Όχι, τα ασφάλιστρα σας παραμένουν σταθερά για όλη τη διάρκεια του προγράμματος και δεν επηρεάζονται από κανένα παράγοντα (ηλικιακό ή επαγγελματικό). Μπορείτε προαιρετικά να επιλέξετε να αυξήσετε τα ασφαλίστρά σας, όπως επίσης και να ενισχύσετε το πρόγραμμά σας με έκτακτες καταβολές.