Επιτόκιο Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων

Σε κάθε μορφής αποταμίευση το επιτόκιο επένδυσης αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα. Τα σύγχρονα συνταξιοδοτικά προγράμματα προσφέρουν αποδόσεις πολύ υψηλότερες από αυτές των τραπεζών. Η τιμές αυτές είναι εγγυημένες για τον ασφαλισμένο και τον ακολουθούν για όλη τη διάρκεια του προγράμματος. To κύριο πλεονέκτημα της εγγυημένης απόδοσης είναι οτι ο ασφαλισμένος γνωρίζει με τη σύναψη του συμβολαίου [...]