Μάϊος 2020 – Στο -1,1% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Ιούλιος 1st, 2020|0 Comments

Η μείωση του Γενικού ΔΤΚ κατά 1,1% τον μήνα Μάιο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαΐου 2019, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις μειώσεις των [...]

Απρίλιος 2020 – Στο -1,4% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Ιούλιος 1st, 2020|0 Comments

Η μείωση του Γενικού ΔΤΚ κατά 1,4% τον μήνα Απρίλιο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Απριλίου 2019, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις μειώσεις των [...]

Μάρτιος 2020 – Στο 0% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Ιούλιος 1st, 2020|0 Comments

Η μηδενική μεταβολή του Γενικού ΔΤΚ τον μήνα Μάρτιο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2019, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις των δεικτών [...]

Φεβρουάριος 2020 – Στο 0,2% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Ιούλιος 1st, 2020|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,2% τον μήνα Φεβρουάριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Φεβρουαρίου 2019, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις των [...]

Ιανουάριος 2020 – Στο 0,9% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Φεβρουάριος 18th, 2020|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,9% τον μήνα Ιανουάριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2019, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις των [...]

Δεκέμβριος 2019 – Στο 0,8% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Φεβρουάριος 18th, 2020|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,8% τον μήνα Δεκέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δεκεμβρίου 2018, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:  Από τις αυξήσεις των [...]

Nοέμβριος 2019 – Στο 0,2% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Φεβρουάριος 18th, 2020|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,2% τον μήνα Νοέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Νοεμβρίου 2018, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις των [...]

Οκτώβριος 2019 – Στο -0,7% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Δεκέμβριος 4th, 2019|0 Comments

Η μείωση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,7% τον μήνα Οκτώβριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2018, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις μειώσεις των [...]

Σεπτέμβριος 2019 – Στο -0,1% ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Οκτώβριος 28th, 2019|0 Comments

Η μείωση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,1% τον μήνα Σεπτέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2018, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:  Από τις μειώσεις των [...]

Αύγουστος 2019 Στο – 0.2% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Σεπτέμβριος 17th, 2019|0 Comments

Η μείωση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,2% τον μήνα Αύγουστο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2018, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:  Από τις μειώσεις των [...]

Ιούλιος 2019 – Στο 0% ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Σεπτέμβριος 8th, 2019|0 Comments

Η μηδενική μεταβολή του Γενικού ΔΤΚ τον μήνα Ιούλιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2018, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:  Από τις μειώσεις των δεικτών [...]

Ιούνιος 2019 – Στο -0.3% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Αύγουστος 5th, 2019|0 Comments

Η μείωση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,3% τον μήνα Ιούνιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2018, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις μειώσεις των [...]

Μάϊος 2019 : Στο 0,2% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Ιούνιος 17th, 2019|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,2% τον μήνα Μάιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαΐου 2018, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις των [...]

Απρίλιος 2019 – Στο 1% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Μάιος 20th, 2019|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 1,0% τον μήνα Απρίλιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Απριλίου 2018, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις των [...]

Μάρτιος 2019 – Στο 0.9% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Απρίλιος 22nd, 2019|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,9% τον μήνα Μάρτιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2018, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις των [...]

Φεβρουάριος 2019 – Στο 0.6% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Απρίλιος 3rd, 2019|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,6% τον μήνα Φεβρουάριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Φεβρουαρίου 2018, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:         [...]

Ιανουάριος 2019 – Στο 0,4% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Φεβρουάριος 18th, 2019|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,4% τον μήνα Ιανουάριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2018, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις των [...]

Δεκέμβριος 2018 – Στο 0,6% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Ιανουάριος 23rd, 2019|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,6% τον μήνα Δεκέμβριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δεκεμβρίου 2017, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις των [...]

Νοέμβρης 2018 – Στο 1% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Δεκέμβριος 18th, 2018|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 1,0% τον μήνα Νοέμβριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Νοεμβρίου 2017, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις των [...]

Οκτώβριος 2018 – Στο 1.8% ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Νοέμβριος 13th, 2018|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 1,8% τον μήνα Οκτώβριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2017, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:         [...]

Σεπτέμβριος 2018 – Στο 1,1% ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Οκτώβριος 21st, 2018|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 1,1% τον μήνα Σεπτέμβριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2017, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις των [...]

Αυγουστος 2018 – Στο 1% ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Σεπτέμβριος 11th, 2018|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 1,0% τον μήνα Αύγουστο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2017, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις των [...]

Ιούλιος 2018 – Στο 0,9% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Αύγουστος 14th, 2018|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,9% τον μήνα Ιούλιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2017, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις των [...]

Ιούνιος 2018 – Στο 1% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Ιούλιος 13th, 2018|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 1,0% τον μήνα Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2017, προήλθε ως αποτέλεσμα των ακόλουθων μεταβολών στις κύριες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις [...]

Μάϊος 2018 – Στο 0,6% Ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Ιούνιος 14th, 2018|0 Comments

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,6% τον μήνα Μάιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαΐου 2017, προήλθε ως αποτέλεσμα των ακόλουθων μεταβολών στις κύριες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις [...]