Το πρόγραμμα Full [Life Plan] αποτελεί ασφαλιστικό – επενδυτικό πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής σε συνεργασία με τη γαλλική τράπεζα Bnp Paribas. Το πρόγραμμα επιτρέπει τη συμμετοχή του ασφαλισμένου σε συγκεκριμένα επενδυτικά κεφάλαια με σκοπό τη δημιουργία κεφαλαίου για συνταξιοδοτική χρήση. Η επιλογή των επενδυτικών κεφαλαίων γίνεται με βάση το χρονικό ορίζοντα αποταμίευσης του ασφαλισμένου. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απόδοση των επενδυτικών κεφαλαίων εδώ.