Γράφει ο Τόγιας Κων/νος , Γενική Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr

Μια μεγάλη μερίδα των εργαζομένων της χώρας μας απασχολούνται σε μια σειρά  επαγγελμάτων τα οποία παρουσιάζουν ανομοιογενή ζήτηση των υπηρεσιών που παρέχουν κατά τη διάρκεια του χρόνου. Η αυξημένη ζήτηση που παρουσιάζουν κάποιους συγκεκριμένους μήνες (ανάλογα με το επάγγελμα)  τα κατατάσσει στη κατηγορία των εποχικών επαγγελμάτων.

Αναλυτικά ως εποχικό ορίζεται: ”το επάγγελμα που είτε λόγω της φύσης του, είτε λόγω καιρικών συνθηκών, είτε  χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών  απασχολεί τoν εργαζόμενο από 2 έως 9 μήνες ανά ημερολογιακό έτος”.

Η λίστα των εποχικών επαγγελμάτων:

Οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, μουσικοί μέλη των οικείων επαγγελματικών σωματείων, υποδηματεργάτες, μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστές εκσκαπτικών –ανυψωτικών – οδοποιητικών – γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, ταξιθέτες θεάτρου – κινηματογράφου, χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου, ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτες.

H παραπάνω ιδιαιτερότητα, η ”εποχικότητα”, αποτελεί και μείζον θέμα για τη συνταξιοδοτική πορεία των εποχικών εργαζομένων καθώς και ο χαρακτηρισμός κάποιων ως βαρέων.

Μπορεί το θέμα της συνταξιοδότησης να μην απασχολεί τον εργαζόμενο τα πρώτα έτη της απασχόλησής του, όμως καθώς αυτά περνούν το θέμα της συνταξιοδότησης και των ενσήμων θα αρχίσει να επανέρχεται εντονότερα, ιδιαίτερα με τις συζητήσεις γύρω από τη συνταξιοδότηση μεγαλυτέρων σε ηλικία συναδέλφων.

Ο περιορισμός των ημερών εργασίας, που συνεπάγεται μειωμένα ένσημα για τον εργαζόμενο, αποτελεί το κυρίως θέμα το οποίο και πρέπει να τον απασχολεί. Αρκετοί εποχικοί εργαζόμενοι με το τέλος της σεζόν – απασχόλησής τους αναζητούν δεύτερη εργασία, τόσο για τη κάλυψη των εξόδων τους όσο και για τη διασφάλιση των πολύτιμων ενσήμων, ωστόσο εμπόδιο στη προσπάθεια τους αυτή υψώνεται ο υψηλός δείκτης ανεργίας.

Ακόμη και αν κάποιος απασχολείται 9 μήνες το χρόνο, σε 35 έτη θα έχει καταγράψει 26,25 έτη ασφάλισης, που όπως θα δείτε στη συνέχεια επηρεάζουν δραματικά το ποσό της σύνταξής του.

Ο νέος συνταξιοδοτικός νόμος και πως επηρεάζει τα εποχικά επαγγέλματα.

Με το νέο ασφαλιστικό νόμο 4387/2016, δικαίωμα συνταξιοδότησης κατοχυρώνουν οι ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης. Η δημόσια σύνταξη που θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι θα αποτελεί συνιστώσα δύο συντάξεων. Της εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής.

Η εθνική σύνταξη υπολογίζεται με βάση τα έτη ασφάλισης του ασφαλισμένου και διαμορφώνεται βάση του παρακάτω πίνακα για συνταξιοδότηση στα 62 και 67.

 

Στα 67 έτη Στα 62 έτη
Έτη ασφάλισης Ποσό Σύνταξης(€) Ποσό σύνταξης(€)
15 345 241
16 353 247
17 360 252
18 368 257
19 376 263
20 384 268

 

Για περισσότερα από 20 έτη ασφάλισης το ποσό της σύνταξης παραμένει σταθερό στα 384€.

Η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται βάση συντελεστή, που διαμορφώνεται με βάση τα συνολικά έτη ασφάλισης του ασφαλισμένου επί του μέσου εισοδήματος που είχε από το 2002 μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος συνταξιοδότησης.

 

Ποσοστό αναπλήρωσης Ανταποδοτικής Σύνταξης
Κλίμακες Ετών ασφάλισης Ποσοστό Αναπλήρωσης
0-15 11,55%
15,01- 16 12,39%
16,01- 17 13,23%
17,01- 18 14,07%
18,01- 19 14,97%
19,01- 20 15,87%
20,01- 21 16,77%
21,01- 22 17,73%
22,01- 23 18,69%
23,01- 24 19,65%
24,01 -25 20,68%
25,01- 26 21,71%
26,01- 27 22,74%
28,01- 29 25,16%
29,01 – 30 26,37%
30,01 – 31 27,79%
31,01 – 32 29,21%
32,01 – 33 30,63%
33,01- 34 32,22%
34,01 -35 33,81%
35,01- 36 35,40%
36,01- 37 37,20%
37,01 – 38 39%
38,01- 39 40,80%
39,01 -40 42,80%
40,01 – 41 44,80%

 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς επηρεάζουν τα έτη ασφάλισης το ποσό της σύνταξης που θα κατοχυρώσουν οι ασφαλισμένοι, σας παρουσιάζουμε σε πίνακες το ποσό της δημόσιας σύνταξης που κατοχυρώνουν ασφαλισμένοι με 900€ και 1200€ μέσο εισόδημα με 15 έως και 40 έτη ασφάλισης.

Εισόδημα(€) 900 900 900 900 900 900
Έτη ασφάλισης 15 20 25 30 35 40
Εθνική Σύνταξη(€) 345 384 384 384 384 384
Ανταποδοτική(€) 111 151 195 250 319 403
Σύνολο(€) 456 535 579 634 703 787
Ποσοστό αναπλήρωσης(%) 50,7 59,5 64,3 70,4 78,1 87,4

 

Εισόδημα(€) 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Έτη ασφάλισης 15 20 25 30 35 40
Εθνική Σύνταξη(€) 345 384 384 384 384 384
Ανταποδοτική(€) 149 201 260 333 425 537
Σύνολο(€) 494 585 645 717 809 922
Ποσοστό αναπλήρωσης(%) 41,1 48,7 53,7 59,8 67,4 76,8

 

Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε τα συνολικά έτη ασφάλισης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο τρόπο υπολογισμού της δημόσιας συνταξιοδότησης, αφού επηρεάζουν το συντελεστή της ανταποδοτικής σύνταξης.

Αναφέραμε παραπάνω στο κείμενο ότι εποχικός εργαζόμενος με 9 μήνες απασχόλησης για 35 έτη θα έχει συλλέξει συνολικά 26,25 έτη ασφάλισης. Αυτόματα ο συντελεστής της ανταποδοτικής σύνταξής του αλλάζει και από 35,4% περιορίζεται στο 22,74% δεχόμενος μια πτώση άνω του 35,76% στο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης.

Με το παραπάνω παράδειγμα επιθυμούμε να επιστήσουμε τη προσοχή για το κίνδυνο που παρουσιάζεται για τους ασφαλισμένους και εργαζομένους των εποχικών επαγγελμάτων  να εγκλωβιστούν σε χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης συνέπεια των περιορισμένων ετών ασφάλισης – ενσήμων που θα έχουν συγκεντρώσει.

Πώς μπορούν οι εποχικοί εργαζόμενοι να αναπληρώσουν το ποσό της σύνταξης που θα απωλέσουν;

Εδώ εισέρχεται ο ρόλος της ιδιωτικής συνταξιοδότησης.

Ο ρόλος της ιδιωτικής συνταξιοδότησης είναι να αναπληρώσει σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό το εισόδημα του ασφαλισμένου κατά τη συνταξιοδότησή του.

Αναλογιστείτε πόσο θα επηρέαζε τον ασφαλισμένο, η κατοχύρωση ενός εφάπαξ 30.000€ ή ακόμη η κατοχύρωση 250€ συμπληρωματικής ιδιωτικής σύνταξης. Πόσο θα άλλαζε την όλη συνταξιοδοτική του πορεία και θα επηρέαζει το βιοτικό του επίπεδο. O στόχος της ιδιωτικής σύνταξιοδότησης είναι να αναπληρώσει ένα κατ ελάχιστο 20% στο ποσό της δημόσιας σύνταξης που θα λάβει ο ασφαλισμένος.

Αναλυτικά : η ιδιωτική συνταξιοδότηση αποτελεί μια συμπληρωματική, ανταποδοτική σύνταξη, η οποία δεν σχετίζεται με το αναδιανεμητικό σύστημα της δημόσιας συνταξιοδότησης. O ασφαλισμένος εδώ επιλέγει ο ίδιος τόσο το ποσό των εισφορών του (που μπορεί βιώσιμα να καταβάλει), όσο και την επιθυμητή ηλικία συνταξιοδότησής του.

Στο τέλος του προγράμματος μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στο να λάβει τις εισφορές του έντοκα, είτε με τη μορφή σύνταξης, είτε εφάπαξ, η επιλογή είναι δική του, ωστόσο γνωρίζει εξ αρχής και εκ της συνάψεως του προγράμματος το ακριβές ποσό σύνταξης και εφάπαξ που κατοχυρώνει, ώστε να γνωρίζει και το όφελος της επιλογής του.

Η διεύθυνσή μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ατομικών συνταξιοδοτικών εκθέσεων με εγγυημένα αποτελέσματα σύνταξης και εφάπαξ.

Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της ιδιωτικής συνταξιοδότησης:

  • Ευελιξία: με επιλογή τόσο των εισφορών όσο και της ηλικίας συνταξιοδότησης
  • Ελευθερία επιλογής παροχών: με επιλογή ισόβιας σύνταξηςεφάπαξ ή εξασφάλιση σύνταξης για προκαθορισμένου χρόνο
  • Εκκίνηση με μικρά ποσά αποταμίευσης : κατοχύρωση σύνταξης από 60€ το μήνα και επιλογή μεταξύ σταθερού και αναπροσαρμοζόμενου ασφαλίστρου
  • Εγγύηση και σίγουρη απόδοση: με σίγουρα κεφάλαια, υψηλό όφελος σε τόκους και προκαθορισμένο εγγυημένο ποσό σύνταξης και εφάπαξ
  • Μέριμνα για τα αγαπημένα πρόσωπα: με ασφαλιστική προστασία τόσο για τη περίοδο αποταμίευσης όσο και για τη περίοδο συνταξιοδότησης
  • Αποταμίευση δίχως ρίσκο, υψηλή σίγουρη απόδοση, ευελιξία και ασφαλιστική προστασία
  • Πρόβλεψη για την επίδραση του πληθωρισμού

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς ιδιωτικής συνταξιοδότησης στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού και την πιο αναλυτική συνταξιοδοτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.