Η Ιδιωτική Σύνταξιοδότηση από το Α στο Ω

Η ιδιωτική σύνταξη αποτελεί μια συμπληρωματική σύνταξη που έρχεται να συμπληρώσει το εισόδημά μας κατά τη συνταξιοδότηση. Ο ασφαλισμένος επιλέγει ο ίδιος το ποσό της σύνταξής του, την ηλικία συνταξιοδότησής του, καθώς και τις εισφορές του. Αυτή η ευελιξία είναι και που τη ξεχωρίζει από τη δημόσια συνταξιοδότηση. Πώς όμως λειτουργεί ακριβώς η ιδιωτική σύνταξη [...]