Ενεργή διαχείρηση με σκοπό τη προστασία και διατήρηση της τιμής του μεριδίου στο 80% της ανώτερης επιτευχθείσας τιμής και εγγύηση του 82,5% της τιμής του μεριδίου με βάση τη τιμή έναρξης τη 1/7/2022.