Γράφει ο Τόγιας Κων/νος,  Γενική Διεύθυνση Ιδιωτική – Σύνταξη.gr

Η αναζήτηση αποδόσεων για όσους διατηρούν ένα σημαντικό κεφάλαιο έχει εξελιχθεί σε μια σύνθετη διαδικασία, με την αναζήτηση να οδηγεί τόσο στα τραπεζικά ιδρύματα, όσο και στις ασφαλιστικές εταιρίες.

Οι επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι είναι πολλές και σε αρκετές περιπτώσεις πολυσύνθετες, με διαφοροποιήσεις που σχετίζονται τόσο με τη διάρκεια ενός προγράμματος (είτε αυτό αφορά προθεσμιακό λογαριασμό, είτε ασφαλιστικό πρόγραμμα), όσο και στις εγγυήσεις που παρέχονται ως προς το κεφάλαιο, την απόδοση των τόκων, ακόμη και τη φορολόγηση.

Στο παρόν άρθρο θα εξετάσουμε το τι παρέχουν οι τράπεζες σαν επιλογές, πότε ενδείκνυται η χρήση ενός τραπεζικού προθεσμιακού λογαριασμού και πότε η χρήση ενός ασφαλιστηρίου προγράμματος αξιοποίησης κεφαλαίου, καθώς και ποιές διαφοροποιήσεις παρουσιάζουν ως προς τα χαρακτηριστικά τους.

Στη σημερινή τραπεζική αγορά οι καταναλωτές έχουν στη διάθεσή τους προθεσμιακούς λογαριασμούς, των οποίων η απόδοση (τραπεζικό επιτόκιο)  διαφοροποιείται ανάλογα με το τραπεζικό ίδρυμα και η διάρκεια τους κυμαίνεται από τον 1 μήνα έως και τους 12, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που φτάνουν ακόμα και τους 36.

Οι προθεσμιακοί λογαριασμοί απευθύνονται σε καταναλωτές που διατίθενται να εκμεταλλευτούν ένα κεφάλαιο που έχουν στη διάθεσή τους, βραχυπρόθεσμα, διατηρώντας το ωστόσο στη διάθεσή τους κάθε 3, 6 ή 12 μήνες.

Το τραπεζικό επιτόκιο που μπορούν να επιτύχουν σήμερα οι προθεσμιακοί λογαριασμοί κυμαίνεται μικτό από 0,28% και φτάνει έως και άνω του 1%  υπό προϋποθέσεις (αφορά νέο κεφάλαιο το οποίο εισέρχεται στη τράπεζα ή προέρχεται από λήξη προηγούμενου προθεσμιακού λογαριασμού), ενώ παρουσιάζονται σαφής διακυμάνσεις  κυρίως βάση του ύψους του κεφαλαίου και της διάρκειας της προθεσμίας.

Η καταβολή των τόκων μπορεί να πραγματοποιείται κάθε μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο, στη λήξη ή την αρχή της προθεσμίας, ανάλογα με τη λειτουργία του προθεσμιακού λογαριασμού.

Στα τραπεζικά προϊόντα συγκαταλέγονται και προγράμματα που συνδέονται με την επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια, ωστόσο η επιλογή αυτή παρουσιάζει σημαντικότατο ρίσκο για το επενδυόμενο κεφάλαιο και δε θα μας απασχολήσει στο παρόν άρθρο.

Τα ασφαλιστήρια προγράμματα με επενδυτικό χαρακτήρα από την άλλη αποτελούν επιλογές που απευθύνονται σε άτομα τα οποία επιθυμούν να αξιοποιήσουν ένα κεφάλαιο για το οποίο δεν έχουν άμεσο σκοπό χρησιμοποίησης και επιθυμούν να λάβουν μια υψηλή απόδοση με διάρκεια αρκετά έτη.

Τα προγράμματα αυτά αποτελούν τη συνήθη επιλογή για άτομα που θέτουν μακροπροθέσμους στόχους και το κεφάλαιο που διαθέτουν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για  συγκεκριμένο σκοπό. Για το λόγο αυτό τα προγράμματα αυτά δύναται στις περισσότερες των περιπτώσεων να μετατρέπονται και σε συνταξιοδοτικά προγράμματα, εξασφαλίζοντας για τον ασφαλισμένο επιπρόσθετη ιδιωτική σύνταξη. Η απόδοση των τόκων εδώ καταβάλλεται στη λήξη του προγράμματος μαζί με το αρχικό κεφάλαιο ως εφάπαξ.

Κατά τα τελευταία έτη η σημαντική κάμψη που παρουσιάζουν τα τραπεζικά επιτόκια έχει στρέψει πολλούς ενδιαφερόμενους στην αξιοποίηση ασφαλιστικών προγραμμάτων, τόσο ως προς τη κατοχύρωση υψηλότερων αποδόσεων, όσο και ως προς τη διασφάλιση του ίδιου του κεφαλαίου.

Δεν είναι τυχαίο που τα ίδια τα τραπεζικά δίκτυα προτείνουν ασφαλιστικά προιόντα από συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών τους.

Ασφαλιστικά Προγράμματα

Τα ασφαλιστικά προγράμματα αξιοποίησης κεφαλαίου διακρίνονται σε προγράμματα με εγγυημένη απόδοση ( όπου το τεχνικό επιτόκιο που προβλέπουν είναι σταθερό και εγγυημένο), καθώς και σε προγράμματα που συνδέονται με επενδύσεις.

Στα προγράμματα εγγυημένης απόδοσης το τεχνικό επιτόκιο αγγίζει ακόμα και το 1,75%, ενώ ο ασφαλισμένος κλειδώνει την απόδοση αυτή για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Κρατήστε οτι η ελάχιστη διάρκεια ενός ασφαλιστηρίου προγράμματος εφάπαξ καταβολής ορίζεται σε 10 έτη.

Όπως αντιλαμβάνεστε  η επιλογή ενός ασφαλιστικού προγράμματος εφάπαξ καταβολής δεν ενδείκνυται για βραχυπρόθεσμη διάρκεια, όπως και η χρήση προθεσμιακού λογαριασμού για μακροπρόθεσμους στόχους.

Ας δούμε ωστόσο με πίνακες την απόδοση που μπορούν να έχουν οι ενδιαφερόμενοι:

Αφορά κεφάλαιο 30.000€  και σενάριο ανανέωσης σε προθεσμιακό λογαριασμό με επιτόκιο 0,85%  καθώς και το σενάριο αξιοποίησης του ίδιου κεφαλαίου στο ασφαλιστικό πρόγραμμα Safe Income.

Έτος Safe Income Προθεσμία
Εξαγορά Ανατοκισμοί
1 28.439,78 € 30.216,00 €
2 29.232,49 € 30.434,00 €
3 30.043,69 € 30.653,00 €
4 30.569,79 € 30.873,00 €
5 31.105,48 € 31.096,00 €
6 31.650,97 € 31.320,00 €
7 32.206,55 € 31.545,00 €
8 32.772,50 € 31.772,00 €
9 33.349,15 € 32.001,00 €
10 33.935,21 € 32.231,00 €

Στο παράδειγμα του προθεσμιακού λογαριασμού έχει υπολογιστεί για κάθε χρόνο η παρακράτηση φόρου 15%.
Το ασφαλιστικό πρόγραμμα SafeIncome παρέχεται από την Εθνική Ασφαλιστική και είναι αφορολόγητο.

Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε στο τέλος της δεκαετίας η διαφορά των προγραμμάτων αγγίζει τα 1.704,21 €, ωστόσο κατά τα πρώτα 2 έτη η πρόωρη εξαγορά του ασφαλιστικού προγράμματος συνοδεύεται από απώλεια μέρους του κεφαλαίου συνέπεια της πρόωρης ρευστοποίησης, η οποία ωστόσο ξεπερνιέται με τα πέρασμα των ετών. Συγκεκριμένα από το 3 έτος ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει το 100% των χρημάτων του πίσω, ενώ από το 5 έτος ισοφαρίζει την απόδοση του προθεσμιακού λογαριασμού του παραδείγματος. Αξίζει να αναφέρουμε οτι ρευστοποίηση του προθεσμιακού λογαριασμού εντός της κλειστής προθεσμίας επιφέρει επίσης επιβάρυνση ανάλογα με το πρόγραμμα.

Ακολουθεί πίνακας για διάρκεια 15 ετών

Έτος Safe Income Προθεσμία
Εξαγορά Ανατοκισμού
1 28.259,18 € 30.216,00 €
2 29.046,76 € 30.434,00 €
3 29.852,69 € 30.653,00 €
4 30.375,34 € 30.873,00 €
5 30.907,49 € 31.096,00 €
6 31.449,39 € 31.320,00 €
7 32.001,28 € 31.545,00 €
8 32.563,46 € 31.772,00 €
9 33.136,25 € 32.001,00 €
10 33.720,00 € 32.231,00 €
11 34.315,11 € 32.463,00 €
12 34.922,01 € 32.697,00 €
13 35.541,15 € 32.993,00 €
14 36.173,03 € 33.170,00 €
15 36.816,47 € 33.409,00 €

Στο παράδειγμα του προθεσμιακού λογαριασμού έχει υπολογιστεί για κάθε χρόνο η παρακράτηση φόρου 15%.
Το ασφαλιστικό πρόγραμμα SafeIncome παρέχεται από την Εθνική Ασφαλιστική.

 

Εδώ η διαφορά αγγίζει τα 3.407,47€, παρατηρήστε οτι για 5 επιπλέον έτη η διαφορά στους τόκους του παραδείγματος διπλασιάζεται.

Συμπερασματικά

Με τη χρήση ενός ασφαλιστηρίου προγράμματος ο ασφαλισμένος μπορεί να κλειδώσει μια υψηλή, εγγυημένη και αφορολόγητη απόδοση για όλη τη διάρκεια του προγράμματός του.

Με τους προθεσμιακούς λογαριασμούς ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητεί κάθε έτος την υψηλότερη απόδοση, ωστόσο εδώ ελλοχεύει ο κίνδυνος να μη μπορεί να αναζητήσει αξιόλογες αποδόσεις λόγο της υποχώρησης του τραπεζικού επιτοκίου, ενώ έχουμε λάβει για το παράδειγμα τις καλύτερες των περιπτώσεων αποδόσεις και τη δυνατότητα ανανέωσης ως δεδομένη.

Κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί οτι και για τον ασφαλισμένο που κάνει χρήση ενός ασφαλιστικού προγράμματος υπάρχει η πιθανότητα της αντίστοιχης αύξησης των τραπεζικών επιτοκίων. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε οτι τα ασφαλιστικά προγράμματα παραμένουν αφορολόγητα, με την απόδοσή τους να καταβάλλεται καθαρή στη λήξη του προγράμματος. Η μέση συγκρινόμενη τραπεζική απόδοση που μπορεί να αντισταθμίσει την απόδοση ενός ασφαλιστικού προγράμματος όπως το Safe Income θα πρέπει να επιτυγχάνει πάγια απόδοση σταθερά υψηλότερη από το 1,45% για τουλάχιστον 10 έτη, ενώ για την 15 ετία τουλάχιστον 1,58% σταθερά για κάθε έτος.

Όπως αντιλαμβάνεστε ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα αξιοποίησης κεφαλαίου αποτελεί σήμερα την ιδανικότερη επιλογή για κάποιον που αναζητεί τη καλύτερη δυνατή απόδοση μακροχρόνια με εγγυήσεις. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής του προγράμματός σε συνταξιοδοτικό στη λήξη, παρέχοντας αυξημένες δυνατότητες και επιλογές συνταξιοδότησης εναλακτικά του εφάπαξ.

Χαρακτηριστικά Safe Income

Τεχνικό Εγγυημένο Επιτόκιο 1,75%
Ελάχιστη Διάρκεια 10 έτη
Ελάχιστο ποσό έναρξης 5.000 €
Εγγυημένο Εφάπαξ
Εγγυημένο ποσό σύνταξης
Διάρκεια συνταξιοδότησης 10-25 έτη
Δυνατότητα Ισόβιας Σύνταξης
Αφορολόγητη Απόδοση  ✓
Όρισμός Δικαιούχων  ✓
Δυνατότητα Πρόωρης Εξαγοράς  ✓

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε, καθώς και την έκδοση ολοκληρωμένης πρότασης αξιοποίησης κεφαλαίου με τους πιο σύγχρονους τρόπους σχεδιασμού στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό επενδυτικό πρόγραμμα εγγυημένης απόδοσης.