Ποιές εισφορές προβλέπονται για τη διατήρηση ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος

Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα αποτελούν την συμπληρωματική πρόταση για τη συμπλήρωση του εισοδημάτων των ασφαλισμένων κατά τη συνταξιοδότησή τους. Τα προγράμματα αυτά είναι τα πλέον ανταποδοτικά, αφού οι εισφορές επιστρέφονται στους ασφαλισμένους έντοκα και δεν αναδιανέμονται όπως το δημόσιο σύστημα συνταξιοδότησης. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα το οποίο και μας απευθύνεται συχνά από τους χρήστες της σελίδας [...]