Ιδιωτική σύνταξη για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες σήμερα βρίσκουν τους ευατούς τους συνεχώς απέναντι από συνεχείς προκλήσεις. Από τη μία τα έντονα σημάδια τη κρίσης και ο περιορισμός των τζίρων και από την άλλη οι υψηλές εισφορές τόσο ως προς τα ασφαλιστικά ταμεία όσο και ως προς την εφορία τους πιέζουν σημαντικά.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα σημαντική μερίδα επαγγελματιών ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ αδυνατούν να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές με ότι συνεπάγεται αυτό για την ιατρική τους περίθαλψη και φυσικά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης για κατοχύρωση πλήρη συνταξιοδότησης.

Ο ρόλος της ιδιωτικής σύνταξης είναι να αναπληρώσει τα ανασφάλιστα έτη εργασίας συμπληρώνοντας τη δημόσια σύνταξη που θα λάβει ο ασφαλισμένος. Είναι επίσης ο μοναδικός τρόπος για έναν ελεύθερο επαγγελματία να εισπράξει εφάπαξ κατά τη συνταξιοδότησή του.

Ο τρόπος υπολογισμού της δημόσιας σύνταξης και η αναγκαιότητα συμπλήρωσής της.

Η δημόσια σύνταξη που θα λάβουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα είναι συνιστώσα δύο συντάξεων: της εθνικής  σύνταξης και της ανταποδοτικής.

Εθνική σύνταξη κατοχυρώνει κάποιος με τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης και ανταποδοτική βάση συντελεστή επί του μέσου ποσού εισοδήματος που υπολογίζεται βάση των εισφορών του από το 2002.

Αναλυτικά η Εθνική σύνταξη:

Έτη ασφάλισης Ποσό σύνταξης(€)
15 345
16 353
17 360
18 368
19 376
20 384

Για περισσότερα από 20 έτη ασφάλισης το ποσό της εθνικής σύνταξης παραμένει σταθερό.

Πίνακας ανταποδοτικής σύνταξης

Το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης υπολογίζεται με βάση τις εισφορές του ασφαλισμένου από το 2002 μέχρι σήμερα στο ασφαλιστικό του ταμείο. Οι εισφορές αυτές λογίζονται ως το 20% του εισοδήματος του ασφαλισμένου βάση του οποίου θα υπολογισθεί και η ανταποδοτική του σύνταξη.

Έτσι το μέσο εισόδημα που προκύπτει βάση των εισφορών του ασφαλισμένου από το 2002 μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης του θα είναι αυτό επί του οποίου  θα υπολογισθεί η ανταποδοτική σύνταξη βάση ποσοστού αναπλήρωσης.

Το ποσοστό αναπλήρωσης είναι ανάλογο των συνολικών ετών ασφάλισης του ασφαλισμένου.

Ποσοστό αναπλήρωσης Ανταποδοτικής Σύνταξης
Κλίμακες Ετών ασφάλισης Ποσοστό Αναπλήρωσης
0-15 11,55%
15,01- 16 12,39%
16,01- 17 13,23%
17,01- 18 14,07%
18,01- 19 14,97%
19,01- 20 15,87%
20,01- 21 16,77%
21,01- 22 17,73%
22,01- 23 18,69%
23,01- 24 19,65%
24,01 -25 20,68%
25,01- 26 21,71%
26,01- 27 22,74%
28,01- 29 25,16%
29,01 – 30 26,37%
30,01 – 31 27,79%
31,01 – 32 29,21%
32,01 – 33 30,63%
33,01- 34 32,22%
34,01 -35 33,81%
35,01- 36 35,40%
36,01- 37 37,20%
37,01 – 38 39%
38,01- 39 40,80%
39,01 -40 42,80%
40,01 – 41 44,80%

Έτσι δημιουργείται το ερώτημα αν τα έτη της κρίσης οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν καταφέρει να παραμείνουν συνεπείς με τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή αδυνατούν να τις καταβάλλουν και φυσικά αν έχουν κλείσει τα βιβλία τους και παραμένουν ανενεγοί, το διάστημα αυτό θα είναι ασφαλιστικά ανεκμετάλευτο για τους ίδιους. Επίσης γίνεται ξεκάθαρο ότι το ποσό της σύνταξης εξαρτάται τόσο από τα συνολικά έτη ασφάλισης, την ηλικία συνταξιοδότησης αλλά και από το ποσό του εισοδήματος που δήλωνε ο ελεύθερος επαγγελματίας.

Παραδείγματα συντάξεων ανά εισοδήματα στα 67έτη.

Εισόδημα(€) 750 750 750 750 750 750 750
Έτη ασφάλισης 10 15 20 25 30 35 40
Εθνική Σύνταξη(€) 0 345 384 384 384 384 384
Ανταποδοτική(€) 0 93 126 163 208 265 336
Σύνολο(€) 0 438 509 547 592 649 720
Ποσοστό αναπλήρωσης(%) 0 58,4 68 72,9 78,9 86,5 96

Εισόδημα(€) 900 900 900 900 900 900 900
Έτη ασφάλισης 10 15 20 25 30 35 40
Εθνική Σύνταξη(€) 0 345 384 384 384 384 384
Ανταποδοτική(€) 0 111 151 195 250 319 403
Σύνολο(€) 0 456 535 579 634 703 787
Ποσοστό αναπλήρωσης(%) 0 50,7 59,5 64,3 70,4 78,1 87,4

Εισόδημα(€) 1200 1200 1200 1200
Έτη ασφάλισης 25 30 35 40
Εθνική Σύνταξη(€) 384 384 384 384
Ανταποδοτική(€) 260 333 425 537
Σύνολο(€) 645 717 809 922
Ποσοστό αναπλήρωσης(%) 53,7 59,8 67,4 76,8

Εισόδημα(€) 1500 1500 1500 1500
Έτη ασφάλισης 25 30 35 40
Εθνική Σύνταξη(€) 384 384 384 384
Ανταποδοτική(€) 326 417 531 672
Σύνολο(€) 710 800 915 1056
Ποσοστό αναπλήρωσης(%) 47 53 61 70

Εισόδημα(€) 2000 2000 2000 2000
Έτη ασφάλισης 25 30 35 40
Εθνική Σύνταξη(€) 384 384 384 384
Ανταποδοτική(€) 434 556 708 896
Σύνολο(€) 818 940 1092 1280
Ποσοστό αναπλήρωσης(%) 41 47 54,6 64


Σε καμία περίπτωση ο ασφαλισμένος δε λαμβάνει εφάπαξ.

Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης όπου ο ασφαλισμένος διαθέτει ένσημα σε περισσότερα από 1 ασφαλιστικό ταμείο τότε η καταβολή της σύνταξης μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 3 έτη, ενώ ο ασφαλισμένος θα αρκείτε σε ένα έναντι. Αρκετές δε είναι και οι περιπτώσεις όπου ο ασφαλισμένος έχει υπόλοιπο στο ασφαλιστικό ταμείο το οποίο και πρέπει να εξοφλήσει ως ένα βαθμό για να προχωρήσει η συνταξιοδότησή του.

Κρατήστε ότι για τη δημόσια σύνταξη:

 • Οι εισφορές σας συνδέονται απόλυτα με τη σύνταξη που θα λάβετε
 • Τα συνολικά έτη ασφάλισης διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ποσό της σύνταξης που θα λάβουμε μιας και που διαμορφώνουν το ποσοστό αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης καθώς και το ποσό της εθνικής σύνταξης.
 • Ο συνταξιούχος με τη δημόσια σύνταξη φορολογείται κανονικά βάση του ορίου του αφορολογήτου
 • Οι εισφορές του ασφαλισμένου διαμορφώνονται βάση του εισοδήματός που δηλώνει
 • Το ποσό της δημόσιας σύνταξης δεν είναι εγγυημένο ενδέχεται να μειωθεί στο μέλλον
 • Έντονες κωλυσιεργίες στην απόδοση της σύνταξης

Γιατί κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή της ιδιωτικής σύνταξης

Στη καλύτερη περίπτωση το ποσοστό αναπλήρωσης του εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση θα ξεπερνά ελάχιστα το 70% με 40έτη ασφάλισης.

Τα 40 έτη ωστόσο θα είναι στόχος που λίγοι ασφαλισμένοι θα μπορούν ειδικά λόγω της κρίσης να συμπληρώσουν. Το κλείσιμο των επιχειρήσεων και  η ανασφάλιστη εργασία στερούν έτη ασφάλισης ενώ οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές πιέζουν ασφυκτικά τους ασφαλισμένους με ένα υψηλό ποσοστό να απέχει από τις καταβολές.

Πλεονεκτήματα ιδιωτικής σύνταξης :

 • Συμπλήρωση των ανασφάλιστων ετών
 • Είσπραξη Εφάπαξ
 • Συνταξιοδότηση πριν τη δημόσια με ελεύθερη επιλογή ηλικίας
 • Αμείωτη σύνταξη
 • Ανταποδοτικότητα
 • Σταθερές εισφορές δίχως ηλικιακές και εισοδηματικές αυξήσεις
 • Άμεση συνταξιοδότηση δίχως κωλυσιεργίες
 • Επιλογή ποσού εισφορών
 • Αφορολόγητο εφάπαξ και σύνταξη, μη δήλωση στο Ε1, απαλλαγή από φόρο αλληλεγγύης.

Χαρακτηριστικά συνταξιοδοτικού προγράμματος :

 • Εγγυημένη σύνταξη και εφάπαξ με την υψηλότερη απόδοση της ασφαλιστικής αγοράς
 • Κατοχύρωση σύνταξης για 10, 15, 20, 25 έτη ή ισόβια
 • Απόλυτη ευελιξία με επιλογή τόσο των εισφορών όσο και της διάρκειας του προγράμματος
 • Εξαγορά συμβολαίου από το 2 έτος
 • Δικαίωμα επαναφοράς του συμβολαίου ακόμη και έπειτα από 3 έτη αποχής

Μάθετε περισσότερα επικοινωνώντας μαζί μας στο 210 5711918| info@idiotiki-syntaxi.gr

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού αποταμιευτικού – συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς την ιδανική προσφορά.,