Γράφει ο Τόγιας Κων/νος,  Διευθυντής Ιδιωτική-Σύνταξη.gr

Eίναι οι πρώτες σκέψεις που περνούν από το μυαλό κάποιου κατά την έναρξη αναζήτησης ενός συνταξιοδοτικού προγραμματισμού.

  • Τι είδους εγγυήσεις παρέχονται από τα συνταξιοδοτικά προγράμματα;
  • Μήπως χάσω τα χρήματά μου ;
  • Αν σπάσω το συμβόλαιο νωρίτερα τι γίνεται ;
  • Πώς εξασφαλίζω την οικογένειά μου ;
  • Θα είναι η σύνταξη μου εξασφαλισμένη ;

Είναι κάποια από τα εύλογα ερωτήματα που γεννούνται και που επιδέχονται απαντήσεις ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να σχηματίσει ολοκληρωμένη γνώμη και άποψη για το τι του προσφέρει η ιδιωτική πρωτοβουλία.

Στο παρόν άρθρο θα αναλύσουμε συνολικά τις εγγυήσεις  που παρέχουν τα συνταξιοδοτικά προγράμματα για τις αποταμιεύσεις του ασφαλισμένου καθώς και σε ποιό επίπεδο κυμαίνεται η ανταποδοτικότητά τους.

Για αρχή θα πρέπει να αναφέρουμε οτι τα συνταξιοδοτικά συμβόλαια αποτελούν επί της ουσίας ατομικά ανταποδοτικά προγράμματα κατά τα οποία οι ασφαλισμένοι αποταμιεύουν για τον εαυτό τους με σκοπό να λάβουν τις αποταμιεύσεις τους έντοκα, είτε με τη μορφή σύνταξης, είτε εφάπαξ στην ηλικία που έχουν ορίσει οι ίδιοι.

Κατά την έναρξη ενός συνταξιοδοτικού προγραμματισμού ο ασφαλισμένος ορίζει ο ίδιος το ύψος των εισφορών του καθώς και τη διάρκεια κατά την οποία θα διαρκήσει το πρόγραμμά του, που συνεπάγεται και την ηλικία συνταξιοδοτήσεώς του.

Οι Εγγυήσεις

Διασφάλιση κατά 100% των ασφαλιστικών του εισφορών.

Σε αντίθεση με το αναδιανεμητικό σύστημα της δημόσιας συνταξιοδότησης, που προβληματίζει έντονα εξαιτίας της χαμηλής ανταποδοτικότητας, οι εισφορές για τον ασφαλισμένο παραμένουν  εγγυημένες, για να τις λάβει έντοκα στο τέλος του προγράμματος με όρο συμβολαίου, είτε με τη μορφή σύνταξης, είτε εφάπαξ.

Παρέχεται ακόμη και εξασφάλιση στη περίπτωση της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας με την  οποία έχει συνάψει ο ασφαλισμένος το συνταξιοδοτικό του πρόγραμμα,  διαμέσου του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής.

Εγγυημένη απόδοση

Αν και αρκετά συνταξιοδοτικά διαφέρουν στο συγκεκριμένο θέμα, στην ασφαλιστική αγορά παρουσιάζονται προγράμματα με εγγυημένη απόδοση για όλη τη περίοδο διάρκειας ενός συνταξιοδοτικού με τον ασφαλισμένο να γνωρίζει εξ αρχής το ποσό της σύνταξης και του εφάπαξ που θα λάβει, ταυτόχρονα αυτό συνεπάγεται ότι γνωρίζει και το κέρδος που θα αποκομίσει.

Από την άλλη παρέχονται προγράμματα με πιο χαμηλή εγγυημένη απόδοση αλλά συμμετοχή σε υπεραποδόσεις εφόσον επιτευχθούν από τις ασφαλιστικές εταιρίες πέραν ενός συγκεκριμένου τεχνικού επιτοκίου απόδοσης.

Τέλος παρέχονται και προγράμματα με περιορισμένες έως μηδενικές εγγυήσεις αλλά μια σαφή επιθετική επενδυτική πολιτική με σκοπό το μέγιστο όφελος αλλά και συμμετοχή σε ενδεχόμενο ρίσκο.

Άμεση συνταξιοδότηση και είσπραξη εφάπαξ. 

Ένα μήνα πριν τη λήξη του προγράμματος του, ο ασφαλισμένος ειδοποιείται εγγράφως από την ασφαλιστική εταιρία ώστε να κληθεί να επιλέξει ανάμεσα στην συνταξιοδότηση ή τη καταβολή εφάπαξ. Σε περίπτωση που επιλέξει τη συνταξιοδότηση τότε κατά τη λήξη του προγράμματος έχουμε και την έναρξη της συνταξιοδοτικής περιόδου. Σε περίπτωση ωστόσο που επιλέξει το εφάπαξ έναντι της σύνταξης, το πρόγραμμα τερματίζεται.

Σταθερό ποσό εισφορών

Το ποσό των εισφορών παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια της αποταμιευτικής περιόδου. Η σταθερότητα αυτή μεταφράζεται σε ευκολότερο προγραμματισμό από τον ασφαλισμένο και καλύτερη διαχείριση των οικονομικών του, περιορίζοντας τη περίπτωση το πρόγραμμα να τερματιστεί από οικονομική αδυναμία. Ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει αν επιθυμεί οι εισφορές του να αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο κατά 3%, ωστόσο και πάλι του παρουσιάζεται σε πίνακα η πορεία του ασφαλίστρου ώστε να γνωρίζει εξ αρχής πώς θα διαμορφώνεται το ασφάλιστρο κάθε έτος.

Διακοπή συμβολαίου

Στη περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί να διακόψει το πρόγραμμά του τότε του δίνονται δύο επιλογές: είτε να ρευστοποιήσει το πρόγραμμα και να λάβει το ποσό των εισφορών του βάση πίνακα εξαγοράς που περιέχεται εντός του συμβολαίου, είτε να διατηρήσει το πρόγραμμά του μέχρι τη κανονική λήξη και να λάβει τις εισφορές του τοκισμένες , είτε με τη μορφή σύνταξης, είτε εφάπαξ.

Σταθερή, αμείωτη σύνταξη για πάντα

Το ποσό της σύνταξης (για τα προγράμματα εγγυημένης απόδοσης) που κατοχυρώνει είναι γνωστό εξ αρχής και αναφέρεται ρητά εντός του συμβολαίου. Το ποσό αυτό δε μπορεί να αλλάξει σε καμία περίπτωση.

Εγγυημένη διάρκεια καταβολής σύνταξης

Κατά την επιλογή της συνταξιοδότησης στο  τέλος του προγράμματος ο ασφαλισμένος επιλέγει και τη διάρκεια που επιθυμεί να του καταβάλλεται η σύνταξη.

Οι επιλογές που διατηρεί είναι από 10 έως 25 έτη, του δίνεται ακόμη και η επιλογή της ισόβιας καταβολής.

Εξασφάλιση των συγγενικών προσώπων

Ισχύει τόσο για τη περίοδο της αποταμίευσης, όσο και της συνταξιοδότησης στη περίπτωση που ο ίδιος φύγει από τη ζωή. Αναλυτικά για τη περίοδο αποταμίευσης επιστρέφεται το σύνολο των καταβεβλημένων εισφορών στους δικαιούχους που έχει ορίσει ο ασφαλισμένος. Για τη περίπτωση της συνταξιοδοτικής περιόδου ορίζεται εγγυημένη περίοδος για τη καταβολή της σύνταξης στους δικαιούχους.

Εξασφάλιση σε περίπτωση αναπηρίας

Παρέχεται 100%  κάλυψη των εισφορών του ασφαλισμένου στη περίπτωση που καταστεί ανίκανος προς εργασία συνέπεια ατυχήματος ή ασθένειας με ποσοστό ανικανότητας 67% και για όσο διαρκεί η ανικανότητα.

Προστασία από την επίδραση του πληθωρισμού

Με την επιλογή της αναπροσαρμογής των εισφορών κάθε έτος κατά 3% ο ασφαλισμένος διασφαλίζει την ενίσχυση της αποταμιευτικής του προσπάθειας και το ταυτόχρονο αποπληθωρισμό της αγοραστικής αξίας του κεφαλαίου που συσσωρεύει.

Oι εγγυήσεις που παρέχονται από τα συνταξιοδοτικά προγράμματα έχουν ως σκοπό να θωρακίσουν και να συνοδεύσουν τον ασφαλισμένο τόσο κατά τη διάρκεια της αποταμιευτικής περιόδου, όσο και της συνταξιοδοτικής, προσφέροντάς του εξασφάλιση για οποιαδήποτε περίπτωση και διαφάνεια, δικαιώνοντάς τον παράλληλα για την επιλογή του.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού pension spreading και την πιο αναλυτική συνταξιοδοτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.