Σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 5 του άρθρου 103 του ν 4099/2012 τα κέρδη από προγράμματα που έχουν συμμετοχή σε αμοιβαία κεφάλαια εταιρίων ΟΣΕΚΑ που έχουν έδρα ή άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα απαλλάσονται από κάθε επιβάρυνση.