Το πρόγραμμα Full [Life Plan] προβλέπει δυνατότητα ολικής και μερικής εξαγοράς βάση πίνακα από τους 3 πρώτους μήνες με το 100% να αποδίδεται από το 7ο έτος.