Γράφει o Κων/νος Tόγιας, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτική – Σύνταξη.gr

Έντονους προβληματισμούς παρουσιάζουν τα νεότερα σενάρια που εξετάζουν την αύξηση στα ηλικιακά όρια των συντάξεων γήρατος.

Τα σενάρια επανέρχονται μετά από εισηγήσεις της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας οι οποίες πηγάζουν από τη συγκράτηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης για τις επόμενες δεκαετίες για τις χώρες μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης.

Αναλυτικά η γήρανση του πληθυσμού σε συνδυασμό με την αύξηση στο προσδόκιμο ζωής τείνει να επηρεάσει δραματικά τη συνταξιοδοτική δαπάνη και κατεπέκτασιν τη συνταξιοδοτική πορεία των ασφαλισμένων σε όλη την Ευρώπη.

Τα παραπάνω αποτελούν ζητήματα που αφορούν και με το παραπάνω τη χώρα μας η οποία εν μέσω των δημοσιονομικών προσαρμογων έχει αναδιαμορφώσει το τρόπο υπολογισμού των συντάξεων.  Ειδικότερα στο άρθρο 14  παράγραφος 4 του νόμου 4387 ορίζονται τα ανώτατα όρια που προβλέπονται για τη συνταξιοδοτική δαπάνη της χώρας προβαλόμενη μέχρι το 2060.

Συγκεκριμένα και όπως αναφέρεται:

‘’  Από την 1.1.2017 και ανά τριετία, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές μελέτες, οι οποίες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης της εθνικής συνταξιοδοτικής δαπάνης. Με ειδικό νόμο ανακαθορίζονται οι συντάξεις με στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Το ύψος των ανωτέρω δαπανών για την εθνική, την ανταποδοτική και την επικουρική σύνταξη, προβαλλόμενο έως το έτος 2060, δεν πρέπει να υπερβαίνει το περιθώριο αύξησης των 2,5 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ, με έτος αναφοράς το 2009.’’

 

Eurostat

Στο αρχείο της Eurostat μπορεί κανείς να αναζητήσει εξαιρετικά ενδιαφέροντες πίνακες με οικονομικά και δημογραφικά στοιχεία, ωστόσο ένας συγκεκριμένος πίνακας ξεχωρίζει και αυτό γιατί δημιουργεί μια πιο κατανοητή εικόνα για το μέλλον των συντάξεων.

Είναι ο πίνακας όπου παρουσιάζεται η αναλογία των ατόμων που έχουν αποσυρθεί από την εργασία προς 100 άτομα σε ηλικία εργασίας (από 15 ετών έως 64) έως το 2060.

Πηγή:Eurostat (http://ec.europa.eu)

 

 

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται προβληματίζουν έντονα, αναλυτικά :

Το 2020 θα αντιστοιχούν 35,7 άτομα άνω των 65 προς 100 δυνητικά εργαζόμενους, ενώ το 2050 η αναλογία τείνει να διπλασιαστεί (!) με τα άτομα άνω των 65 που αναλογούν σε 100 δυνητικά εργαζόμενους να είναι 71 (!). Η χώρα μας είναι πρώτη στο πίνακα με την αρνητική αυτή αναλογία με την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ισπανία να ακολουθούν.

Η αυξητική αυτή τάση παρατηρείτε για το σύνολο των χωρών της Ευρωπαικής Ένωσης.

Τι σημαίνουν τα παραπάνω για τη χώρα μας.

Σημαίνουν οτι για να διατηρηθεί η πορεία των δαπανών στα πλαίσια των δεσμεύσεων, ενώ παράλληλα ο συνολικός αριθμός των συνταξιούχων θα τείνει να αυξάνεται, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αναδιαρθώσεις στη συνταξιοδοτική δαπάνη.

Επίσης καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει το ΑΕΠ. Αν το τελευταίο δεν μεταβληθεί με επαρκής αυξητικούς ρυθμούς μέχρι το 2050, ώστε να αυξηθεί το διαθέσιμο ποσό για τη συνολική δαπάνη για τις συντάξεις, τότε θα παρουσιάζονται κάθε τριετία μια μίξη από 3 σενάρια.

  1. Αναθεώρηση των ασφαλιστικών εισφορών.
  2. Μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών.
  3. Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Η αύξηση των ασφαλιστικων εισφορών ειδικά στη περίπτωση της χώρας μας δε πρόκειται να επιφέρει αξιοσημείωτα αποτελέσματα μιας και που ήδη είναι στα όρια και πολλές φορές ακόμα και πέραν από αυτά σε οτι αφορά τη φοροδοτικότητα των ασφαλισμένων.

Η μείωση από την άλλη των συνταξιοδοτικών δαπανών επίσης μπορεί ως ένα μόνο βαθμό να επηρεάσει, δε πρόκειται ωστόσο να επιφέρει μεγάλες αλλαγές και αυτό διότι με την υιοθέτηση των 2 συντάξεων, εθνικής και ανταποδοτικής, μόνον η εθνική σύνταξη μπορεί να παραμετροποιηθεί αφού αποτελεί το κορμό της δημόσιας σύνταξης και ορίζεται με σταθερά ποσά. Η ανταποδοτική σύνταξη ορίζεται βάση ποσοστού αναπλήρωσης, με βάση τα συνολικά έτη ασφάλισής του ασφαλισμένου και του μέσου εισοδήματος που είχε.

Το τελευταίο σενάριο που υπάρχει και για το οποίο ήδη κάνει λόγο η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα είναι η αύξηση των ηλικιακών οριών συνταξιοδότησης.

Με την αύξηση των ορίων δεν επιτυγχάνεται μόνο μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών και αύξηση των εισφορών, αλλά και μείωση των συνολικών ετών συνταξιοδότησης. Κρατήστε επίσης οτι το προσδόκιμο ζωής θα τείνει να αυξάνεται.

Τα σενάρια για αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από 6 μήνες έως και 1 έτος θα επανέλθουν το 2ο2ο με την αναλογιστική μελέτη που προβλέπει ο νόμος 4387.

Σήμερα οι ασφαλισμένοι μπορούν να κατοχυρώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με 15 έτη ασφάλισης στα 62 τους έτη (πρόωρη συνταξιοδότηση) ή στα 67 τους.

Οι ασφαλισμένοι κάτω των 60 ετών θα βλέπουν σταδιακά μια αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης η οποία θα τείνει να μεγαλώνει και θα επηρεάζει όλο και περισσότερο τους νεότερους ασφαλισμένους. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό να συνταξιοδοτείται με πρόωρες συντάξεις δεχόμενοι μειώσεις στις συνταξιοδοτικές τους αποδοχές αφού δε θα είναι διατεθιμένοι ή δε θα μπορούν να εργαστούν σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ενώ στο μέλλον είναι πολύ πιθανή μια εκ νέου αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων.

Κρατήστε οτι οι ασφαλισμένοι που παρουσιάζουν κενά ασφάλισης λόγω ανεργίας ή αδήλωτης εργασίας θα πρέπει να επιδιώξουν να κατοχυρώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τα ελάχιστα 15 έτη ασφάλισης.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα κρίνεται ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη συμπλήρωσης του εισοδήματος των ασφαλισμένων κατά τη δημόσια συνταξιοδότηση. Με το να εξασφαλίσουν επιπλέον συμπληρωματικά εισοδήματατα θα καταστεί δυνατό να θωρακιστούν έναντι πρόσθετων μέτρων περιορισμού των συνταξιοδοτικών δαπανών στο μέλλον και τα οποία μπορούν να λάβουν χώρα τόσο πριν, όσο και μετά τη δημόσια συνταξιοδότησή τους.

H κατοχύρωση δικαιωμάτων συμπληρωματικής ιδιωτικής συνταξιοδότησης αποτελεί ήδη στην Ευρώπη το τρίτο πυλώνα στήριξης στο θέμα της συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων.

Η ιδιωτική συνταξιοδότηση αποτελεί μια πιο ευέλικτη και ανταποδοτική λύση για τη συμπλήρωση του εισοδήματος.

Οι ασφαλισμένοι επιλέγουν οι ίδιοι την ηλικία συνταξιοδοτήσεώς τους, καθώς και το ποσό των εισφορών που μπορούν βιώσιμα να υποστηρίξουν, ενώ γνωρίζουν εξ αρχής το ποσό σύνταξης και εφάπαξ που κατοχυρώνουν, με την συνταξιοδότησή τους και τη καταβολή του εφάπαξ να είναι άμεση.  Επίσης τα δικαιώματα που απορρέουν από τη συνταξιοδότηση μπορούν να τα μεταβιβάσουν κατά 100% σε δικαιούχους που έχουν ορίσει οι ίδιοι εξασφαλίζοντας με το τρόπο αυτό την οικογένειά τους.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς ιδιωτικής συνταξιοδότησης στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού και την πιο αναλυτική συνταξιοδοτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.