Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Διεύθυνση Ιδιωτική-Σύνταξη.gr

Η ιδιωτική ασφάλιση σήμερα προσφέρει ένα σύνολο από ασφαλίσεις σκοπός των οποίων είναι εξασφάλιση ενός εφάπαξ ποσού κατά τη χρονική στιγμή που θα επιλέξει ο ασφαλισμένος.

Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε σε ένα είδος ασφάλισης η ύπαρξη της οποίας διαφεύγει των περισσοτέρων αναγνωστών αλλά την αξία της γνωρίζουν κυρίως οι παλαιότεροι ασφαλιστές.

Η ασφάλιση μικτή ζωής αποτελεί ένα από τα πρώτα είδη ασφάλισης του κλάδου ζωής της ιδιωτικής ασφάλισης. Επί της ουσίας πρόκειται για μία ασφάλιση ζωής με προκαθορισμένη διάρκεια κατά την οποία ο ασφαλισμένος ορίζει ένα κεφάλαιο ασφάλισης το οποίο και καταβάλλεται στην οικογένειά του (ή ορισμένους δικαιούχους) εφόσον φύγει από τη ζωή. Εάν όμως, και δώστε προσοχή, βρίσκεται ο ίδιος στη ζωή κατά τη λήξη του συμβολαίου, τότε εισπράττει ο ίδιος το κεφάλαιο που έχει ορίσει.

Παράδειγμα.

Έστω ότι ασφαλισμένος 35 ετών επιθυμώντας να διασφαλίσει την οικογένεια του ασφαλίζεται με συμβόλαιο μικτή ζωής για 25 έτη για το ποσό των 30.000€.

Αν ο ίδιος φύγει από τη ζωή στο διάστημα των 25 ετών, από οποιαδήποτε αιτία, τότε οι ορισμένοι από τον ίδιο δικαιούχοι θα λάβουν σαν αποζημίωση 30.000€. Αν ο ίδιος ωστόσο βρίσκεται στη ζωή στη λήξη της 25ετίας, τότε θα λάβει ο ίδιος το ποσό των 30.000€.

Επί της ουσίας πρόκειται για ασφάλιση ζωής με αποταμιευτικό χαρακτήρα.

Το ασφάλιστρο για το παραπάνω παράδειγμα ορίζεται σε 1056,04€ ετησίως που σημαίνει συνολικές εισφορές ύψους 26.401€. Ο ασφαλισμένος στη λήξη του προγράμματος αποκομίζει όφελος 3.599€ με το εφάπαξ των 30.000€.

Αυτού του είδους τα προγράμματα αποτελούν μια εξαιρετική πρόταση για την εξασφάλιση της οικογένειας παραμένοντας ταυτόχρονα ανταποδοτικά, με τον ασφαλισμένο να αποταμιεύει και να λαμβάνει τις εισφορές του τοκισμένες.

Αναλογιστείτε ότι διατηρείται μια ασφάλιση ζωής η οποία επί της ουσίας δε σας κοστίζει, μιας και που το σύνολο των ασφαλίστρων θα σας επιστραφεί και μάλιστα έντοκα.

Επίσης σας παρέχεται η δυνατότητα είσπραξης επιπλέον μερισμάτων πέραν από το ποσό λήξης του συμβολαίου εφόσον επιτευχθούν αποδόσεις από την ασφαλιστική εταιρία και ένα επιπλέον χαρακτηριστικό που το καθιστά μοναδικό, είναι ο δανεισμός από τις συσσωρευμένες εισφορές εντός του συμβολαίου.

Η διαφορά της μικτής ζωής από ένα αποταμιευτικό ή συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

Η επί της ουσίας διαφορά είναι ότι η μικτή ζωής αποτελεί ασφαλιστική κάλυψη ανταποδοτικού χαρακτήρα η οποία εξασφαλίζει ένα ποσό εφάπαξ ως αποζημίωση από το 1 κιόλας έτος διάρκειας της ασφάλισης. Από την άλλη τα αποταμιευτικά προγράμματα είναι καθαρά χρηματοοικονομικά, ξεκάθαρα πιο αποδοτικά στη λήξη τους, όμως οι ορισμένοι δικαιούχοι σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου έχουν να λαμβάνουν μόνο το μέχρι τότε συνολικό ποσό αποταμίευσης του ασφαλισμένου.

Για παράδειγμα.

Ασφαλισμένος με 2 προγράμματα. Ένα μικτής ζωής και ένα αποταμιευτικό-συνταξιοδοτικό πρόγραμμα με εφάπαξ ποσά 30.000€ και στα δύο και διάρκεια 25 έτη.

Έτη Μικτή ζωής Αποταμιευτικό
1 1.056,04 € 962 €
2 1.056,04 € 962 €
3 1.056,04 € 962 €
4 1.056,04 € 962 €
5 1.056,04 € 962 €
6 1.056,04 € 962 €
7 1.056,04 € 962 €
8 1.056,04 € 962 €
9 1.056,04 € 962 €
10 1.056,04 € 962 €
11 1.056,04 € 962 €
12 1.056,04 € 962 €
13 1.056,04 € 962 €
14 1.056,04 € 962 €
15 1.056,04 € 962 €
16 1.056,04 € 962 €
17 1.056,04 € 962 €
18 1.056,04 € 962 €
19 1.056,04 € 962 €
20 1.056,04 € 962 €
21 1.056,04 € 962 €
22 1.056,04 € 962 €
23 1.056,04 € 962 €
24 1.056,04 € 962 €
25 1.056,04 € 962 €
Σύνολο Εισφορών 26.401 € 24.050 €
Εφάπαξ 30.000 € 30.019,20 €
Όφελος 3.599 € 5.969,20 €

 

Όπως παρατηρείται από το παραπάνω πίνακα η απόδοση του αποταμιευτικού προγράμματος είναι εμφανέστατα μεγαλύτερη, ωστόσο η μικτή ζωής μη ξεχνάμε ότι αποτελεί και ασφάλιση ζωής.

Αν ο ασφαλισμένος φύγει από τη ζωή πχ στο δέκατο έτος των προγραμμάτων οι δικαιούχοι θα λάβουν από τη μικτή ζωής 30.000€, ενώ από το αποταμιευτικό πρόγραμμα 9.620€ τα οποία είναι και οι εισφορές που έχει καταβάλει ο ίδιος ο ασφαλισμένος.

Φυσικά η μικτή ζωής δε παρέχει δυνατότητα άμεσης συνταξιοδότησης παρά μόνο την επιλογή του εφάπαξ ποσού το οποίο ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει εφόσον το επιθυμεί να το καταβάλλει εφάπαξ, σε πρόγραμμα εφάπαξ καταβολής – άμεσης συνταξιοδότησης.

Ας δούμε τι γίνεται στη περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί να διακόψει ένα από τα προγράμματα.

Ακολουθεί ο πίνακας εξαγοράς των προγραμμάτων.

Έτη Μικτή ζωής Αποταμιευτικό
1 0,00 € 0,00 €
2 0,00 € 1.017,13 €
3 1.414,57 € 1.803,34 €
4 2.304 € 2.637,55 €
5 3.215,25 € 3.492,57 €
6 4.147,71 € 4.368,93 €
7 5.102,36 € 5.267,17 €
8 6.079,72 € 6.187,85 €
9 7.080,48€ 7.131,55 €
10 8.105,35 € 8.098,87 €
11 9.154,96 € 9.147,33 €
12 10.229,9€ 10.222,21 €
13 11.330,78€ 11.324,28 €
14 12.458,16€ 12.454,34 €
15 13.612,79€ 13.613,24 €
16 14.960,11€ 14.966,34 €
17 16.364,0€ 16.377,22 €
18 17.827,19€ 17.847,95 €
19 19.352,57€ 19.380,70 €
20 20.943,1€ 20.977,72 €
21 22.602,2€ 22.641,44 €
22 24.333,1€ 24.374,51 €
23 26.139,89€ 26.179,78 €
24 28.027,0€ 28.060,23 €
25 30.000,00€ 30.019,20 €

 

Στο παραπάνω πίνακα  παρουσιάζεται κάτι πολύ σημαντικό, ότι ναι μεν τα πρώτα έτη η μικτή ζωής επιστρέφει λιγότερες εισφορές στον ασφαλισμένο σε περίπτωση διακοπής του συμβολαίου, όμως από το 10 έτος και μετά, επιστρέφει παραπλήσια ασφάλιστρα με το αποταμιευτικό πρόγραμμα.

Συμπερασματικά:

Η αβεβαιότητα και η ρευστότητα των οικονομικών καταστάσεων αλλά και υποχρεώσεων που πηγάζουν από τις σύγχρονες συνθήκες σήμερα καθιστούν πιο αναγκαία από ποτέ την εύρεση λύσης στην εξασφάλιση των συγγενικών προσώπων. Η μικτή ζωής επανέρχεται, απευθυνόμενη σε οικογενειάρχες που επιθυμούν να διασφαλίσουν την οικογένειά τους έχοντας ως επιβράβευση της απόφασής τους την επιστροφή των εισφορών τους με τόκο.

Χαρακτηριστικά:

  • Μοναδική στο είδος της ασφάλιση ζωής ανταποδοτικού χαρακτήρα
  • Επιστροφή του συνόλου των εισφορών έντοκα
  • Ορισμένο εφάπαξ στη λήξη του συμβολαίου και επιπλέον μερίσματα εφόσον επιτευχθούν
  • Ασφάλεια ζωής με αποζημίωση των δικαιούχων σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία
  • Δυνατότητα δανεισμού εντός του συμβολαίου
  • Ιδανική για εργαζομένους με υψηλό ρίσκο εργασίας
  • Ελάχιστη διάρκεια 10 έτη
  • Ελάχιστο ποσό ασφάλισης – εφάπαξ στη λήξη του συμβολαίου τα 3.000€
  • Δυνατότητα εξαγοράς του συμβολαίου
  • Σταθερά ασφάλιστρα καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Η μικτή ζωής αποτελεί διασφάλιση για τον ασφαλισμένο και προστασία των δικών του υπό κάθε περίσταση, ενώ με τον αποταμιευτικό της χαρακτήρα προσθέτει ανταποδοτικότητα και επιβράβευση. Στοιχεία που τη καθιστούν  μοναδική και διαχρονική, παραμένοντας πιστή και αντιπροσωπεύοντας επάξια της θεμέλιες αξίες της ασφάλισης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς ασφάλισης μικτής ζωής στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr