Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα αποτελούν τη πρόταση της ιδιωτικής ασφάλισης για τη συμπλήρωση του εισοδήματος των ασφαλισμένων κατά τη δημόσια συνταξιοδότησή τους.

Επί της ουσίας τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά αποτελούν ανταποδοτικά προγράμματα κατά το σχεδιασμό των οποίων οι ασφαλισμένοι καταβάλουν εισφορές (το ύψος των οποίων έχουν ορίσει οι ίδιοι) οι οποίες και τοκίζονται με σκοπό να τις λάβουν με τη μορφή εφάπαξ ή σύνταξης στη λήξη του προγράμματος.

Το ύψος των επιτοκίων μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην απόδοση που εξασφαλίζουν τα προγράμματα αυτά για τους ασφαλισμένους και να επηρεάσουν σημαντικά το τελικό ποσό του εφάπαξ και της σύνταξης τους.

Σήμερα η απόδοση και κατ΄επέκταση το επιτόκιο ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος σχετίζεται με το είδους του συνταξιοδοτικού.

Τα είδη των συνταξιοδοτικών που διατίθενται σήμερα στην ασφαλιστική αγορά ορίζονται σε 2 κατηγορίες.

  • Τα συνταξιοδοτικά εγγυημένων επιτοκίων των οποίων η απόδοση είναι ‘’κλειδωμένη’’ για τον ασφαλισμένο. Τα προγράμματα αυτά παρέχουν εγγύηση για την απόδοση που κυμαίνονται από 2% έως 2.5%. Στα προγράμματα αυτά ο ασφαλισμένος μπορεί να έχει και συμμετοχή σε υπεραποδόσεις πέραν του εγγυημένου επιτοκίου εφόσον επιτευχθούν από την ασφαλιστική εταιρία.
  • Τα συνταξιοδοτικά η απόδοση των οποίων κυμαίνεται βάση της πορείας των χρηματαγορών. Τα επιτόκια των συγκεκριμένων συνταξιοδοτικών παρουσιάζουν διακυμάνσεις οι οποίες σχετίζονται με τη πορεία του χαρτοφυλακίου επενδύσεων της ασφαλιστικής εταιρίας.

Σήμερα θα αναφερθούμε στη πρώτη κατηγορία προγραμμάτων, αυτά των εγγυημένων επιτοκίων διότι παρουσιάζουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα.

Τη δέσμευση της ασφαλιστικής εταιρίας μακροπρόθεσμα προς τον ασφαλισμένο για σίγουρη απόδοση των καταβολών του.

Αναφερθήκαμε στο τίτλο του άρθρου για επιτόκια αποταμίευσης και συνταξιοδότησης.

Το επιτόκιο της αποταμίευσης όπως αντιλαμβάνεστε αφορά την απόδοση που θα έχει ο ασφαλισμένος για τη διάρκεια που θα καταβάλει τις εισφορές του. Το επιτόκιο συνταξιοδότησης ωστόσο αφορά την απόδοση κατά την περίοδο της συνταξιοδότησης και εφαρμόζεται στο συσσωρευμένο και ήδη τοκισμένο με το επιτόκιο αποταμίευσης κεφάλαιο που έχει συγκεντρώσει ο ασφαλισμένος και που θα διαχειρίζεται η ασφαλιστική εταιρία.

Κρατήστε ότι τα συνταξιοδοτικά προγράμματα όντας μακρόπνοα θα τείνουν να συνοδεύουν τον ασφαλισμένο για ένα πολύ μεγάλο διάστημα της ζωής του που μπορεί να είναι και το μεγαλύτερο. Αν για παράδειγμα νέος-α 35 έτων συνάψει ένα συνταξιοδοτικό για συνταξιοδότηση στα 65, το πρόγραμμα θα διαρκέσει 30 έτη μεν έως την ηλικία συνταξιοδότησης και εφόσον ο ασφαλισμένος επιλέξει τη σύνταξη αντί του εφάπαξ, θα συνεχιστεί και για τη περίοδο της συνταξιοδότησης. Έτσι μπορεί η συνολική διάρκεια του προγράμματος να ξεπεράσει ακόμη και τα 50 έτη.

Η διατήρηση για μια τόση μακρόπνοη δέσμευση των αποδόσεων με εγγυήσεις, θα πρέπει να είναι το πρώτο στη λίστα των απαιτήσεων που θα πρέπει να αναζητεί ο ασφαλισμένος. Δεν ειναι τυχαίο που οι εγγυήσεις από τις ασφαλιστικές εταιρίες αποσύρονται σήμερα κυρίως λόγω των απαραίτητων αποθεματικών που θα πρέπει να διατηρούν.

Οι εγγυήσεις κόντρα στις οικονομικές διακυμάνσεις του αύριο διασφαλίζουν το προγραμματισμό του ασφαλισμένου.

Ας δούμε τώρα το προηγούμενο παράδειγμα με αριθμούς .

Για νέο-α 35 έτων και συνταξιοδότηση στα 65 με εισφορές 1000€ σταθερές για κάθε έτος.

Ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει  εφάπαξ ύψους 40.740,12€ με όφελος τόκων 10.740,12€.

Εναλλακτικά κατοχυρώνει σύνταξη με βάση το παρακάτω πίνακα.

Έτη παροχής Σύνταξης

 Ποσό/μήνα Συνολικό ποσό επιστροφής Σύνολο εισφορών Όφελος Τόκων

 10 έτη

366,58 € 43.990 € 30.000 € 13.990 €
 15 έτη 253,78 € 45.680 € 30.000 €

15.680 €

 20 έτη 197,51 € 47.402 € 30.000 €

17.402 €

Παρατηρήστε ότι το συνολικό ποσό επιστροφής διαμέσου της σύνταξης είναι μεγαλύτερο από το εφάπαξ που θα λάμβανε ο ασφαλισμένος, συνέπεια του τοκισμού με το επιτόκιο συνταξιοδότησης.

Το παραπάνω παράδειγμα έχει υπολογιστεί με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα S47 της Εθνικής Ασφαλιστικής με εγγυημένο επιτόκιο αποταμιευτικής περιόδου 2.5% και με εγγυημένο επιτόκιο συνταξιοδοτικής περιόδου 2%.

Τα παραπάνω ποσά σε εφάπαξ και σύνταξη αποτελούν τα κατώτατα εγγυημένα και μπορούν να αυξηθούν με τη συμμετοχή σε υπεραποδόσεις.

Στις περιπτώσεις των συνταξιοδοτικών των οποίων η απόδοση ρυθμίζεται βάση της πορείας των χρηματαγορών τα επιτόκια θα παρουσιάζουν διακυμάνσεις και οποιαδήποτε παραδείγματα σε σύνταξη και εφάπαξ  παραμένουν ενδεικτικά.

Ανακεφαλαιώνοντας  η ύπαρξη εγγυήσεων από την ασφαλιστική εταιρία διασφαλίζει το προγραμματισμό του ασφαλισμένου προσθέτοντάς αξιοπιστία, αίσθηση σιγουριάς και ανταμοιβής.

Οι συνταξιοδοτικές μας μελέτες γίνονται μόνο με συνταξιοδοτικούς σχεδιασμούς με εγγυημένα επιτόκια.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.