Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Διεύθυνση Ιδιωτική-Συνταξη.gr

Οι ασφαλίσεις κεφαλαίων αποτελούν τις ασφαλίσεις ζωής σε μια από τις πιο σύγχρονες και προσιτές μορφές τους,

Οι σημερινές δύσκολες οικονομικές συγκυρίες όπως η υπερφορολόγιση, η δυσκολίες στη κάλυψη των δανειακών υποχρεώσεων, η φορολόγιση των ακινήτων και η κάλυψη των μακροπρόθεσμων οικογενειακών αναγκών προβληματίζει έντονα τους πολίτες ειδικότερα σε μια περίπτωση ενός αιφνίδιου γεγονότος.

Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε σε 2 σημαντικότατες μορφές ασφαλίσεων ζωής, που σκοπό έχουν την εξασφάλιση τόσο της οικογένειας του ασφαλισμένου όσο και του ίδιου από αιφνίδιες και σοβαρές περιπτώσεις.

Τι καλύπτουν τα προγράμματα αυτού του είδους:

Οι ασφαλίσεις ζωής Π31 και Π32 στις οποίες θα αναφερθούμε αποτελούν ασφαλίσεις με ορισμένη διάρκεια κατά την οποία ο ασφαλισμένος ασφαλίζεται με κάλυψη ζωής και αναπηρίας, για όποιο ποσό επιθυμεί, με σκοπό τη παροχή του ασφαλίσματος στον ίδιο, σε περίπτωση αναπηρίας ή την οικογένειά του σε περίπτωση που αποβιώσει από οποιαδήποτε αιτία.

Σε ποιούς απευθύνονται :

  • Σε οικογενειάρχες οι οποίοι απασχολούνται σε εργασία με υψηλό ρίσκο ατυχήματος.
  • Σε δανειολήπτες οι οποίοι επιθυμούν την αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων σε περίπτωση που κριθούν ανίκανοι προς εργασία ή αποβιώσουν συνέπεια ατυχήματος ή ασθένειας.
  • Γονείς με παιδιά σε νεαρή ηλικία οι οποίοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν το μέλλον των παιδιών τους, ασφαλιζόμενοι για μια νευραλγικής σημασίας χρονική περίοδο ( π.χ μέχρι την ενηλικίωση των παιδιών ή το πέρας των σπουδών τους)
  • Στην αποπληρωμή φόρων κληρονομιάς
  • Στην αποπληρωμή τυχών χρεών που η οικογένεια δύσκολα θα καταφέρει να αποπληρώσει
  • Στην αναπλήρωση του εισοδήματος της οικογένειας και του ασφαλισμένου
  • Eλεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες η απουσία των οποίων από την εργασία τους θα έχει δυσμενείς συνέπειες στην λειτουργία της επιχειρήσής τους.

 

Παράδειγμα

Ασφαλισμένος 35 ετών επιθυμεί να ασφαλιστεί με σκοπό τη διαφύλαξη της οικογένειάς του και τη κατοχύρωση ενός ποσού σε περίπτωση αποβίωσης ή αναπηρίας.

Οι επιλογές προγραμμάτων που έχει ο ασφαλισμένος είναι δύο.

Είτε να επιλέξει ένα πρόγραμμα το οποίο να παρέχει ένα ασφαλισμένο ποσό το οποίο και θα μειώνεται σταδιακά με τα έτη, λόγω και της μείωσης ίσως των αναγκών της οικογένειας (δάνεια, σπουδές παιδιών, διαφορές υποχρεώσεις κτλ), είτε να επιλέξει αυτό το ποσό να παραμένει σταθερό με το πέρασμα των ετών.

Έστω ότι επιλέγει να ασφαλιστεί για διάστημα 25ετών με το ποσό των 50.000€,  το οποίο και λαμβάνει ο ίδιος αν κριθεί ανίκανος προς εργασία έπειτα από ατύχημα ή ασθένεια, ή η οικογένειά του σε περίπτωση που φύγει από τη ζωή μέσα στο διάστημα των 25 ετών από οποιαδήποτε αιτία.

Η περίπτωση κατά την οποία το ποσό της αποζημίωσης παραμένει σταθερό,  πρόγραμμα Π31.

Με κεφάλαιο τις 50.000€ το ασφάλιστρο ορίζεται σε 25,96€ το μήνα ήτοι 304,83€ το έτος και παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης.

Για τις 75.000€ ορίζεται σε 38,91€ το μήνα ήτοι 457,20€ και τις 100.000€ το ασφάλιστρο διαμορφώνεται σε 51,87€ ή 609,6€ το έτος.

Πίνακας ασφάλισης Π32, περίπτωση μειώμενου κεφαλαίου.

Ηλικία Διάρκεια (έτη) Αποζημίωση(€) Αποζημίωση(€) Αποζημίωση(€)
36 1 50.000 75.000 100.000
37 2 49.088,66 73.633 98.177,33
38 3 48.122,64 72.183,98 96.245,3
39 4 47.098,66 70.648,01 94.197,35
40 5 46.013,24 69.019,89 92.026,52
41 6 44.862,7 67.294,08 89.725,44
42 7 43.643,13 65.464,72 87.286,29
43 8 42.350,38 63.525,6 84.700,8
44 9 40.980,07 61.470,13 81.960,18
45 10 39.527,54 59.291,33 79.055,12
46 11 37.987,86 56.981,81 75.975,76
47 12 36.355,8 54.533,71 72.711,63
48 13 34.625,81 51.938,73 69.251,66
49 14 32.792,02 49.188,05 65.584,09
50 15 30.848,21 46.272,33 61.696,46
51 16 28.787,77 43.181,67 57.575,58
52 17 26.603,7 39.905,57 53.207,44
53 18 24.288,59 36.432,9 48.577,21
54 19 21.834,57 32.751,87 43.669,17
55 20 19.233,31 28.849,98 38.466,65
56 21 16.475,97 24.713,97 32.951,98
57 22 13.553,19 20.329,8 27.106,43
58 23 10.455,05 15.682,58 20.910,14
59 24 7.171,02 10.756,53 14.342,08
60 25 3.689,95 5.534,92 7.379,93
Ασφάλιστρα   140,64€ 210,93€ 281,23€

 

Ο παραπάνω πίνακας υποδεικνύει το ποσό κάλυψης για τον ασφαλισμένο με το πέραν των ετών.

Το ποσό των ασφαλίστρων για την ασφάλιση του  ασφαλισμένου για το ποσό βάσης των 50.000€ ορίζεται σε 140,64€ το έτος και παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης. Αντιλαμβάνεστε γιατί στην εισαγωγή σας αναφέραμε ότι πρόκειται για μια προσιτή αλλά και πολύ ουσιαστική ασφάλιση.

Προσέξτε ότι τα πρώτα 18 έτη που αποτελούν σημαντικότατα χρόνια για μια οικογένεια, η ελάχιστη αποζημίωση διατηρείται άνω των 24.000€.

Οι παραπάνω μορφές ασφαλίσεων είχαν και έχουν μεγάλη εφαρμογή στους δανειολήπτες, σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα στεγαστικών δανείων με μεγάλο ορίζοντα αποπληρώμης, κρινόταν απαραίτητη η σύναψη τέτοιου συμβολαίου.

Σήμερα οι αυξανόμενες οικονομικές πάγιες υποχρεώσεις, οι φόροι εισοδήματος, οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, η εξυπηρέτηση δανείων, οι φόροι ακινήτων κτλ, αποτελούν ένα μεγάλο θέμα για τους πολίτες, που με τη παραπάνω κάλυψη μπορούν να ξεπεραστούν στη περίπτωση ενός αιφνίδιου γεγονότος.

Κρατήστε ότι οι παραπάνω μορφές ασφάλισης μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά με ένα συνταξιοδοτικό – αποταμιευτικό συμβόλαιο, εξασφαλίζοντας σημαντικά κεφάλαια πέραν των αποταμιευμένων του ασφαλισμένου, για κάλυψη των οικογενειακών αναγκών.

Χαρακτηριστικά προγραμμάτων :

 

Π31 Π32
Σταθερό Ποσό Αποζημίωσης Μειώμενο Ποσό Αποζημίωσης
Ελάχιστη Διάρκεια  5έτη 10έτη
Κεφάλαιο Ασφάλισης Ελεύθερη επιλογη Ελεύθερη επιλογή
Ασφάλιστρο Σταθερό Σταθερό
Κάλυψη Αναπηρίας      
Ευέλικτος Ιατρικός Έλεγχος      
Πρόσθετες Καλύψεις:
Απώλεια Εισοδήματος    Χ
Ιατρικά Έξοδα Ατυχήματος    Χ
Ασφ Σοβαρών Ασθενειών    Χ

 

Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε από το παραπάνω πίνακα στο πρόγραμμα Π31 ( σταθερού ασφαλιζόμενου κεφαλαίου) ο ασφαλισμένος έχει την επιλογή να προσθέσει επιπλέον ασφαλιστικές καλύψεις στο πρόγραμμά του. Οι επιπλέον αυτές καλύψεις πέραν των κεφαλαίων που προβλέπονται σε περίπτωση αποβίωσης και αναπηρίας – ανικανότητας προς εργασία, προβλέπουν επιπλέον εισόδημα με τη μορφή μηνιαίου επιδόματος για μέχρι και 10 έτη καταβολής, ιατροφαρμακευτικά έξοδα συνέπεια ατυχήματος που μπορεί να δαπανήσει ο ασφαλισμένος για φυσικοθεραπείες, αμοιβές ιατρών και φάρμακα προς αποκατάσταση της υγείας του. Επίσης προβλέπεται μια πολύ σημαντική κάλυψη, αυτή της ασφάλισης σοβαρών ασθενειών όπου ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται με ένα ορισμένο από τον ίδιο ποσό σε περίπτωση επέλευσης μιας σοβαρής νόσου.

Κρατήστε οτι η χρυσή τομή των παραπάνω προγραμμάτων είναι ένας συνδυασμός χαμηλού ασφαλίστρου και ενός ιδανικού ποσού αποζημίωσης.

Οι ασφαλίσεις Π31 και Π32 όπως αναφέραμε και παραπάνω μπορούν να πλαισιώσουν ιδανικά ένα συνταξιοδοτικό – αποταμιευτικό σχεδιασμό, αφού μπορούν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα κεφάλαια για τον ασφαλισμένο σε περίπτωση αναπηρίας, που σε διαφορετική περίπτωση θα αναγκαζόταν να στραφεί και να τα αντλήσει από τις αποταμιεύσεις του, διαμέσου του συνταξιοδοτικού του προγράμματος.

Κρατήστε οτι η  περίπτωση του μειώμενου κεφαλαίου αποζημίωσης μοιάζει ιδανική για οικογενειάρχες οι οποίοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν την οικογένειά τους μέχρι την ενηλικίωση των παιδιών ή την επαγγελματική τους αποκατάσταση, όπως επίσης και δανειολήπτες οι οποίοι εξυπηρετούν τα δανειά τους.

Η επιλογή του σταθερού κεφαλαίου αποτελεί μια μακροχρόνια επιλογή για άτομα με μεγάλη ακίνητη περιουσία, υψηλές δαπάνες σε φορολόγιση και υψηλές οικονομικές υποχρεώσεις, όπως επίσης και επιχειρηματίες και άτομα με γενικότερα υψηλά εισοδήματα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς ασφάλισης  στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr