Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτική-Σύνταξη.gr

Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα αποτελούν σήμερα τη κύρια πρόταση για τη συμπλήρωση του εισοδήματος των ασφαλισμένων κατά τη δημόσια συνταξιοδότηση.

Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η ανταποδοτικότητα που προσφέρουν καθώς και η ευελιξία που παρουσιάζουν τόσο κατά τη περίοδο που ο ασφαλισμένος καταβάλει τις εισφορές του, όσο και κατά τη περίοδο της συνταξιοδότησης.

Τα προγράμματα αυτά διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες βάση του τρόπου καταβολής των εισφορών.

Στη πρώτη κατηγορία ανήκουν οι σχεδιασμοί με περιοδικές καταβολές.

Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα περιοδικών καταβολών αποτελούν τη πιο συχνή περίπτωση συνταξιοδοτικών προγραμματισμών. Ο ασφαλισμένος αποταμιεύει ένα συγκεκριμένο, σταθερό ή αναπροσαρμοζόμενο ποσό κάθε έτος, βάση του οποίου κατοχυρώνει ένα συγκεκριμένο ποσό σύνταξης και εφάπαξ, το οποίο και έχει τεθεί ως στόχος για την αναπλήρωση του εισοδήματός του. Η διάρκεια της αποταμίευσης καθορίζεται από την ηλικία του ασφαλισμένου κατά την έναρξη του προγράμματος και φυσικά την ηλικία συνταξιοδότησης, που επιλέγει ο ίδιος ελεύθερα. Ρόλο επίσης διαδραματίζει και ο στόχος σε σύνταξη και εφάπαξ που έχει τεθεί απο τον ασφαλισμένο.

Χαρακτηριστικό των προγραμματισμών αυτών είναι η δημιουργία κεφαλαίου. Ο ασφαλισμένος διαμέσου της αποταμιευτικής διαδικασίας δημιουργεί ένα κεφάλαιο το οποίο και λαμβάνει έντοκα, είτε με τη μορφή εφάπαξ, είτε σύνταξης.

Συνταξιοδοτικά προγράμματα εφάπαξ καταβολής

Tο χαρακτηριστικό των προγραμμάτων εφάπαξ καταβολής είναι ότι δεν διαθέτουν αποταμιευτική περίοδο.

Ο ασφαλισμένος αξιοποιεί ένα ήδη υπάρχον κεφάλαιο που διατηρεί με σκοπό να το λάβει και αυτό έντοκα, είτε με τη μορφή εφάπαξ, είτε σύνταξης στην ηλικία που έχει επιλέξει ο ίδιος. Μπορεί ακόμη και να συνταξιοδοτηθεί άμεσα αν το επιθυμεί και βρίσκεται σε ηλικίες μεγαλύτερες ή ίσες των 55 ετών.

Τα προγράμματα αυτά μπορούν να λογιστούν και ως επενδυτικά προγράμματα εγγυημένης απόδοσης, αφού διαθέτουν τεχνικό εγγυημένο επιτόκιο και σίγουρη απόδοση για τον ασφαλισμένο. Δεν παρουσιάζουν διακυμάνσεις στην απόδοσή τους, ούτε κάποιο επενδυτικό ρίσκο.

Ο ασφαλισμένος γνωρίζει και για τα δύο είδη προγραμμάτων και από τη πρώτη ημέρα σύναψης του συμβολαίου, το ποσό που θα λάβει τόσο σε εφάπαξ όσο και σε σύνταξη.

Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα συγκριτικό ανάμεσα σε δύο προγραμματισμούς, περιοδικών καταβολών και εφάπαξ καταβολής με συνολικό κεφάλαιο αποταμίευσης-επένδυσης τα 25.000€.

Περιοδικές Καταβολές Εφάπαξ Καταβολή
Ηλικία Εναρξης 40 40
Διάρκεια 25έτη 25έτη
Εισφορές 1.000 €/έτος 25.000 €
Συνολό εισφορών 25.000 € 25.000 €
Εφάπαξ 31.757 € 36.595 €
Οφελος 6.757 € 11.595,00 €
Σύνταξη 15ετίας 198 € 214,00 €
O υπολογισμός του προγράμματος περιοδικών καταβολών έχει πραγματοποιηθεί με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα S57 της Εθνικής Ασφαλιστικής. Ο υπολογισμός του προγράμματος εφάπαξ καταβολής έχει γίνει με το πρόγραμμα Safe Income της Εθνικής Ασφαλιστικής.

 

Από το παραπάνω πίνακα διακρίνεται ξεκάθαρα η υπεροχή της εφάπαξ καταβολής στο τελικό ποσό εφάπαξ και στο συνολικό όφελος σε τόκους. Συγκεκριμένα η διαφορά ορίζεται σε σχέση με το πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε 4.838€ υπέρ της εφάπαξ καταβολής. Είναι φυσικά εύλογο το αποτέλεσμα μιας και που στη περίπτωση αυτή το πρόγραμμα αποδίδει υψηλούς τόκους άμεσα. Η διαφορά ωστόσο στη σύνταξη μειώνεται λόγω της υψηλότερης απόδοσης για τη περίοδο συνταξιοδότησης που παρουσιάζει το πρόγραμμα περιοδικών καταβολών.

Εξαγορά Συμβολαίων

Έτος Ασφάλισης Περιοδικές Καταβολές  Εφάπαξ Καταβολή
1 0,00 € 23.294,17 €
2 942,35 € 23.943,05 €
3 1.670,03 € 24.607,12 €
4 2.442,05 € 25.037,78 €
5 3.435,36 € 25.476,43 €
6 4.549,74 € 25.923,34 €
7 5.543,89 € 26.378,79 €
8 6.562,96 € 26.843,08 €
9 7.607,63 € 27.316,55 €
10 9.160,78 € 27.799,61 €
11 10.428,52 € 28.292,66 €
12 11.871,91 € 28.796,11 €
13 13.129,38 € 29.310,43 €
14 14.566,32 € 29.836,13 €
15 16.063,66 € 30.373,64 €
16 17.449,07 € 30.923,60 €
17 18.870,97 € 31.486,77 €
18 20.330,71 € 32.064,01 €
19 21.829,76 € 32.656,16 €
20 23.369,77 € 33.264,31 €
21 24.952,42 € 33.889,37 €
22 26.579,98 € 34.533,31 €
23 28.254,83 € 35.197,88 €
24 29.979,62 € 35.885,03 €
25 31.757,41 € 36.595,07 €
O υπολογισμός του προγράμματος περιοδικών καταβολών έχει πραγματοποιηθεί με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα S57 της Εθνικής Ασφαλιστικής. Ο υπολογισμός του προγράμματος εφάπαξ καταβολής έχει γίνει με το πρόγραμμα Safe Income της Εθνικής Ασφαλιστικής.

 

Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε από το παραπάνω πίνακα στο πρόγραμμα εφάπαξ καταβολής ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει το 100% του κεφαλαίου του από το 4ο κιόλας έτος δίχως καμία επιβάρυνση. Το αντίστοιχο έτος για τις περιοδικές καταβολές ορίζεται στα  13 έτη. Σε οποιοδήποτε έτος πέραν των προαναφερομένων ο ασφαλισμένος αποκομίζει όφελος σε τόκους.

Συμπερασματικά η εφάπαξ καταβολή αποτελεί μια πιο αποδοτική και ευέλικτη επιλογή έναντι των περιοδικών καταβολών για τον ασφαλισμένο, αφού εξασφαλίζει υψηλότερο όφελος σε τόκους στο εφάπαξ και υψηλότερο ποσό σύνταξης, διατηρώντας ταυτόχρονα το κεφάλαιο διαθέσιμο από το πρώτο έτος και 100% διαθέσιμο από το 4ο. Είναι ιδανική για άτομα που επιθυμούν να διαθέσουν ένα κεφάλαιο για μελλοντική εξασφάλιση και απόδοση, ενώ θα μπορούν ταυτόχρονα να το έχουν στη διάθεσή τους όποτε το χρειαστούν.

Οι περιοδικές καταβολές απο την άλλη είναι ιδανικές για τη δημιουργία κεφαλαίου (κάτι το οποίο φυσικά προυποθέτει η εφάπαξ καταβολή για να υλοποιηθεί το οποίο και αποτελεί το εύλογο μειονέκτημά της). Δημιουργεί μια πάγια τάση μακροχρόνιας αποταμίευσης για τον ασφαλισμένο, που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του συνταξιοδοτικού σχεδιασμού και τη συμπλήρωση του εισοδήματός του κατά τη περίοδο της συνταξιοδότησης. Με τα προγράμματα περιοδικών καταβολών δίνεται επίσης στον ασφαλισμένο η δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος το ιδανικό και ελάχιστο ποσό αποταμίευσής του, σε αντιθεση με την εφάπαξ καταβολή που όπως προαναφέραμε προυποθέτει την ύπαρξη κεφαλαίου.

Χαρακτηριστικά  Περιοδικές     Καταβολές  Εφάπαξ Καταβολή
Ελάχιστη Διάρκεια 15 έτη 10 έτη
Ελάχιστο ποσό έναρξης 60€/μήνα 5.000 €
Εγγυημένο Εφάπαξ  ✓
Εγγυημένο ποσό σύνταξης
Διάρκεια συνταξιοδότησης 10-25 έτη 10-25 έτη
Δυνατότητα Ισόβιας Σύνταξης
Αφορολόγητη Απόδοση  ✓  ✓

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε, καθώς και την έκδοση ολοκληρωμένης πρότασης συνταξιοδότησης, με τους πιο σύγχρονους τρόπους σχεδιασμού στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.