Ιδιωτική σύνταξη για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν επιβαρυνθεί περισσότερο από όλους τους κλάδους λόγω των συνεχόμενων αλλαγών ως προς το τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Με έναρξη το ασφαλιστικό νόμο 4387/16 γνωστό ως νόμο Κατρούγκαλου οι ελεύθεροι επαγγελματίες κλήθηκαν να καταβάλουν υπέρογκα ποσά εισφορών αφού για πρώτη φορά το ύψος των μηνιαίων εισφορών συνδέθηκε με το δηλωθέν εισόδημα.

Με το νέο ασφαλιστικό νόμο 4670/20 οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι πλέον ελεύθεροι να επιλέξουν την ασφαλιστική κλάση στην οποία επιθυμούν να υπάγονται. Η επιλογή της εκάστοτε κλάσης οδηγεί και σε ένα συγκεκριμένο ποσό σύνταξης.

Ας δούμε ωστόσο πιο αναλυτικά το τρόπο υπολογισμού της δημόσιας σύνταξης καθώς και τις επιλογές των κατηγοριών με βάση το ν4670/20.

Η δημόσια σύνταξη παραμένει συνιστώσα 2 συντάξεων: της εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής.

Η εθνική σύνταξη αποτελεί μια σταθερού ποσού σύνταξη που υπολογίζεται από το σύνολο των ασφαλιστικών ετών του ασφαλισμένου με βάση το παρακάτω πίνακα.

Έτη ασφάλισης Ποσό Σύνταξης(€)
15 383
16 392
17 400
18 409
19 417
20 426

Η εθνική σύνταξη παγιώνεται στα 426€ με 20 έτη ασφάλισης.

Ανταποδοτική σύνταξη

Η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται με βάση :

 • Τα συνολικά έτη ασφάλισης
 • Το μέσο εισόδημα από το 2002, υπολογισμένο με βάση τις εισφορές υπερ σύνταξης που έχουν αποδοθεί

Ακολουθούν τα ποσά αναπλήρωσης για τα συνολικά έτη ασφάλισης του ασφαλισμένου.

Έτη Ασφάλισης Συντελεστές Αναπλήρωσης (%)
0-15 11,55
15,01- 16 12,39
16,01- 17 13,23
17,01- 18 14,07
18,01- 19 14,97
19,01- 20 15,87
20,01- 21 16,77
21,01- 22 17,73
22,01- 23 18,69
23,01- 24 19,65
24,01 -25 20,68
25,01- 26 21,71
26,01- 27 22,74
27,01-28 23,95
28,01- 29 25,16
29,01 – 30 26,37
30,01 – 31 28,35
31,01 – 32 30,33
32,01 – 33 32,31
33,01- 34 34,81
34,01 -35 37,31
35,01- 36 39,81
36,01- 37 42,36
37,01 – 38 44,91
38,01- 39 47,46
39,01 -40 50,01

Με βάση το νέο ασφαλιστικό νόμο οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 6 ασφαλιστικές κατηγορίες οι οπόίες οδηγούν και σε διαφορετικά συνταξιοδοτικά αποτελέσματα.

Ακολουθεί ο πίνακας με τις κατηγορίες ασφάλισης :

Κατηγορίες 1 2 3 4 5 6
Εισφορές υπερ σύνταξης 175,83 211 267,72 336,91 418,59 567,19
Μικτό ποσό εισφορών 238,22 285,87 342,59 411,78 493,46 642,06
Εισόδημα 879,15 1055 1338,60 1684,55 2092,95 2835,95

Παραδείγματα συνταξιοδότησης με βάση τις ασφαλιστικές κατηγορίες :

Έτη Συντελεστές 1η κατηγορία 2η κατηγορία 3η κατηγορία 4η κατηγορία 5η κατηγορία 6η κατηγορία
879,15 1055,00 1338,60 1684,55 2092,95 2835,95
0-15 11,55% 484,54 504,85 537,61 577,57 624,74 710,55
15,01- 16 12,39% 500,93 522,71 557,85 600,72 651,32 743,37
16,01- 17 13,23% 516,31 539,58 577,10 622,87 676,90 775,20
17,01- 18 14,07% 532,70 557,44 597,34 646,02 703,48 808,02
18,01- 19 14,97% 548,61 574,93 617,39 669,18 730,31 841,54
19,01- 20 15,87% 565,52 593,43 638,44 693,34 758,15 876,07
20,01- 21 16,77% 573,43 602,92 650,48 708,50 776,99 901,59
21,01- 22 17,73% 581,87 613,05 663,33 724,67 797,08 928,81
22,01- 23 18,69% 590,31 623,18 676,18 740,84 817,17 956,04
23,01- 24 19,65% 598,75 633,31 689,03 757,01 837,26 983,26
24,01 -25 20,68% 607,81 644,17 702,82 774,36 858,82 1012,47
25,01- 26 21,71% 616,86 655,04 716,61 791,72 880,38 1041,68
26,01- 27 22,74% 625,92 665,91 730,40 809,07 901,94 1070,90
28,01- 29 23,95% 636,56 678,67 746,59 829,45 927,26 1105,21
29,01 – 30 25,16% 647,19 691,44 762,79 849,83 952,59 1139,53
30,01 – 31 26,37% 657,83 704,20 778,99 870,22 977,91 1173,84
31,01 – 32 28,35% 675,24 725,09 805,49 903,57 1019,35 1229,99
32,01 – 33 30,33% 692,65 745,98 832,00 936,92 1060,79 1286,14
33,01- 34 32,31% 710,05 766,87 858,50 970,28 1102,23 1342,30
34,01 -35 34,81% 732,03 793,25 891,97 1012,39 1154,56 1413,19
35,01- 36 37,31% 754,01 819,62 925,43 1054,51 1206,88 1484,09
36,01- 37 39,81% 775,99 846,00 958,90 1096,62 1259,20 1554,99
37,01 – 38 42,36% 798,41 872,90 993,03 1139,58 1312,57 1627,31
38,01- 39 44,91% 820,83 899,80 1027,17 1182,53 1365,94 1699,63
39,01 -40 47,46% 843,24 926,70 1061,30 1225,49 1419,31 1771,94
40,01 – 41 50,01% 865,66 953,61 1095,43 1268,44 1472,68 1844,26

Είναι αξιοσημέιωτη η διαφορά στα ποσά της σύνταξης και των εισφορών ειδικά μετά τα 30 έτη ασφάλισης, ωστόσο από το παραπάνω πίνακα γεννάται το εξής ερώτημα: αξίζει για κάποιον ελεύθερο επαγγελματία να επιλέξει μεγαλύτερη κλάση ; ή μήπως αν συνάψει ένα ιδιωτικό συνταξιοδοτικό συμβόλαιο μπορεί να καρπωθεί μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα ;

Το ερώτημα ενισχύεται και από το εξής ερώτημα : πότε ο ασφαλισμένος κάνει απόσβεση των επιπλέον εισφορών που έχει καταβάλει μέσω της διαφοράς στη σύνταξη;

Για παράδειγα ασφαλισμένος που έχει επιλέξει  τη 3η κατηγορία θα καταβάλει συνολικά σε 40 έτη :  267,72€Χ 12 μήνες Χ 40έτη = 128.505€ για να λάβει σύνταξη 1.095,43€.

Αν ο ίδιος είχε επιλέξει τη 4η κατηγορία θα κατέβαλε : 336.91€ Χ 12μήνες Χ 40 έτη = 161.717€ για να λάβει σύνταξη 1.268.44€, μια διαφορά της τάξης των 173€ το μήνα από τη 3η κλάση, θα έχει όμως καταβάλει διαχρονικά 33.212€ επιπλέον σε εισφορές τα οποία και κάνει απόσβεση σε 33212€ / 173€ = 191,9 μήνες ή αλλιώς 15,9 έτη (!)

Γιατί κρίνεται συμφέρουσα η συμμετοχή της ιδιωτικής σύνταξης

Η ιδιωτική συνταξιοδότηση μπορεί να παρέχει μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα στους ασφαλισμένους σε παροχή σύνταξης, ενώ μπορεί να εξαλείψει την αναμονή της απόσβεσης αφού προβλέπει εφάπαξ καταβολή των εισφορών, τόσο στη λήξη του προγράμματος, όσο και με τη μορφή εξαγοράς κατά τη περίοδο της συνταξιοδότησης.

Η διευθυνσή μας εκπονεί συνταξιοδοτικές εκθέσεις με μελέτη σεναρίων για τον ελεύθερο επαγγελματία για κάθε ασφαλιστική κατηγορία και συγκριτική μελέτη με προτάσεις παράλληλης ιδιωτικής συνταξιοδότησης εναλλακτικά των εισφορών μεγαλύτερης κατηγορίας. Το μόνο που απαιτείται να γνωρίζουμε είναι το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος από το 2002 μέχρι και το 2019 ώστε να υπολογίσουμε το μέχρι τότε μέσο εισόδημα βάση του οποίου θα υπολογιστεί η σύνταξη του.

Συνοπτικά : πλεονεκτήματα ιδιωτικής σύνταξης

 • Υψηλότερη Ανταποδοτικότητα και παροχή σε σύνταξη.
 • Είσπραξη εφάπαξ τόσο στη λήξη όσο και κατά τη συνταξιοδότηση ως ρευστοποίηση των υπολοιπόμενων συντάξιμων αποδοχών έντοκα.
 • Συνταξιοδότηση πριν τη δημόσια με ελεύθερη επιλογή ηλικίας.
 • Σταθερή και εγγυημένη σύνταξη με επιλογή στη λήξη.
 • Σταθερές εισφορές δίχως ηλικιακές και εισοδηματικές αυξήσεις.
 • Άμεση συνταξιοδότηση δίχως κωλυσιεργίες.
 • Επιλογή ποσού εισφορών.
 • Αφορολόγητο εφάπαξ και σύνταξη.

Χαρακτηριστικά συνταξιοδοτικού προγράμματος :

 • Σύνταξη και εφάπαξ με υψηλή μέση απόδοση για τις εισφορές σας.
 • Εγγυημένο bonus δεκαετίας και λήξης.
 • Κατοχύρωση σύνταξης με ελεύθερη επιλογή ετών καταβολής πχ για 10, 15, 20, 25 έτη ή ακόμη και ισόβια.
 • Επιπλέον επιλογή συνταξιοδότησης συγκεκριμένου ποσού.
 • Απόλυτη ευελιξία με επιλογή τόσο των εισφορών όσο και της διάρκειας του προγράμματος.
 • Εξαγορά εισφορών ολική και μερική από το 1ο έτος και συγκεκριμένα από τους πρώτους 3 μήνες βάση πίνακα.
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης εκτάκτων καταβολών ενισχύοντας το προγραμματισμό σας.
 • Δικαίωμα επαναφοράς του συμβολαίου έπειτα από μέχρι και 2 έτη αποχής.

Μάθετε περισσότερα επικοινωνώντας μαζί μας στο 210 5711918| info@idiotiki-syntaxi.gr

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς την ιδανική προσφορά.