Ο ορισμός των δικαιούχων εντός των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων

Tα συνταξιοδοτικά προγράμματα αποτελούν σήμερα τη πρόταση για τη συμπλήρωση του εισοδήματος των ασφαλισμένων κατά τη συνταξιοδότησή τους. Ο ασφαλισμένος αποταμιεύει μέσω των εισφορών που καταβάλει με σκοπό να λάβει το συσσωρευμένο κεφάλαιό του έντοκο, είτε με τη μορφή σύνταξης, είτε με τη μορφή εφάπαξ στην ηλικία που έχει επιλέξει. Κατά τη σύναψη του συμβολαίου, [...]