Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτική-Σύνταξη.gr

Τα σύγχρονα συνταξιοδοτικά προγράμματα αποτελούν σήμερα τη πρόταση της ιδιωτικής ασφάλισης για τη συμπλήρωση του εισοδήματος των ασφαλισμένων κατά τη δημόσια συνταξιοδότησή τους. Οι συνεχείς μειώσεις στα ποσά των συντάξεων, η κατάργηση των εφάπαξ καθώς και οι κωλυσιεργίες που παρατηρούνται στην τελική απόδοση της σύνταξης συμπληρώνουν τη μελανή εικόνα της συνταξιοδότησης σήμερα, ωθώντας μια μεγάλη μερίδα ασφαλισμένων στην αναζήτηση ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος.

Θέμα του σημερινού άρθρου είναι η ανάλυση των επιλογών που δίνουν στον ασφαλισμένο τα συνταξιοδοτικά προγράμματα ως προς τη σύνταξη που μπορεί να κατοχυρώσει.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την ουσία του άρθρου θα κάνουμε χρήση ενός συνταξιοδοτικού παραδείγματος.

Το παράδειγμα έχει υπολογιστεί με το πρόγραμμα εγγυημένου επιτοκίου S47 της Εθνικής Ασφαλιστικής, με 30 έτη διάρκεια και 1200€ ετήσιες καταβολές.

Ο ασφαλισμένος στη λήξη του προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα επιλογής ανάμεσα στο να λάβει τις αποταμιεύσεις του με τη μορφή εφάπαξ ή σύνταξης.

Ποσό Εφάπαξ Ποσό εισφορών Όφελος Τόκων
48.810,65 € 36.000 € 12.810 €

 

Έτσι όπως προκύπτει και από το παραπάνω πίνακα ο ασφαλισμένος με την επιλογή του εφάπαξ αποκομίζει όφελος τόκων της τάξης των 12.810€ και με την επιλογή του αυτή τερματίζεται το πρόγραμμά του. Κρατήστε ότι το τεχνικό  επιτόκιο της αποταμιευτικής περιόδου είναι εγγυημένο και ορίζεται στο 2.5%. Προσοχή μιας και που το παραπάνω ποσό εφάπαξ αποτελεί το κατώτατο εγγυημένο εφάπαξ και δεν συμπεριλαμβάνει επιπλέον μερίσματα από υπεραποδόσεις που μπορούν να επιτευχθούν κατά τη διάρκεια της αποταμιευτικής περιόδου.

Αν ωστόσο ο ασφαλισμένος επιλέξει τη σύνταξη αντί του εφάπαξ, τότε το πρόγραμμα μπαίνει στη δεύτερη του φάση, τη περίοδο της συνταξιοδότησης που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα λόγω των επιλογών που παρέχει και αποτελεί το κύριο θέμα της σημερινής μας ανάλυσης.

Ο παρακάτω πίνακας αποτελεί τη συνέχεια του προηγούμενου παραδείγματος.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή.

Έτη παροχής Σύνταξης  Ποσό/μήνα Συνολικό ποσό επιστροφής Ποσό εισφορών Όφελος Τόκων
 10 έτη 439,20 € 52.704 € 36.000 € 16.704 €
 15 έτη 304,06 € 54.730,80 € 36.000 € 18.730€
 20 έτη 236,63 € 56.791,60 € 36.000 € 20.791 €

 

Με την απόφαση της συνταξιοδότησης, εναλακτικά του εφάπαξ, ανοίγονται για τον ασφαλισμένο νέες επιλογές, που αυτή τη φορά αφορούν το διακανονισμό της καταβολής της σύνταξης του.

Όπως θα παρατηρήσετε από το παραπάνω πίνακα o ασφαλισμένος δύναται να επιλέξει τα συνολικά έτη καταβολής της σύνταξής του, που αποτελούν ταυτόχρονα και τα έτη επιστροφής του αποταμιευμένου κεφαλαίου του.

Κρατήστε ότι για τη περίοδο συνταξιοδότησης, το S47 παρέχει εγγυημένο επιτόκιο 2% με το οποίο τοκίζονται κάθε έτος οι συσσωρευμένες αποταμιεύσεις του ασφαλισμένου, ενώ προβλέπεται και επιπλέον απόδοση μερισμάτων αφόσον επιτευχθούν από την ασφαλιστική εταιρία.

Έτσι αν ο ασφαλισμένος επιλέξει για παράδειγμα να του καταβάλλεται σύνταξη για τα επόμενα 15 έτη τότε για κάθε μήνα θα λαμβάνει 304,06€. Ωστόσο όπως μπορείτε να παρατηρήσετε το συνολικό ποσό που θα του επιστραφεί ορίζεται σε 54.730€ το οποίο είναι κατά 5.920,15€ υψηλότερο από το εφάπαξ που θα λάμβανε και που μεταφράζεται σε 18.730€ συνολικό όφελος τόκων.

Ο ασφαλισμένος διατηρεί κατά την επιλογή της σύνταξης καθορισμένου χρόνου το δικαίωμα εφόσον το επιθυμεί ακόμη και να ρευστοποιήσει το υπόλοιπο των συντάξιμων αποδοχών του λαμβάνοντάς το με τη μορφή εφάπαξ.

Εκτός όμως από τη σύνταξη προκαθορισμένου χρόνου ο ασφαλισμένος έχει μία ακόμη επιλογή η οποία έχει και ασφαλιστικό χαρακτήρα πέρα από λογιστικό, αυτή της ισόβιας καταβαλλόμενης σύνταξης.

Στη περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος λαμβάνει σύνταξη για όσο βρίσκεται στη ζωή.

Το ποσό της σύνταξης αυτής καθορίζεται με βάση: το πίνακα με το προσδόκιμο ζωής τη χρονιά που θα λήξει το πρόγραμμα του ασφαλισμένου, καθώς και τα έτη καταβολής της σύνταξης μέχρι την ηλικία του προσδόκιμου.

Αυτή η επιλογή δίνει τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να συνεχίσει να του καταβάλλεται η σύνταξη ακόμη και αν το συσσωρευμένο κεφάλαιο που είχε αποταμιεύσει έχει πλήρως εξαντληθεί με το πέρασμα των ετών.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση συνταξιοδότησης με προκαθορισμένη χρονική διάρκεια, η σύνταξη τερματίζεται με τη λήξη των ετών καταβολής.

Να σημειώσουμε επίσης ότι η ισόβια σύνταξη μπορεί να είναι και 100% μεταβιβαζόμενη με εγγυημένη περίοδο καταβολής σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, ωστόσο κατά την επιλογή της ισόβιας συνταξιοδότησης δεν παρέχεται η δυνατότητα ρευστοποίησης των υπολοίπων συντάξιμων αποδοχών.

Βασικό πλεονέκτημα

Με βάση την αύξηση του προσδόκιμου ζωής σύμφωνα με τα στατιστικά της Eurostat (δείτε αναλυτικούς πίνακες εδώ ) το προσδόκιμο τείνει να αυξηθεί μέχρι το 2050 κατά 5,8 έτη για τον αντρικό πληθυσμό από τα 78,2 έτη σήμερα στα 84, και από τα 83,4 σήμερα στα 88,2 για το γυναικείο πληθυσμό.

Η δυνατότητα της επιλογής της ισόβιας σύνταξης μπορεί να εξελιχθεί σε μια πολύ σοβαρή ασφαλιστική δικλείδα για τον ασφαλισμένο, εξασφαλίζοντας τον για το υπόλοιπο της ζωής του και όχι μόνο για ένα προκαθορισμένο χρόνο. Κατά την αναζήτηση συνταξιοδοτικού, μην παραλείψετε να ελέγξετε αν προβλέπεται η συγκεκριμένη επιλογή εντός του συμβολαίου.

Οι συνταξιοδοτικοί σχεδιασμοί που εκπονούμε  περιλαμβάνουν και τη δυνατότητα ισόβιας συνταξιοδότησης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού αποταμιευτικού – συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.