Γράφει ο Τόγιας Κων/νος Γενική Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr

Οι πίνακες εξαγοράς που περιλαμβάνονται σε κάθε συμβόλαιο αποταμιευτικού ή συνταξιοδοτικού χαρακτήρα εγγυημένου επιτοκίου, αποτελούν ουσιαστικά εγγύηση της επιστροφής των καταβληθέντων εισφορών για τους ασφαλισμένους σε περίπτωση διακοπής του συμβολαίου τους.

Οι πίνακες εξαγοράς παρουσιάζουν την αξία ρευστοποίησης του συμβολαίου για κάθε έτος από την έναρξη μέχρι και τη λήξη.

Αποτελούν ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των προγραμμάτων εγγυημένης απόδοσης αφού ο ασφαλισμένος μπορεί να γνωρίζει με λεπτομέρεια πριν τη σύναψη του συμβολαίου του το ποσό που λαμβάνει σε περίπτωση διακοπής του προγραμματισμού του.

Το παραπάνω χαρακτηριστικό αποτελεί μια σημαντική διαφορoποίηση σε σχέση με τα προγράμματα των οποίων η απόδοση συνδέεται με ΟΣΕΚΑ και των οποίων η αξία εξαγοράς ρυθμίζεται βάση της αξίας των μεριδίων εκείνη τη χρονική στιγμή.

Παράδειγμα εξαγοράς προγράμματος διάρκειας 25 ετών με σταθερές ετήσιες εισφορές 1.800€

Έτη Εισφορές  Εξαγορά
1 1.800 € 0,00 €
2 1.800 € 1.708,79 €
3 1.800 € 3.025,13 €
4 1.800 € 4.421,46 €
5 1.800 € 6.218,33 €
6 1.800 € 8.234,18 €
7 1.800 € 10.031,80 €
8 1.800 € 11.874,49 €
9 1.800 € 13.763,51 €
10 1.800 € 16.572,39 €
11 1.800 € 18.864,92 €
12 1.800 € 21.475,17 €
13 1.800 € 23.749,12 €
14 1.800 € 26.347,75 €
15 1.800 € 29.055,63 €
16 1.800 € 31.561,12 €
17 1.800 € 34.132,64 €
18 1.800 € 36.772,70 €
19 1.800 € 39.483,94 €
20 1.800 € 42.269,36 €
21 1.800 € 45.132,01 €
22 1.800 € 48.076,04 €
23 1.800 € 51.105,77 €
24 1.800 € 54.226,02 €
25 1.800 € 57.442,36 €
Το παράδειγμα έχει υπολογιστεί συμφωνά με το πρόγραμμα S57 της Εθνικής Ασφαλιστικής

Ωστόσο ο πίνακας εξαγοράς έχει μια ακόμη πολύ σημαντική λειτουργία, αποτελεί τη βάση υπολογισμού των εισφορών στη περίπτωση της ελευθεροποίησης του συμβολαίου.

Η ελευθεροποίηση του συμβολαίου αποτελεί ένα status στο οποίο περιέρχεται ένα πρόγραμμα 2 έτη μετά την έναρξή του και εφόσον ο ασφαλισμένος σταματήσει να το εξυπηρετεί οικονομικά. Κατά την ελευθεροποίηση ο ασφαλισμένος διατηρεί τις αποταμιεύσεις του στην ασφαλιστική εταιρία με σκοπό να τις λάβει στη κανονική λήξη του συμβολαίου ως εφάπαξ ή ως σύνταξη έντοκα, μειωμένα ωστόσο σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό. Το ποσό του πίνακα εξαγοράς αποτελεί και το κεφάλαιο βάση του οποίου γίνεται ο ανατοκισμός του κεφαλαίου μέχρι τη λήξη του προγράμματος κατά την ελευθεροποίηση.

Ωστόσο οι πίνακες εξαγοράς δεν παρέχονται  μόνο για τη περίοδο της καταβολής των εισφορών, την αποταμιευτική αλλιώς περίοδο, παρέχονται και για τη περίοδο της συνταξιοδότησης και αυτό είναι που χαρακτηρίζει τα προγράμματα εγγυημένης απόδοσης για την εξασφάλιση που προσφέρουν στους ασφαλισμένους.

Τα προγράμματα αυτά παρέχουν εκ της συνάψεώς τους εγγυημένες καταβολές για σύνταξη. Οι καταβολές αυτές μπορούν να διαφοροποιούνται με βάση τα έτη καταβολής που θα επιλέξει ο ασφαλισμένος. Οι επιλογές ποικίλουν από 10 έως και 25 έτη. Ωστόσο η κάθε επιλογή που μπορεί να λάβει στη λήξη του συμβολαίου του συνοδεύεται και από πίνακα εξαγοράς ή αλλιώς ρευστοποίησης των υπολειπόμενων συντάξιμων αποδοχών του. Κρατήστε οτι η εξαγορά κατά τη συνταξιοδότηση γίνεται έντοκα και με μηδενική επιβάρυνση για τον ασφαλισμένο για οποιοδήποτε έτος καταβολής.

Ακολουθούν αναλυτικά οι τιμές των συντάξεων για καταβολές από 10 έως 25 έτη που κατοχυρώνει ο ασφαλισμένος του παραπάνω παραδείγματος εναλλακτικά του εφάπαξ.

Έτη παροχής Σύνταξης  Ποσό/μήνα Συνολικό ποσό επιστροφής
10 έτη 516,87 € 62.024 €
15 έτη 357,82 € 64.408 €
20 έτη 278,48 € 66.835 €
25 έτη 231,01 € 69.303 €
Το παράδειγμα έχει υπολογιστεί συμφωνά με το πρόγραμμα S57 της Εθνικής Ασφαλιστικής

Ακολουθούν οι πίνακες εξαγοράς για κάθε μια απο τις παραπάνω επιλογές συνταξιοδότησης.

Έτη Ποσό εξαγοράς Έτη Ποσό εξαγοράς Έτη Ποσό εξαγοράς Έτη Ποσό εξαγοράς
1 52.196,35 € 1 54.120,73 € 1 55.078,23 € 1 55.648,99 €
2 46.845,42 € 2 50.732,67 € 2 52.666,80 € 2 53.819,75 €
3 41.387,47 € 3 47.276,84 € 3 50.207,15 € 3 51.953,92 €
4 35.820,36 € 4 43.751,90 € 4 47.698,31 € 4 50.050,77 €
5 30.141,91 € 5 40.156,46 € 5 45.139,29 € 5 48.109,57 €
6 24.349,89 € 6 36.489,11 € 6 42.529,09 € 6 46.129,53 €
7 18.442,03 € 7 32.748,41 € 7 39.866,68 € 7 44.109,90 €
8 12.416,01 € 8 28.932,90 € 8 37.151,03 € 8 42.049,88 €
9 6.269,47 € 9 25.041,08 € 9 34.381,07 € 9 39.948,65 €
10 0,00 € 10 21.071,42 € 10 31.555,70 € 10 37.805,40 €
11 17.022,37 € 11 28.673,83 € 11 35.619,28 €
12 12.892,34 € 12 25.734,32 € 12 33.389,45 €
13 8.679,71 € 13 22.736,02 € 13 31.115,01 €
14 4.382,82 € 14 19.677,75 € 14 28.795,09 €
15 0,00 € 15 16.558,32 € 15 26.428,77 €
16 13.376,50 € 16 24.015,12 €
17 10.131,04 € 17 21.553,20 €
18 6.820,68 € 18 19.042,04 €
19 3.444,10 € 19 16.480,66 €
20 0,00 € 20 13.868,05 €
21 11.203,19 €
22 8.485,03 €
23 5.712,51 €
24 2.884,53 €
25 0,00 €
Το παράδειγμα έχει υπολογιστεί συμφωνά με το πρόγραμμα S57 της Εθνικής Ασφαλιστικής

Τα προγράμματα εγγυημένης απόδοσης αποτελούν σήμερα τη νο1 επιλογή για ασφαλισμένους που επιθυμούν να συμπληρώσουν το ποσό της σύνταξης τους με εγγυήσεις, δίχως επενδυτικό ρίσκο με γνώση του τι κατοχυρώνουν πριν ακόμα τη σύναψη του συμβολαίου τους. Οι πίνακες εξαγοράς αποτελούν μια προέκταση των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζουν τα προγράμματα αυτά προσφέροντας σιγουριά, εξασφάλιση και ευελιξία στον ασφαλισμένο καθόλη τη διάρκεια του προγραμματισμού του.

H διεύθυνση μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ατομικών συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προγραμματισμών. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς στο :

210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr,

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού και την πιο αναλυτική συνταξιοδοτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.