πίνακα) επί του μέσου εισοδήματος του ασφαλισμένου βάση του οποίου υπολογίσθηκαν οι εισφορές του υπερ σύνταξης.

Το ποσοστό αναπλήρωσης διαμορφώνεται βάση των ετών ασφάλισης του ασφαλισμένου.

Ποσοστό αναπλήρωσης Ανταποδοτικής Σύνταξης
Κλίμακες Ετών ασφάλισης Ποσοστό Αναπλήρωσης
0-15 11,55%
15,01- 16 12,39%
16,01- 17 13,23%
17,01- 18 14,07%
18,01- 19 14,97%
19,01- 20 15,87%
20,01- 21 16,77%
21,01- 22 17,73%
22,01- 23 18,69%
23,01- 24 19,65%
24,01 -25 20,68%
25,01- 26 21,71%
26,01- 27 22,74%
28,01- 29 25,16%
29,01 – 30 26,37%
30,01 – 31 27,79%
31,01 – 32 29,21%
32,01 – 33 30,63%
33,01- 34 32,22%
34,01 -35 33,81%
35,01- 36 35,40%
36,01- 37 37,20%
37,01 – 38 39%
38,01- 39 40,80%
39,01 -40 42,80%
40,01 – 41 44,80%

 

Έτσι για παράδειγμα ασφαλισμένος ελεύθερος επαγγελματίας με 30 έτη ασφάλισης και μέσο εισόδημα 1.500€ κατοχυρώνει 384€ από την εθνική σύνταξη και 1500€ Χ 27,79% = 416,85€ από την ανταποδοτική. Σύνολο 800,85€ σύνταξη στα 67 του. Το ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξής του ορίζεται σε 53,39% σε σχέση με το εισόδημα που είχε πριν τη συνταξιοδότηση.

Ας μελετήσουμε όμως τη περίπτωση όπου ο ίδιος ο ασφαλισμένος με τα ίδια έτη ασφάλισης έχει ως μέσο εισόδημα 2.000€.

Φαινομενικά το ποσό της σύνταξης που θα λάβει θα είναι υψηλότερο, επί της ουσίας όμως θα είναι ;

Ο ασφαλισμένος θα κατοχυρώσει 384€ από την εθνική σύνταξη και 2.000€ Χ 27,79%= 555,8€ από την ανταποδοτική σύνταξη. Σύνολο σε αυτή τη περίπτωση  939,80€ με ποσοστό αναπλήρωσης ωστόσο, 46,99% (!) Πρακτικά όσο μεγαλώνει το ποσό του εισοδήματος του ασφαλισμένου και αναλογικά οι εισφορές που θα καταβάλει (20% υπερ σύνταξης και 6.95% υπερ περίθλαψης) μειώνεται η σχέση σύνταξης και εισοδήματος και κατά συνέπεια η ανταποδοτικότητα των εισφορών του. Έτσι αν στη πρώτη περίπτωση ο ασφαλισμένος με εισοδήματα 1.500€ κατέβαλε υπερ σύνταξης 300€ το μήνα για να λάβει 800.85€, ο δεύτερος καταβάλει 400€ για να λάβει 939,8€ μια διαφορά της τάξης των 139,8€ το μήνα, που σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχεί στο 33% της αύξησης των εισφορών.

Για να γίνουμε πιο κατανοητοί, αν με τα ίδια έτη ασφάλισης (συνολικά 30) ο ελεύθερος επαγγελματίας δήλωνε 900€ εισόδημα, τότε λαμβάνει 384€ εθνική σύνταξη και 900€Χ 27,79% = 250,11€ ανταποδοτική . Σύνολο 634,11€, το ποσοστό αναπλήρωσης ανέρχεται σε 70,45% με μηνιαίες εισφορές υπερ σύνταξης 180€. Έχοντας καταβάλει 120€ χαμηλότερες μηνιαίες εισφορές από τον ασφαλισμένο των 1500€ θα λάβει υψηλότερο ποσοστό συνολικής αναπλήρωσης με τη διαφορά των συντάξεων να ορίζεται σε 166€.

Τελευταίο παράδειγμα με ελεύθερο επαγγελματία με εισόδημα 4.500€, θα λαμβάνει 384€ συν 1.250€ ανταποδοτική σύνταξη, σύνολο 1.634,55€ καταβάλλοντας μόνο υπερ σύνταξης 900€ το μήνα για ένα ποσοστό αναπλήρωσης που δε θα ξεπερνά το 36,32%.

Το ασφαλιστικό παράδοξο που παρατηρείται κατά την εφαρμογή του Ν.4387/16 είναι ότι όσο αυξάνεται το εισόδημα του ασφαλισμένου και κατά συνέπεια και οι εισφορές του, τόσο μειώνεται και το ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξής του και η ανταποδοτικότητα των εισφορών του.

Ο παραπάνω σχεδιασμός λόγω του ότι αποτελεί κοινό τρόπο υπολογισμού όλων των ασφαλισμένων, μισθωτών, ναυτικών και ελευθέρων επαγγελματιών όλων των εισοδηματικών κατηγοριών έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει συγκριτικά πιο υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης ως προς τα χαμηλότερα εισοδήματα στερώντας ωστόσο την όποια ανταποδοτικότητα θα μπορούσαν να έχουν οι υψηλόμισθοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με υψηλά εισοδήματα από τις υψηλότερες εισφορές που καταβάλουν.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες με υψηλά εισοδήματα θα κληθούν να καταβάλουν εξαιρετικά υψηλές μηνιαίες εισφορές για τις οποίες η ανταποδόση που θα λάβουν θα είναι αντιστρόφως ανάλογη.

Ακολουθούν αναλυτικά παραδείγματα με πίνακες εισοδημάτων από 1500€ έως 4500€ και έτη ασφάλισης από 15 έτη έως και 40.

Εισόδημα (€) 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Έτη ασφάλισης 15 20 25 30 35 40
Εθνική Σύνταξη (€) 345 384 384 384 384 384
Ανταποδοτική (€) 173 252 326 417 531 672
Σύνολο (€) 518 636 710 800 915 1056
Ποσοστό αναπλήρωσης (%) 35 42 47 53 61 70

 

Εισόδημα (€) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Έτη ασφάλισης 15 20 25 30 35 40
Εθνική Σύνταξη (€) 345 384 384 384 384 384
Ανταποδοτική (€) 231 335 434 556 708 896
Σύνολο (€) 576 719 818 940 1092 1280
Ποσοστό αναπλήρωσης (%) 29 36 41 47 54,6 64

 

Εισόδημα (€) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Έτη ασφάλισης 15 20 25 30 35 40
Εθνική Σύνταξη (€) 345 384 384 384 384 384
Ανταποδοτική (€) 347 503 651 834 1062 1344
Σύνολο (€) 692 887 1035 1218 1446 1728
Ποσοστό αναπλήρωσης (%) 23 30 35 41 48

58

 

Εισόδημα (€) 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Έτη ασφάλισης 15 20 25 30 35 40
Εθνική Σύνταξη (€) 345 384 384 384 384 384
Ανταποδοτική (€) 520 755 977 1251 1593 2016
Σύνολο (€) 865 1139 1361 1635 1977 2400
Ποσοστό αναπλήρωσης (%) 19 25 30 36 44 53

 

Τι μπορεί να προσφέρει η ιδιωτική συνταξιοδότηση.

Η ιδιωτική συνταξιοδότηση απευθύνεται στους ασφαλισμένους όλων των εισοδηματικών κατηγοριών οι οποίοι επιθυμούν να εισάγουν έναν  ανεξάρτητο συνταξιοδοτικό προγραμματισμό που σκοπό θα έχει να συμπληρώσει την δημόσια σύνταξη εξασφαλίζοντας υψηλότερη  ανταποδοτικότητα.

Η κύρια διαφορά της ιδιωτικής συνταξιοδότησης είναι οτι ο ασφαλισμένος καταβάλει εισφορές για τον ατομικό του προγραμματισμό, αποφεύγοντας τις δημογραφικές αδυναμίες του αναδιανεμητικού συστήματος της δημόσιας ασφάλισης.

Ο ίδιος επιλέγει τόσο το ποσό των εισφορών του, όσο και την ηλικία συνταξιοδότησής του, γνωρίζοντας εξ αρχής το ακριβές ποσό της σύνταξης και του εφάπαξ που κατοχυρώνει.

Απευθυνόμενη στα χαμηλότερα εισοδήματα η ιδιωτική συνταξιοδότηση μπορεί να προσφέρει ένα πολυ καλό εφάπαξ ως επιβράβευση για τα έτη εργασίας του ασφαλισμένου ή εναλλακτικά μια επιπλέον συμπληρωματική σύνταξη με την οποία ο ασφαλισμένος θα μπορεί να διατηρήσει το βιοτικό του επίπεδο καλύπτοντας τη διαφορά μεταξύ της δημόσιας σύνταξης του και το προ συνταξιοδότησης εισόδημά του.

Για τα υψηλά εισοδήματα η ιδιωτική συνταξιοδότηση μπορεί να προσφέρει πραγματικά υψηλά επίπεδα ανταποδοτικότητας παρέχοντας στον ασφαλισμένο τη δυνατότητα να συμπληρώσει ανάλογα το ποσό της σύνταξής του εξασφαλίζοντας τις αυξημένες πάγιες οικονομικές υποχρεώσεις που θα τον συνοδεύουν και κατ’ επέκτασιν το τρόπο ζωής του.

Κλείνοντας με την επιλογή της ιδιωτικής συνταξιοδότησης οι ασφαλισμένοι μπορούν να εξασφαλίσουν τόσο τον ευατό τους, όσο και την οικογένειά τους, ενισχύοντας τη συνταξιοδοτική τους προοπτική αλλά και την οικονομική τους εξασφάλιση και ανεξαρτησία μειώνοντας τις συνέπειες νέων συνταξιοδοτικών αναπροσαρμογών στο μέλλον.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις διαφορές ιδιωτικής και δημόσιας σύνταξιοδότησης σε αναλυτικό άρθρο μας  εδώ.

H διεύθυνση μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ατομικών συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προγραμματισμών. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση ενδεικτικής προσφοράς στο :

210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr,

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού και την πιο αναλυτική συνταξιοδοτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.