Ιανουάριος 2020 – Στο 0,9% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

18 Φεβρουαρίου, 2020|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,9% τον μήνα Ιανουάριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2019, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις των [...]

Δεκέμβριος 2019 – Στο 0,8% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

18 Φεβρουαρίου, 2020|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,8% τον μήνα Δεκέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δεκεμβρίου 2018, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:  Από τις αυξήσεις των [...]

Nοέμβριος 2019 – Στο 0,2% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

18 Φεβρουαρίου, 2020|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,2% τον μήνα Νοέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Νοεμβρίου 2018, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις των [...]

Οκτώβριος 2019 – Στο -0,7% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

4 Δεκεμβρίου, 2019|0 Comments

Η μείωση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,7% τον μήνα Οκτώβριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2018, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις μειώσεις των [...]

Σεπτέμβριος 2019 – Στο -0,1% ο Ετήσιος Πληθωρισμός

28 Οκτωβρίου, 2019|0 Comments

Η μείωση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,1% τον μήνα Σεπτέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2018, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:  Από τις μειώσεις των [...]

Αύγουστος 2019 Στο – 0.2% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

17 Σεπτεμβρίου, 2019|0 Comments

Η μείωση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,2% τον μήνα Αύγουστο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2018, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:  Από τις μειώσεις των [...]

Ιούλιος 2019 – Στο 0% ο Ετήσιος Πληθωρισμός

8 Σεπτεμβρίου, 2019|0 Comments

Η μηδενική μεταβολή του Γενικού ΔΤΚ τον μήνα Ιούλιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2018, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:  Από τις μειώσεις των δεικτών [...]

Ιούνιος 2019 – Στο -0.3% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

5 Αυγούστου, 2019|0 Comments

Η μείωση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,3% τον μήνα Ιούνιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2018, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις μειώσεις των [...]

Μάϊος 2019 : Στο 0,2% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

17 Ιουνίου, 2019|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,2% τον μήνα Μάιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαΐου 2018, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις των [...]

Απρίλιος 2019 – Στο 1% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

20 Μαΐου, 2019|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 1,0% τον μήνα Απρίλιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Απριλίου 2018, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις των [...]

Μάρτιος 2019 – Στο 0.9% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

22 Απριλίου, 2019|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,9% τον μήνα Μάρτιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2018, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις των [...]

Φεβρουάριος 2019 – Στο 0.6% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

3 Απριλίου, 2019|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,6% τον μήνα Φεβρουάριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Φεβρουαρίου 2018, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:         [...]

Ιανουάριος 2019 – Στο 0,4% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

18 Φεβρουαρίου, 2019|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,4% τον μήνα Ιανουάριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2018, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις των [...]

Δεκέμβριος 2018 – Στο 0,6% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

23 Ιανουαρίου, 2019|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,6% τον μήνα Δεκέμβριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δεκεμβρίου 2017, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις των [...]

Νοέμβρης 2018 – Στο 1% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

18 Δεκεμβρίου, 2018|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 1,0% τον μήνα Νοέμβριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Νοεμβρίου 2017, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις των [...]

Οκτώβριος 2018 – Στο 1.8% ο Ετήσιος Πληθωρισμός

13 Νοεμβρίου, 2018|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 1,8% τον μήνα Οκτώβριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2017, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:         [...]

Σεπτέμβριος 2018 – Στο 1,1% ο Ετήσιος Πληθωρισμός

21 Οκτωβρίου, 2018|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 1,1% τον μήνα Σεπτέμβριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2017, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις των [...]

Αυγουστος 2018 – Στο 1% ο Ετήσιος Πληθωρισμός

11 Σεπτεμβρίου, 2018|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 1,0% τον μήνα Αύγουστο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2017, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις των [...]

Ιούλιος 2018 – Στο 0,9% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

14 Αυγούστου, 2018|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,9% τον μήνα Ιούλιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2017, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις των [...]

Ιούνιος 2018 – Στο 1% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

13 Ιουλίου, 2018|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 1,0% τον μήνα Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2017, προήλθε ως αποτέλεσμα των ακόλουθων μεταβολών στις κύριες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις [...]

Μάϊος 2018 – Στο 0,6% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

14 Ιουνίου, 2018|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,6% τον μήνα Μάιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαΐου 2017, προήλθε ως αποτέλεσμα των ακόλουθων μεταβολών στις κύριες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις [...]

Απρίλιος 2018 – Στο 0% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

11 Μαΐου, 2018|0 Comments

Ο Γενικός ΔΤΚ τον μήνα Απρίλιο 2018 δεν παρουσίασε μεταβολή, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Απριλίου 2017, ως αποτέλεσμα των ακόλουθων μεταβολών στις κύριες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις μειώσεις των δεικτών [...]

Μάρτιος 2018 – Στο -0,2% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

14 Απριλίου, 2018|0 Comments

  Η μείωση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,2% τον μήνα Μάρτιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2017, προήλθε κυρίως από τις ακόλουθες μεταβολές: Από τις μειώσεις των δεικτών κατά: 0,8% στην [...]

Φεβρουάριος 2018 – Στο 0,1% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

2 Απριλίου, 2018|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,1% τον μήνα Φεβρουάριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Φεβρουαρίου 2017, προήλθε κυρίως από τις ακόλουθες μεταβολές: Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά: 6,2% στα Αλκοολούχα [...]

Ιανουάριος 2018 – Στο -0,2% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

2 Φεβρουαρίου, 2018|0 Comments

Η μείωση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,2% τον μήνα Ιανουάριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2017 προήλθε κυρίως από τις ακόλουθες μεταβολές: Από τις μειώσεις των δεικτών κατά: 1,2% στη Διατροφή [...]