Ιδιωτική σύνταξη για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν επιβαρυνθεί περισσότερο από όλους τους κλάδους λόγω των συνεχόμενων αλλαγών ως προς το τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Με έναρξη το ασφαλιστικό νόμο 4387/16 γνωστό ως νόμο Κατρούγκαλου οι ελεύθεροι επαγγελματίες κλήθηκαν να καταβάλουν υπέρογκα ποσά εισφορών αφού για πρώτη φορά το ύψος των μηνιαίων εισφορών συνδέθηκε με το δηλωθέν εισόδημα.

Με το νέο ασφαλιστικό νόμο 4670/20 οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι πλέον ελεύθεροι να επιλέξουν την ασφαλιστική κλάση στην οποία επιθυμούν να υπάγονται. Η επιλογή της εκάστοτε κλάσης οδηγεί και σε ένα συγκεκριμένο ποσό σύνταξης.

Ας δούμε ωστόσο πιο αναλυτικά το τρόπο υπολογισμού της δημόσιας σύνταξης καθώς και τις επιλογές των κατηγοριών με βάση το ν4670/20.

Η δημόσια σύνταξη παραμένει συνιστώσα 2 συντάξεων: της εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής.

Η εθνική σύνταξη αποτελεί μια σταθερού ποσού σύνταξη που υπολογίζεται από το σύνολο των ασφαλιστικών ετών του ασφαλισμένου με βάση το παρακάτω πίνακα.

Έτη ασφάλισης Ποσό Σύνταξης(€)
15 345
16 353
17 360
18 368
19 376
20 384

Η εθνική σύνταξη παγιώνεται στα 384€ με 20 έτη ασφάλισης.

Ανταποδοτική σύνταξη

Η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται με βάση :

 • Τα συνολικά έτη ασφάλισης
 • Το μέσο εισόδημα από το 2002, υπολογισμένο με βάση τις εισφορές υπερ σύνταξης που έχουν αποδοθεί

Ακολουθούν τα ποσά αναπλήρωσης για τα συνολικά έτη ασφάλισης του ασφαλισμένου.

Έτη Ασφάλισης Συντελεστές Αναπλήρωσης (%)
0-15 11,55
15,01- 16 12,39
16,01- 17 13,23
17,01- 18 14,07
18,01- 19 14,97
19,01- 20 15,87
20,01- 21 16,77
21,01- 22 17,73
22,01- 23 18,69
23,01- 24 19,65
24,01 -25 20,68
25,01- 26 21,71
26,01- 27 22,74
27,01-28 23,95
28,01- 29 25,16
29,01 – 30 26,37
30,01 – 31 28,35
31,01 – 32 30,33
32,01 – 33 32,31
33,01- 34 34,81
34,01 -35 37,31
35,01- 36 39,81
36,01- 37 42,36
37,01 – 38 44,91
38,01- 39 47,46
39,01 -40 50,01

Με βάση το νέο ασφαλιστικό νόμο οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 6 ασφαλιστικές κατηγορίες οι οπόίες οδηγούν και σε διαφορετικά συνταξιοδοτικά αποτελέσματα.

Ακολουθεί ο πίνακας με τις κατηγορίες ασφάλισης :

Κατηγορίες 1 2 3 4 5 6
Εισφορές υπερ σύνταξης 155 186 236 297 369 500
Μικτό ποσό εισφορών 210 252 302 363 465 566
Εισόδημα 775 930 1180 1485 1845 2500

Παραδείγματα συνταξιοδότησης με βάση τις ασφαλιστικές κατηγορίες :

Έτη Συντελεστές (%) 1η Κατηγορία 2η Κατηγορία 3η Κατηγορία 4η Κατηγορία 5η Κατηγορία 6η Κατηγορία
0-15 11,55 434,5125 452,415 481,29 516,5175 558,0975 633,75
15,01- 16 12,39 441,0225 460,227 491,202 528,9915 573,5955 654,75
16,01- 17 13,23 455,5325 476,039 509,114 549,4655 597,0935 683,75
17,01- 18 14,07 469,0425 490,851 526,026 568,9395 619,5915 711,75
18,01- 19 14,97 484,0175 507,221 544,646 590,3045 644,1965 742,25
19,01- 20 15,87 498,9925 523,591 563,266 611,6695 668,8015 772,75
20,01- 21 16,77 513,9675 539,961 581,886 633,0345 693,4065 803,25
21,01- 22 17,73 521,4075 548,889 593,214 647,2905 711,1185 827,25
22,01- 23 18,69 528,8475 557,817 604,542 661,5465 728,8305 851,25
23,01- 24 19,65 536,2875 566,745 615,87 675,8025 746,5425 875,25
24,01 -25 20,68 544,27 576,324 628,024 691,098 765,546 901
25,01- 26 21,71 552,2525 585,903 640,178 706,3935 784,5495 926,75
26,01- 27 22,74 560,235 595,482 652,332 721,689 803,553 952,5
27,01-28 23,95 569,6125 606,735 666,61 739,6575 825,8775 982,75
28,01- 29 25,16 578,99 617,988 680,888 757,626 848,202 1013
29,01 – 30 26,37 588,3675 629,241 695,166 775,5945 870,5265 1043,25
30,01 – 31 28,35 603,7125 647,655 718,53 804,9975 907,0575 1092,75
31,01 – 32 30,33 619,0575 666,069 741,894 834,4005 943,5885 1142,25
32,01 – 33 32,31 634,4025 684,483 765,258 863,8035 980,1195 1191,75
33,01- 34 34,81 653,7775 707,733 794,758 900,9285 1026,245 1254,25
34,01 -35 37,31 673,1525 730,983 824,258 938,0535 1072,37 1316,75
35,01- 36 39,81 692,5275 754,233 853,758 975,1785 1118,495 1379,25
36,01- 37 42,36 712,29 777,948 883,848 1013,046 1165,542 1443
37,01 – 38 44,91 732,0525 801,663 913,938 1050,914 1212,59 1506,75
38,01- 39 47,46 751,815 825,378 944,028 1088,781 1259,637 1570,5
39,01 -40 50,01 771,5775 849,093 974,118 1126,649 1306,685 1634,25

Είναι αξιοσημέιωτη η διαφορά στα ποσά της σύνταξης και των εισφορών ειδικά μετά τα 30 έτη ασφάλισης, ωστόσο από το παραπάνω πίνακα γεννάται το εξής ερώτημα: αξίζει για κάποιον ελεύθερο επαγγελματία να επιλέξει μεγαλύτερη κλάση ; ή μήπως αν συνάψει ένα ιδιωτικό συνταξιοδοτικό συμβόλαιο μπορεί να καρπωθεί μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα ;

Το ερώτημα ενισχύεται και από το εξής ερώτημα : πότε ο ασφαλισμένος κάνει απόσβεση των επιπλέον εισφορών που έχει καταβάλει μέσω της διαφοράς στη σύνταξη;

Για παράδειγα ασφαλισμένος που έχει επιλέξει  τη 3η κατηγορία θα καταβάλει συνολικά σε 40 έτη :  236€Χ 12 μήνες Χ 40έτη = 113.280€ για να λάβει σύνταξη 974€.

Αν ο ίδιος είχε επιλέξει τη 4η κατηγορία θα κατέβαλε : 297€ Χ 12μήνες Χ 40 έτη = 142.560€ για να λάβει σύνταξη 1.126€, μια διαφορά της τάξης των 152€ το μήνα από τη 3η κλάση, θα έχει όμως καταβάλει διαχρονικά 29.280€ επιπλέον σε εισφορές τα οποία και κάνει απόσβεση σε 29280€ / 152€ = 192,6 μήνες ή αλλιώς 16 έτη (!)

Γιατί κρίνεται συμφέρουσα η συμμετοχή της ιδιωτικής σύνταξης

Η ιδιωτική συνταξιοδότηση μπορεί να παρέχει μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα στους ασφαλισμένους σε παροχή σύνταξης, ενώ μπορεί να εξαλείψει την αναμονή της απόσβεσης αφού προβλέπει εφάπαξ καταβολή των εισφορών, τόσο στη λήξη του προγράμματος, όσο και με τη μορφή εξαγοράς κατά τη περίοδο της συνταξιοδότησης.

Η διευθυνσή μας εκπονεί συνταξιοδοτικές εκθέσεις με μελέτη σεναρίων για τον ελεύθερο επαγγελματία για κάθε ασφαλιστική κατηγορία και συγκριτική μελέτη με προτάσεις παράλληλης ιδιωτικής συνταξιοδότησης εναλλακτικά των εισφορών μεγαλύτερης κατηγορίας. Το μόνο που απαιτείται να γνωρίζουμε είναι το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος από το 2002 μέχρι και το 2019 ώστε να υπολογίσουμε το μέχρι τότε μέσο εισόδημα βάση του οποίου θα υπολογιστεί η σύνταξη του.

Συνοπτικά : πλεονεκτήματα ιδιωτικής σύνταξης

 • Υψηλότερη Ανταποδοτικότητα και παροχή σε σύνταξη.
 • Είσπραξη εφάπαξ τόσο στη λήξη όσο και κατά τη συνταξιοδότηση ως ρευστοποίηση των υπολοιπόμενων συντάξιμων αποδοχών έντοκα.
 • Συνταξιοδότηση πριν τη δημόσια με ελεύθερη επιλογή ηλικίας.
 • Σταθερή και εγγυημένη σύνταξη με επιλογή στη λήξη.
 • Σταθερές εισφορές δίχως ηλικιακές και εισοδηματικές αυξήσεις.
 • Άμεση συνταξιοδότηση δίχως κωλυσιεργίες.
 • Επιλογή ποσού εισφορών.
 • Αφορολόγητο εφάπαξ και σύνταξη.

Χαρακτηριστικά συνταξιοδοτικού προγράμματος :

 • Σύνταξη και εφάπαξ με υψηλή μέση απόδοση για τις εισφορές σας.
 • Εγγυημένο bonus δεκαετίας και λήξης.
 • Κατοχύρωση σύνταξης με ελεύθερη επιλογή ετών καταβολής πχ για 10, 15, 20, 25 έτη ή ακόμη και ισόβια.
 • Επιπλέον επιλογή συνταξιοδότησης συγκεκριμένου ποσού.
 • Απόλυτη ευελιξία με επιλογή τόσο των εισφορών όσο και της διάρκειας του προγράμματος.
 • Εξαγορά εισφορών ολική και μερική από το 1ο έτος και συγκεκριμένα από τους πρώτους 3 μήνες βάση πίνακα.
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης εκτάκτων καταβολών ενισχύοντας το προγραμματισμό σας.
 • Δικαίωμα επαναφοράς του συμβολαίου έπειτα από μέχρι και 2 έτη αποχής.

Μάθετε περισσότερα επικοινωνώντας μαζί μας στο 210 5711918| info@idiotiki-syntaxi.gr

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς την ιδανική προσφορά.