Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr

Έντονο προβληματισμό και μεγάλη αβεβαιότητα έχουν δημιουργήσει οι συνεχόμενες μειώσεις στα ποσά των συντάξεων, ενώ παράλληλα οι νέοι τρόποι υπολογισμού δεν αφήνουν πολλά περιθώρια στους ασφαλισμένους αυξάνοντας την αγωνία για το μέλλον τους.

Σύμφωνα με το νέο νόμο Κατρούγκαλου το τελικό ποσό της σύνταξης που θα κατοχυρώνουν οι ασφαλισμένοι θα είναι συνιστώσα δύο συντάξεων. Της εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής και θα ορίζονται βάση των συνολικών ετών ασφάλισης και του δηλωθέν εισοδήματος των ασφαλισμένων από το 2002, μέχρι και την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησής τους.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους τρόπους υπολογισμού με πίνακες και παραδείγματα εδώ.

Tα ανασφάλιστα έτη εργασίας καθώς και το χαμηλό δηλωθέν εισόδημα συντελούν σε ένα ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό αναπλήρωσης για τις συντάξεις και θα έχει σαν επακόλουθο τη μειωμένη συνταξιοδότηση (έως 30% ), ακόμη και τη συνέχιση της εργασίας σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Σήμερα η αναζήτηση πληροφοριών για την ιδιωτική συνταξιοδότηση τείνει να αυξάνεται, αφού συνεχώς μεγαλώνει η μερίδα των ασφαλισμένων που αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της συνταξιοδότησής τους.

Η ιδιωτική σύνταξη

Ο ρόλος της ιδιωτικής σύνταξης είναι συμπληρωματικός και έρχεται να συμπληρώσει το ποσό της δημόσιας σύνταξης που θα λάβουν οι ασφαλισμένοι με σκοπό τη διατήρηση του βιοτικού τους επιπέδου.

Αποτελεί επί της ουσίας μια ανταποδοτική σύνταξη, κατά το σχεδιασμό της οποίας ο ασφαλισμένος επιλέγει ο ίδιος: την επιθυμητή ηλικία συνταξιοδότησης του, καθώς και το ποσό των εισφορών που επιθυμεί να καταβάλει. Οι εισφορές επιστρέφονται έντοκες, είτε με τη μορφή εφάπαξ, είτε ως σύνταξη. Πρέπει να αναφέρουμε οτι δεν υπάρχει καμία συσχέτιση με το αναδιανεμητικό σύστημα της δημόσιας συνταξιοδότησης.

Κρατήστε ότι ηλικία συνταξιοδότησης και εισφορές στην ιδιωτική συνταξιοδότηση ρυθμίζονται από τον ασφαλισμένο.

Οι ηλικίες 40 – 50

Για ποιό λόγο οι παραπάνω ηλικίες κρίνονται ως εξαιρετικά σημαντικές, κομβικές θα μπορούσαμε να αναφέρουμε για την εξασφάλιση ιδιωτικής συνταξιοδότησης.

Υπάρχουν 2 συσσωρευτικοί λόγοι:

Πρώτος και εξαιρετικά βαρύνουσας σημασίας, οι αποταμιευόμενες εισφορές.

Οι εισφορές που καταβάλει ο ασφαλισμένος έχουν ως στόχο ένα αποτέλεσμα, είτε σε εφάπαξ, είτε σε σύνταξη. Ωστόσο όσο μεγαλύτερη η ηλικία έναρξης ενός συνταξιοδοτικού προγραμματισμού τόσο λιγότερα και τα έτη που θα έχει στη διάθεσή  του ο ασφαλισμένος για να αποταμιεύει μέχρι την επιθυμητή ηλικία συνταξιοδότησης. Κρατήστε ότι η μικρότερη διάρκεια ενός τέτοιου συμβολαίου συνεπάγεται υψηλότερες εισφορές. Ο λόγος που ουσιαστικά παρατηρείται αυτό είναι διότι το απαιτούμενο κεφάλαιο για τη παροχή της σύνταξης ή του εφάπαξ που έχει τεθεί σαν στόχος θα πρέπει να συγκεντρωθεί σε μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με το να ξεκινούσε το σχεδιασμό ο ασφαλισμένος σε νεαρότερη ηλικία. Επίσης καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν και οι ανατοκισμοί, οι οποίοι δεν ενισχύονται σημαντικά.

Παρουσιάζεται παράδειγμα για 3 ασφαλισμένους  ηλικίας  40, 45 και 50 ώστε να καλύψουμε όλο το εύρος των ηλικιών που αναφέραμε.

Ηλικία συνταξιοδότησης έχει οριστεί το 65 έτος και για τα τρία παραδείγματα.

Έτσι για την επίτευξη ενός εφάπαξ της τάξης των 25.000€ και 225€ σύνταξης δεκαετίας, οι εισφορές των ασφαλισμένων διαμορφώνονται βάση του παρακάτω πίνακα.

Ηλικία Εναρξης 40 45 50
Διάρκεια 25έτη 20έτη 15έτη
Εφάπαξ 25.175 € 25.036 € 25.044 €
Σύνταξη 10ετίας 226,53 € 225,28 € 225,35 €
Εισφορές 795 € 1.070 € 1.520 €
Συνολό εισφορών 19.875 € 21.400 € 22.800 €
Όφελος Εφάπαξ 5.300 € 3.636 € 2.244 €
Το παράδειγμα έχει υπολογιστεί με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα S57

Παρατηρήστε ότι το συνολικό ποσό των εισφορών δε παραμένει σταθερό και αυτό διότι οι ανατοκισμοί που επιτυγχάνονται με τη μεγαλύτερη διάρκεια επιτρέπουν στον ασφαλισμένο να αποταμιεύει σημαντικά λιγότερο. Ενδεικτικά για το ίδιο εφάπαξ η διαφορά ανάμεσα στον ασφαλισμένο των 40 ετών με αυτή των 50 ετών ανέρχεται σε 2.925€ και όλα αυτά για το ίδιο αποτέλεσμα.

Έτσι ο ασφαλισμένος που θα εκκινήσει το συνταξιοδοτικό του πρόγραμμα σε νεαρότερη ηλικία  όχι μόνο θα αποταμιεύει λιγότερα κάθε έτος, δίχως να επιβαρύνει έτσι περαιτέρω τον οικονομικό του προυπολογισμό, αλλά θα αποταμιεύσει και συνολικά λιγότερα χρήματα για το ίδιο αποτέλεσμα, σε σχέση με κάποιον που θα εκκινήσει ακόμη και με ένα έτος διαφορά.

Ο ρόλος των ανατοκισμών είναι σημαντικότατος και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στα αποτελέσματα, τόσο σε εφάπαξ όσο και σε σύνταξη.

Δεύτερος λόγος είναι η απαραίτητη διάρκεια ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος.

Η ελάχιστη διάρκεια ενός συνταξιοδοτικού προγραμματισμού κυμαίνεται στα 15 έτη. Πράγμα που σημαίνει ότι ασφαλισμένοι ηλικίας μεγαλύτερης των 50 ετών θα χρειάζεται να επιλέγουν και μεγαλύτερη ηλικία συνταξιοδότησης, 66, 67 κ.ο.κ, ενώ άτομα σε ήδη μεγαλύτερη ηλικία θα πρέπει να καταφεύγουν σε προγράμματα εφάπαξ καταβολής για τη κατοχύρωση ιδιωτικής συνταξιοδότησης, αφού δε θα διαθέτουν τον απαιτούμενο ελάχιστο χρόνο αποταμίευσης.

Συμπερασματικά η ιδιωτική συνταξιοδότηση μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τους ασφαλισμένους κατά τη δημόσια συνταξιοδότησή τους. Ωστόσο η διάρκεια ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό και την αξιοποίηση των εισφορών των ασφαλισμένων αφού όσο πιο μακρόπνοο το πρόγραμμα, τοσό και μεγαλύτερο το όφελος.

Το ηλικιακό εύρος 40-50 ετών απαιτεί προσεκτικό συνταξιοδοτικό σχεδιασμό, με σωστή επιλογή εισφορών, ώστε οι ασφαλισμένοι να αποκομίσουν το μέγιστο όφελος στα έτη που διαμεσολαβούν, ακολουθώντας ωστόσο ένα βιώσιμο προγραμματισμό. 

Οι ασφαλισμένοι που ανήκουν σε αυτό το εύρος ηλικίας θα πρέπει να εκμεταλευτούν στο μέγιστο τα έτη που έχουν στη διαθεσή τους ,προς κατοχύρωση ενός ικανοποιητικού, συμπληρωματικού ποσού, τόσο σε σύνταξη όσο και σε εφάπαξ. Η αναβολή έναρξης δεν κοστίζει μόνο υψηλότερα στον ασφαλισμένο, μπορεί ακόμα και να διακυβεύσει την ίδια τη δυνατότητα της συνταξιοδότησης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε, καθώς και την έκδοση ολοκληρωμένης πρότασης συνταξιοδότησης, με τους πιο σύγχρονους τρόπους σχεδιασμού στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.