Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr

Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε σε μiα απο τις συχνότερες ερωτήσεις που προκύπτουν από τους χρήστες της σελίδας μας και αφορούν φυσικά τις εισφορές ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος.

Πώς διαμοφώνονται οι εισφορές σε ένα συνταξιοδοτικό προγραμματισμό ; και με ποιά κριτήρια επιλέγονται ; Τι αποδίδουν ως σύνταξη ;

Όλα τα παραπάνω αποτελούν εύλογα ερωτήματα που γεννούνται κατά την αναζήτηση ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος και που με τη σειρά μας θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε.

Πρόλογος

Οι ασφαλιστικές εισφορές στη δημόσια ασφάλιση αποτελούν μία πάγια μηνιαία εισφορά προς τα ασφαλιστικά ταμεία με την οποία οι ασφαλισμένοι αποκτούν υγειονομική περίθαλψη και κατοχυρώνουν ασφαλιστικά έτη με σκοπό τη συνταξιοδότησή τους.

Οι εισφορές αυτές σήμερα διαμορφώνονται με βάση το εισόδημα και διαχωρίζονται σε εισφορές για συνταξιοδοτική παροχή αλλά και περίθαλψη.

Αναλυτικότερα το 20% επί του εισοδήματος αφορά τις συνταξιοδοτικές εισφορές και το 6.95% τις εισφορές υπέρ υγείας. Το κατώτατο ποσό και για τις δύο ορίζεται σε 167€ με βάση το κατώτατο μισθό.

Περισσότερα για τους τρόπους υπολογισμού της δημόσια συνταξιοδότησης με αναλυτικά παραδείγματα ανά εισόδημα και ασφαλιστικά έτη μπορείτε να μάθετε εδώ.

Αν λοιπόν στην δημόσια ασφάλιση το ποσό των εισφορών ορίζεται με ένα σταθερό τρόπο, ποσοστιαία, τι ισχύει για την ιδιωτική ασφάλιση και ιδιαίτερα για τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα ;

Στην ιδιωτική συνταξιοδότηση η επιλογή του ποσού των εισφορών είναι ελεύθερη, με τη κατώτατη τιμή να ορίζεται στα 50€ με 60€ το μήνα, ανάλογα με το πρόγραμμα της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρίας.

Που εξυπηρετεί ωστόσο ουσιαστικά αυτό.

Η ελεύθερη επιλογή των εισφορών εξυπηρετεί δύο υψίστης σημασίας θέματα:

  • Το σχεδιασμό βάση των συνταξιοδοτικών αναγκών
  • Τη βιωσιμότητα με βάση το εισόδημα

Αρκετοί ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμπληρώσουν τη σύνταξή τους διαμέσου της ιδιωτικής σύνταξης εκφράζουν κυρίως την απορία: πόση σύνταξη κατοχυρώνω με ένα Χ ποσό εισφορών.

Η πιο ορθή ερώτηση ωστόσο είναι : πόση συμπληρωματική σύνταξη χρειάζομαι να εξασφαλίσω ; και με βάση αυτή την ανάγκη να σχεδιάσω το προγραμματισμό μου.

Βλέπετε ο σχεδιασμός ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος γίνεται εφόσον λάβουμε υπόψη τον υπολογισμό της δημόσιας σύνταξης, την ηλικία συνταξιοδότησης, καθώς και επιπλέον παράγοντες όπως: τις οικογενειακές μελλοντικές ανάγκες και φυσικά τις δυνατότητες του ασφαλισμένου.

Για παράδειγμα.

Ασφαλισμένος με 30 έτη συνολικής εκτιμώμενης ασφάλισης και μέσο εισόδημα 1.000€ από το 2002, κατοχυρώνει στα 67 του, 662€ σύνταξη. Τα 384€ προέρχονται από την εθνική σύνταξη και τα 278€ από την ανταποδοτική.

Η αναπλήρωση που θα έχει στο εισόδημά του θα είναι μόλις 66,2%.

Σκοπός της ιδιωτικής σύνταξης θα είναι να συμπληρώσει τη σύνταξη του ασφαλισμένου με σκοπό το ποσοστό αναπλήρωσης να ξεπεράσει κατ’ ελάχιστα το 80%. Έτσι κατά το σχεδιασμό θα πρέπει το τελικό ποσό σε συμπληρωματική σύνταξη να ξεπερνά τα 150€ τα οποία θα αποτελούν και το κατώτατο ποσό σχεδιασμού της ιδιωτικής σύνταξης.

Αν ο ασφαλισμένος επιλέξει να συνάψει ένα συνταξιοδοτικό με ηλικία έναρξης τα 40 του έτη και ηλικία συνταξιοδότησης τα 67 του, τότε θα μπορεί να υπερκαλύψει το στόχο του με εισφορές της τάξης των 75€ το μήνα, ήτοι 900€ το έτος.

Σε αυτή τη περίπτωση οι εισφορές του για την ιδιωτική συνταξιοδότηση δε θα ξεπερνούν ποσοστιαία το 7,5% του εισοδήματός του.

 

Εισφορές Έτη παροχής  Σύνταξη/μήνα  Ποσό επιστροφής Ποσό εισφορών Όφελος Τόκων
Πρόγραμμα 10 έτη 287,02 € 34.442 € 24.300 € 10.142 €
75€/μήνα 15 έτη 198,70 € 35.766 € 24.300 € 11.466 €
20 έτη 154,64 € 37.114 € 24.300 € 12.814 €
Εφάπαξ 31.898 €
Το παράδειγμα έχει υπολογιστεί με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα s57 της Εθνικής Ασφαλιστικής

 

Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε από το παραπάνω πίνακα ο ασφαλισμένος μπορεί στη λήξη του προγράμματος να κατοχυρώσει εφάπαξ της τάξης των 31.898€ με όφελος τόκων 7.598€. Εναλλακτικά του εφάπαξ μπορεί να επιλέξει για πόσα έτη επιθυμεί να του καταβάλλεται η σύνταξη.

Παρατηρήστε ότι το ποσό της σύνταξης μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τα έτη παροχής που θα επιλέξει στη λήξη του προγράμματός του. Η επιλογή θα έχει σαν αποτέλεσμα και διαφορετικά ποσά συνολικής επιστροφής μιας και που τα περισσότερα έτη ανατοκίζουν και για περισσότερο χρονικό διάστημα το συσσωρευμένο κεφάλαιό του.

Πολυτιμότερος ο χρόνος από τις εισφορές.

Αν για το ίδιο παράδειγμα ο ασφαλισμένος είχε σαν ηλικία έναρξης τα 45 έτη, τότε θα έπρεπε να καταβάλει σημαντικά υψηλότερες εισφορές για τον ίδιο ακριβώς στόχο.

 

Εισφορές Έτη παροχής  Σύνταξη/μήνα Ποσό επιστροφής Ποσό εισφορών Όφελος Τόκων
Πρόγραμμα 10 έτη 287,79 € 34.535 € 26.378 € 8.157 €
1.199 € 15 έτη 199,23 € 35.861 € 26.378 € 9.483 €
20 έτη 155,06 € 37.214 € 26.378 € 10.836 €
Εφάπαξ 31.983 €
Το παράδειγμα έχει υπολογιστεί με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα s57 της Εθνικής Ασφαλιστικής

 

Από το παραπάνω πίνακα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι για 5 έτη μικρότερη διάρκεια του προγράμματος ο ασφαλισμένος θα πρέπει να καταβάλλει 300€ υψηλότερες ετήσιες εισφορές που με τη σειρά τους επηρεάζουν τόσο τον οικονομικό του προϋπολογισμό, όσο φυσικά και τη βιωσιμότητα, που είναι και το δεύτερο σημαντικότατο θέμα.

Επίσης η διαφορά στο συνολικό όφελος είναι ιδιαίτερα αισθητή μιας και που η διαφορά στους τόκους κυμαίνεται στις 2.000€.

Σχεδιάζοντας ένα βιώσιμο προγραμματισμό.

Από το παράδειγμα με την επίδραση του χρόνου παρατηρείται οτι υψηλοί στόχοι σε μικρό ορίζοντα χρόνου μπορεί να είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί ως προς τον οικονομικό προυπολογισμό και να απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό.

Ιδανικά, οι εισφορές προς την ιδιωτική συνταξιοδότηση δε θα πρέπει να ξεπερνούν το 8% με 10% του εισοδήματος σε προγράμματα με διάρκεια άνω των 20 ετών, ενώ σε προγραμματισμούς με λιγότερα από 20 έτη το ποσοστό αυτό δε θα πρέπει να ξεπερνά το 12% με 14%, υπο συγκεκριμένες και πάλι προυποθέσεις.

Η προσεκτική διατήρηση των εισφορών σε συντηρητικά επίπεδα αποφεύγοντας υπερβολές εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα βιωσιμότητας στους μακρόπνοους σχεδιασμούς.

Επιλογή ανάμεσα σε σταθερές εισφορές ή αναπροσαρμογή εισφορών.

Κατά το σχεδιασμό παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να διατηρεί σε σταθερά επίπεδα τις εισφορές του έως και τη λήξη του προγράμματός του. Η αναπροσαρμογή των εισφορών συνεπάγεται ετήσια αύξηση της τάξεως του 3%. Η επιλογή αυτή μπορεί να εξασφαλίσει υψηλότερα αποτελέσματα σε σύνταξη και εφάπαξ, μιας και που ο ασφαλισμένος θα έχει καταβάλει συνολικά ένα υψηλότερο ποσό εισφορών, ωστόσο θα πρέπει να ακολουθεί την ετήσια αύξηση, η οποία σε μακρόπνοα προγράμματα μπορεί να εκτροχιάσει ολόκληρο το σχεδιασμό, καθιστώντας τον ασφαλισμένο οικονομικά ανήμπορο να συνεχίσει το πρόγραμμά του. Η επιλογή της αναπροσαρμογής μπορεί να επιλέγεται σε προγράμματα με σκοπό τη καταπολέμηση των επιδράσεων του πληθωρισμού μακροχρόνια, ή τη συγκέντρωση υψηλότερου ποσού εισφορών σε προγράμματα με διάρκεια κάτω των 20 ετών, ωστόσο απαιτεί σχεδιασμό με χαμηλότερες εισφορές πρώτου έτους (έτος βάσης) ώστε να διατηρηθούν διαχρονικά οι εισφορές σε βιώσιμα επίπεδα.

Ανακεφαλαιώνοντας κρατήστε οτι ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης θα πρέπει να γίνεται συναρτήση των συνταξιοδοτικών αναγκών και της δυνατότητας του ασφαλισμένου, δίχως υπερβολές. Ο χρόνος μπορεί να εξελιχθεί στο μεγαλύτερό σας σύμμαχο. Ξεκινώντας από νωρίς ένα συνταξιοδοτικό σχεδιασμό εξασφαλίζετε υψηλή απόδοση και χαμηλότερες ετήσιες καταβολές, εκμεταλευτείτε τον.

Σε κάθε περίπτωση ο προσεκτικός σχεδιασμός από έμπειρους συμβούλους μπορεί να αποτελέσει τη χρυσή τομή, ισορροπώντας ιδανικά ανάμεσα στα ποσά των εισφορών, τις συντάξιμες αποδοχές καθώς και την ηλικία συνταξιοδότησης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr,

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού και την πιο αναλυτική συνταξιοδοτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.