Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr

Οι σύγχρονες ασφαλίσεις ζωής μπορούν να προσφέρουν μια πλειάδα από καλύψεις ακόμα και για τις πιο ειδικές περιπτώσεις, καλύπτοντας τη πλειονότητα των σύγχρονων ασφαλιστικών αναγκών.

Ωστόσο μια ασφάλιση ξεχωρίζει, τόσο για τον ουσιαστικό της χαρακτήρα, όσο και για τα πλεονεκτήματα που προσφέρει.

Η ισόβια ασφάλιση ζωής αποτελεί τη πιο διαχρονική μορφή ασφάλισης, με την ύπαρξή της να σηματοδοτεί την απαρχή των σύγχρονων ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Ο ρόλος της επικεντρώνεται στην εξασφάλιση των μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου, με τη καταβολή ενός προκαθορισμένου ποσού σε περίπτωση που εκείνος φύγει από τη ζωή. Στόχος είναι η διατήρηση του βιοτικού επιπέδου των μελών της οικογένειας και η συνέχιση των προγραμματισμών  (σπουδές παιδιών κτλ), καθώς και η αποπληρωμή φόρων, δανείων αλλά και τυχόν εκκρεμοτήτων που θα δημιουργηθούν και στις οποίες (σε διαφορετική περίπτωση) η οικογένεια θα αδυνατούσε να ανταποκριθεί.

Η ασφάλιση αυτή απευθύνεται στο μέσο οικογενειάρχη που επιθυμεί να διασφαλίσει την οικογένειά του, στον επιχειρηματία που επιθυμεί τη διατήρηση της επιχείρησής του και την ενίσχυση της οικογένειάς του, αλλά και τους κατόχους μεγάλης ακίνητης περιουσίας που επιθυμούν να διασφαλίσουν στους κληρονόμους τους από τον υψηλό φόρο κληρονομιάς.

Τέλος απευθύνεται ειδικά σε όλα τα επαγγέλματα τα οποία αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους ατυχήματος και ασθένειας.

Πώς λειτουργεί

Ο ασφαλισμένος επιλέγει το ποσό για το οποίο τον ενδιαφέρει να ασφαλιστεί, με τη μέγιστη ηλικία ένταξης στο πρόγραμμα να ορίζεται στα 65 έτη.  Το ποσό των ασφαλίστρων ορίζεται βάση του κεφαλαίου ασφάλισης και παραμένει σταθερό εφόρου ζωής, ενώ η κάλυψη λόγω του ότι είναι ισόβια δεν έχει προκαθορισμένη διάρκεια και λήξη.

Μεγάλο πλεονέκτημα του προγράμματος είναι η επιλογή υψηλών ορίων, δίχως να είναι απαραίτητος προασφαλιστικός έλεγχος (ιατρικές εξετάσεις), αλλά η αναλυτική συμπλήρωση ερωτηματολογίου υγείας.

Ακολουθεί παράδειγμα για ποσό ασφάλισης 50.000€.

Το ποσό των ασφαλίστρων που αντιστοιχεί για ασφαλισμένο 35 ετών, ορίζεται σε 68,85€ το μήνα

Ωστόσο ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα εξαγοράς του συμβολαίου από το 3 έτος, με την ασφαλιστική εταιρία να του επιστρέφει σημαντικό μέρος από τα ασφάλιστρα που έχει καταβάλλει.

Έτσι αν ο ασφαλισμένος σχεδιάζει να διατηρήσει τη κάλυψη μέχρι την συνταξιοδότησή του και για 30+ έτη που είναι νευραλγικά για την οικογένεια του, μπορεί όποτε το επιθυμεί μετά από αυτό το διάστημα να προβεί σε εξαγορά του συμβολαίου του.

Παρουσιάζεται ο πίνακας με την εξαγορά και τα συνολικά ασφάλιστρα για τα επόμενα 50 έτη.

Έτος ασφάλισης Συνολικά Ασφάλιστρα Ετήσια  Ασφάλιστρα Εξαγορά
1 826,23 € 826,23 € 0,00 €
2 1.652,46 € 826,23 € 0,00 €
3 2.478,69 € 826,23 € 895,79 €
4 3.304,92 € 826,23 € 1.388,40 €
5 4.131,15 € 826,23 € 1.914,36 €
6 4.957,38 € 826,23 € 2.516,24 €
7 5.783,61 € 826,23 € 3.155,58 €
8 6.609,84 € 826,23 € 3.832,79 €
9 7.436,07 € 826,23 € 4.548,41 €
10 8.262,30 € 826,23 € 5.303,00 €
11 9.088,53 € 826,23 € 6.096,87 €
12 9.914,76 € 826,23 € 6.930,11 €
13 10.740,99 € 826,23 € 7.802,49 €
14 11.567,22 € 826,23 € 8.713,55 €
15 12.393,45 € 826,23 € 9.662,72 €
16 13.219,68 € 826,23 € 10.649,65 €
17 14.045,91 € 826,23 € 11.674,40 €
18 14.872,14 € 826,23 € 12.737,49 €
19 15.698,37 € 826,23 € 13.839,64 €
20 16.524,60 € 826,23 € 14.981,23 €
21 17.350,83 € 826,23 € 15.845,05 €
22 18.177,06 € 826,23 € 16.712,22 €
23 19.003,29 € 826,23 € 17.581,51 €
24 19.829,52 € 826,23 € 18.451,63 €
25 20.655,75 € 826,23 € 19.321,28 €
26 21.481,98 € 826,23 € 20.189,32 €
27 22.308,21 € 826,23 € 21.054,77 €
28 23.134,44 € 826,23 € 21.917,02 €
29 23.960,67 € 826,23 € 22.775,76 €
30 24.786,90 € 826,23 € 23.630,71 €
31 25.613,13 € 826,23 € 24.481,58 €
32 26.439,36 € 826,23 € 25.327,92 €
33 27.265,59 € 826,23 € 26.169,09 €
34 28.091,82 € 826,23 € 27.004,18 €
35 28.918,05 € 826,23 € 27.832,14 €
36 29.744,28 € 826,23 € 28.651,82 €
37 30.570,51 € 826,23 € 29.462,10 €
38 31.396,74 € 826,23 € 30.261,91 €
39 32.222,97 € 826,23 € 31.050,16 €
40 33.049,20 € 826,23 € 31.825,80 €
41 33.875,43 € 826,23 € 32.587,80 €
42 34.701,66 € 826,23 € 33.335,13 €
43 35.527,89 € 826,23 € 34.066,79 €
44 36.354,12 € 826,23 € 34.781,88 €
45 37.180,35 € 826,23 € 35.479,48 €
46 38.006,58 € 826,23 € 36.158,77 €
47 38.832,81 € 826,23 € 36.818,99 €
48 39.659,04 € 826,23 € 37.459,44 €
49 40.485,27 € 826,23 € 38.079,49 €
50 41.311,50 € 826,23 € 38.678,64 €
Το παράδειγμα έχει υπολογιστεί με το πρόγραμμα ισόβιας κάλυψης ζωής Ι41 της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Σε 10 έτη απο την έναρξη, ο ασφαλισμένος θα έχει καταβάλλει 8.262,30€, ενώ θα μπορεί να λάβει με την εξαγορά 5.303€.

Στην 20ετία το πρόγραμμα του επιστρέφει 14.981,23 € με τα μέχρι τότε καταβεβλημένα ασφάλιστρα να ορίζονται σε 16.524,60€

Σε 30 έτη ο ασφαλισμένος του παραδείγματος  θα έχει καταβάλλει συνολικά 24.786,9€ σε ασφάλιστρα και το ποσό της εξαγοράς του συμβολαίου του ορίζεται σε 23.630,71€Επί της ουσίας το πρόγραμμα του διαχρονικά θα του έχει κοστίσει 1.156,19€.

Κρατήστε οτι για όσο πιο μεγάλη περίοδο ο ασφαλισμένος διατηρεί ενεργό το συμβόλαιό του και επιθυμεί να είναι καλυμμένος, τόσο φθηνότερα θα του κοστίσει το πρόγραμμα σε εισφορές. Ωστόσο με την επιλογή της ασφάλισής του όσο νωρίτερα γίνεται,  κατοχυρώνει χαμηλό και σταθερό ποσό ασφαλίστρων και εγγγυημένη διάρκεια εφόρου ζωής.

Συμπληρωματικές καλύψεις.

Το πρόγραμμα ισόβιας ασφάλισης ζωής μπορεί να αποτελέσει το κορμό πάνω στον οποίο ο ασφαλισμένος μπορεί να οικοδομήσει περαιτέρω τις ασφαλιστικές του καλύψεις.

Αναλυτικά μπορεί να προσθέσει :

  • Νοσοκομειακή Κάλυψη με νοσοκομειακά προγράμματα ισόβιας διάρκειας
  • Απώλεια εισοδήματος από κάθε αιτία
  • Διαγνωστικές εξετάσεις
  • Κεφάλαια για μόνιμη ή μερική ανικανότητα
  • Κεφάλαια αποζημίωσης για σοβαρές παθήσεις
  • Χειρουργικό και νοσοκομειακό επίδομα
  • Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων

 

Πώς συγκρίνετε η ισόβια ασφάλιση ζωής με μία ασφάλιση ζωής προκαθορισμένου χρόνου (διάρκειας).

Οι ασφαλίσεις ζωής συγκεκριμένης διάρκειας τύχανε ευρείας εφαρμογής από δανειολήπτες μιας και προβλεπόταν η ύπαρξη τους κατά τη διάρκεια του δανείου με όρο στις δανειακές συμβάσεις. Πλεονέκτημα αυτών των ασφαλίσεων είναι τα χαμηλά ασφάλιστρα, αρκετά χαμηλότερα από αυτά της ισόβιας κάλυψης. Ωστόσο δε προσφέρουν καμία επιστροφή εισφορών και φυσικά ισοβιότητα.

Ακολουθεί πίνακας με το τελικό κόστος σε ασφάλιστρα για την ασφάλιση ατόμου 35 ετών για ποσό 50.000€.

Στους πρώτους πίνακες παρουσιάζεται το σύνολο των ασφαλίστρων και το ποσό της εξαγοράς του ισόβιου προγράμματος καθώς και η διαφορά που προκύπτει και αποτελεί το καθαρό κόστος ασφάλισης. Στη τελευταία στήλη παρουσιάζεται το κόστος ασφάλισης για το πρόγραμμα Π41 κλειστού διαστήματος 30 ετών.

 

Ι41 – Ισόβια κάλυψη Π41 για 3ο έτη
Έτος ασφάλισης Σύνολο Ασφαλίστρων Εξαγορά Συν Κόστος Ασφάλισης Σύνολο Ασφαλίστρων
1 826,23 € 0,00 € 826,23 € 250,20 €
2 1.652,46 € 0,00 € 1.652,46 € 500,40 €
3 2.478,69 € 895,79 € 1.582,90 € 750,60 €
4 3.304,92 € 1.388,40 € 1.916,52 € 1.000,80 €
5 4.131,15 € 1.914,36 € 2.216,79 € 1.251,00 €
6 4.957,38 € 2.516,24 € 2.441,14 € 1.501,20 €
7 5.783,61 € 3.155,58 € 2.628,03 € 1.751,40 €
8 6.609,84 € 3.832,79 € 2.777,05 € 2.001,60 €
9 7.436,07 € 4.548,41 € 2.887,66 € 2.251,80 €
10 8.262,30 € 5.303,00 € 2.959,30 € 2.502,00 €
11 9.088,53 € 6.096,87 € 2.991,66 € 2.752,20 €
12 9.914,76 € 6.930,11 € 2.984,65 € 3.002,40 €
13 10.740,99 € 7.802,49 € 2.938,50 € 3.252,60 €
14 11.567,22 € 8.713,55 € 2.853,67 € 3.502,80 €
15 12.393,45 € 9.662,72 € 2.730,73 € 3.753,00 €
16 13.219,68 € 10.649,65 € 2.570,03 € 4.003,20 €
17 14.045,91 € 11.674,40 € 2.371,51 € 4.253,40 €
18 14.872,14 € 12.737,49 € 2.134,65 € 4.503,60 €
19 15.698,37 € 13.839,64 € 1.858,73 € 4.754,20 €
20 16.524,60 € 14.981,23 € 1.543,37 € 5.004,40 €
21 17.350,83 € 15.845,05 € 1.505,78 € 5.254,60 €
22 18.177,06 € 16.712,22 € 1.464,84 € 5.504,80 €
23 19.003,29 € 17.581,51 € 1.421,78 € 5.755,00 €
24 19.829,52 € 18.451,63 € 1.377,89 € 6.005,20 €
25 20.655,75 € 19.321,28 € 1.344,47 € 6.255,40 €
26 21.481,98 € 20.189,32 € 1.292,66 € 6.505,60 €
27 22.308,21 € 21.054,77 € 1.253,44 € 6.755,80 €
28 23.134,44 € 21.917,02 € 1.217,42 € 7.006,00 €
29 23.960,67 € 22.775,76 € 1.184,91 € 7.256,20 €
30 24.786,90 € 23.630,71 € 1.156,19 € 7.506,40 €
Το παράδειγμα έχει υπολογιστεί με τα πρόγραμμα Ι41 & Π41 της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Παρατηρήστε οτι μέχρι το 12 έτος το πρόγραμμα κλειστού διαστήματος παρουσιάζει μεγαλύτερο όφελος για τον ασφαλισμένο. Ωστόσο από το 13 έτος και όσο παιρνούν τα έτη το συνολικό κόστος ασφάλισης για την ισόβια ασφάλιση ζωής μειώνεται ετησίως σταθερά. Όσο πιο μακροχρόνια η ανάγκη κάλυψης του ασφαλσιμένου τόσο μεγαλύτερη και η διαφορά που διαμορφώνεται.

Στα 30 έτη η διαφορά των προγραμμάτων θα έχει διαμορφωθεί σε 6.350,21€ με το μεγάλο πλεονέκτημα που παρουσιάζει η ισόβια ασφάλιση να είναι η ισόβια συνέχιση της ασφάλισης.

Συμπερασματικά η ισόβια ασφάλιση ζωής απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να διασφαλίσουν την οικογένειά τους μακροχρόνια, διατηρώντας παράλληλα ανταποδοτικότητα για την απόφαση που έλαβαν και τις εισφορές που κατέβαλαν. Η ασφάλιση αυτή αποτελεί το θεμέλιο λίθο των ασφαλειών και όχι άδικα, αφου συνδυάζει μοναδικά την αίσθηση της εξασφάλισης αλλά και της επιστροφής μέρους των ασφαλίστρων, μειώνοντας έτσι διαχρονικά το κόστος της ασφάλισης, επιβραβεύοντάς τον ασφαλισμένο για την επιλογή του.

Η επιλογή της ασφάλισης με προγράμματα προκαθορισμένου χρόνου αποτελεί συμφέρουσα επιλογή για πιο βραχυχρόνιες μορφές κάλυψης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε, καθώς και την έκδοση ειδικής προσφοράς ισόβιας  αλλά και προκαθορισμένου χρόνου ασφάλισης ζωής στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr