Ενεργή διαχείρηση με σκοπό τη προστασία και διατήρηση της τιμής του μεριδίου στο 80% της ανώτερης επιτευχθείσας τιμής.