Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτική – Σύνταξη.gr

Οι ασφαλιστικές εισφορές μαζί με το παράγοντα του χρόνου αποτελούν τις σημαντικότερες παραμέτρους κατά το σχεδιασμό ενός συνταξιοδοτικού και αποταμιευτικού προγράμματος. Στο παρόν άρθρο γίνεται μια αναλυτική αναφορά για τις εισφορές των προγραμμάτων, πώς αυτές αξιοποιούνται, ποιές επιλογές παρέχονται στον ασφαλισμένο κατά τη διάρκεια του προγράμματος και φυσικά με ποιούς τρόπους αυτές επιστρέφονται στον ασφαλισμένο στη λήξη.

Για αρχή θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα συνταξιοδοτικά προγράμματα αποτελούν ανταποδοτικά προγράμματα με βάση τα οποία ο ασφαλισμένος καταβάλει εισφορές με σκοπό να τις λάβει στην ηλικία που έχει ορίσει ο ίδιος, έντοκα, είτε με τη μορφή σύνταξης, είτε ως εφάπαξ.

Πώς επιλέγονται οι εισφορές

Το ύψος των εισφορών ορίζεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και μπορεί να είναι είτε σταθερές για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, είτε να αναπροσαρμόζονται σταθερά κάθε χρόνο. Ιδανικά το ποσό αυτό δε θα πρέπει να ξεπερνά το 8% του ετησίου εισοδήματος για άτομα έως 35 ετών, ενώ καθώς αυξάνεται η ηλικία έναρξης και περιορίζονται τα έτη έως τη συνταξιοδότηση, μπορούν να φτάσουν ποσοστιαία έως και το 12%. Κρατήστε οτι οι εισφορές ορίζονται και φυσικά βάση των στόχων που θέτονται για σύνταξη και εφάπαξ έπειτα από την εκπόνηση συνταξιοδοτικών μελετών από έμπειρους σχεδιαστές.

Πώς αξιοποιούνται οι εισφορές

Οι εισφορές του ασφαλισμένου δημιουργούν ένα κεφάλαιο με το πέρασμα των ετών το οποίο και διαχειρίζεται η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρία. Με βάση το είδος του συνταξιοδοτικού προγράμματος προβλέπετε για το κεφάλαιο του ασφαλισμένου είτε εγγυημένη απόδοση ή συμμετοχή σε αποδόσεις βάση της πορείας των επενδύσεων που πραγματοποιούνται. Στη πρώτη περίπτωση ο ασφαλισμένος γνωρίζει εξ αρχής το ακριβές ποσό της σύνταξης και του εφάπαξ που μπορεί να κατοχυρώσει και φυσικά το συνολικό κέρδος που θα έχει η επιλογή του. Στη δεύτερη περίπτωση ο ασφαλισμένος μπορεί να καρπωθεί κυμαινόμενες αποδόσεις με το ρίσκο φυσικά των ενδεχόμενων διακυμάνσεων.

Στη λήξη του συμβολαίου παρέχονται στον ασφαλισμένο 2 επιλογές

Η πρώτη είναι να λάβει το κεφάλαιο του έντοκα με τη μορφή εφάπαξ. Με αυτή την επιλογή τερματίζεται και το πρόγραμμα του ασφαλισμένου.

Η δεύτερη επιλογή που του παρέχεται είναι να επιλέξει να λαμβάνει με τη μορφή σύνταξης το ποσό που έχει συγκεντρώσει με επιλογές χρονικής καταβολής από 10 έτη έως ακόμη και ισόβια καταβολή. Η διαφορά εδώ είναι ότι με τη μορφή της σύνταξης ο ασφαλισμένος θα λάβει συνολικά υψηλότερο κεφάλαιο σε σχέση με το εφάπαξ και αυτό διότι το ποσό που παραμένει στην ασφαλιστική εταιρία συνεχίζει και του αποδίδει τόκους. Μια επιπλέον σημαντική παροχή είναι και η δυνατότητα ρευστοποίησης των υπολειπόμενων συνταξίμων καταβολών και την είσπραξη τους ως εφάπαξ δίχως καμία επιβάρυνση σε όποιο έτος καταβολής και αν βρίσκεται.

Τι συμβαίνει αν ο ασφαλισμένος επιλέξει να διακόψει το πρόγραμμά του νωρίτερα της λήξης

Σε περίπτωση διακοπής του συμβολαίου παρέχεται  στον ασφαλισμένο η δυνατότητα να εξαγοράσει το υπόλοιπο των εισφορών του βάση πίνακα που προβλέπεται εντός του συμβολαίου τουΌσο πιο κοντά στη λήξη βρίσκετε το συμβόλαιο, ο ασφαλισμένος θα λάβει τις εισφορές του στο 100% συμπεριλαμβανομένων τόκων, ωστόσο αν η εξαγορά πραγματοποιηθεί πιο νωρίς, κοντά στην έναρξη, τότε ο ασφαλισμένος μπορεί να απολέσει μέρος των εισφορών του. Κατά την έρευνα αγοράς να αναζητάτε πάντοτε το πίνακα εξαγοράς του προγραμματισμού.

Για την αποφυγή πρόωρης ρευστοποίησης συνέπεια διακοπής εξυπηρέτησης του συμβολαίου, παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα της ελευθεροποίησης. Με αυτή τη δυνατότητα που ενεργοποιείται αυτόματα με το πέρασμα 2 ετών από την έναρξη του συμβολαίου, ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τις πληρωμές του, αλλά να διατηρήσει το κεφάλαιο της εξαγοράς των εισφορών του στην ασφαλιστική εταιρία μέχρι και τη κανονική λήξη του προγράμματος, λαμβάνοντας έτσι στη λήξη το κεφάλαιο του έντοκα. Με το τρόπο αυτό μπορεί να λάβει μειωμένο (σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό) εφάπαξ ή σύνταξη.

Τι προβλέπεται σε περίπτωση θανάτου για τις εισφορές του ασφαλισμένου

Σε περίπτωση απώλειας της ζωής του ασφαλισμένου κατά τη περίοδο της καταβολής των εισφορών (αποταμιευτική περίοδος)  επιστρέφεται το σύνολο του κεφαλαίου που έχει καταβάλει σε ορισμένους από τον ίδιο δικαιούχους. Για τη περίοδο της συνταξιοδότησης επίσης προβλέπεται η επιστροφή στους δικαιούχους του συνόλου των συνταξίμων αποδοχών του ασφαλισμένου.

Κλείνοντας θα πρέπει να σταθούμε στο γεγονός οτι η σωστή επιλογή των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί τη πεμπτουσία ενός συνταξιοδοτικού σχεδιασμού, εξασφαλίζοντας ένα βιώσιμο προγραμματισμό για τον ασφαλισμένο που μπορεί να υποστηρίξει απρόσκοπτα  μέχρι τη λήξη του. Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα μπορούν να αποτελέσουν ένα επιπλέον, σύγχρονο περιουσιακό στοιχείο τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και για την οικογένειά τους, το οποίο και μπορούν να αξιοποιήσουν με εγγυήσεις για όλη τη περίοδο του προγραμματισμού.

H διεύθυνση μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ατομικών συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προγραμματισμών.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς στο :

210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr,

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού και την πιο αναλυτική συνταξιοδοτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.