Η πορεία του Ελληνικού πληθυσμού προβαλλόμενη έως το 2100

Ένα από τα αρκετά σενάρια πρόβλεψης της Eurostat για τη πορεία των Ευρωπαϊκών πληθυσμών ανά κράτος προβαλλόμενη έως το 2100 με βάση το μοντέλο υπολογισμού το οποίο λαμβάνει υπόψη του σενάρια για την εξέλιξη παραγόντων όπως  η θνησιμότητα, οι γεννήσεις καθώς και η μετανάστευση. Αναλυτικά για την Ελλάδα προβλέπεται πληθυσμιακή συρρίκνωση η οποία θα επιδεινώνεται [...]