Μπορείτε στη λήξη του προγράμματος και έναρξη της συνταξιοδότησής σας να επιλέξετε το εφάπαξ αντί της σύνταξης. Το ποσό του εφάπαξ αντιστοιχεί στο σύνολο της αξίας του λογαριασμούς σας.