Σε αυτή τη περίπτωση επιστρέφονται όλα τα καταβεβλημένα ασφάλιστρα από την ασφαλιστική εταιρία στους δικαιούχους, συν τους όποιους τόκους έχει αποφέρει το πρόγραμμα.