Το σύγχρονο παιδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα

Φοιτητικά χρόνια, σπουδές και εργασία, είναι τα πρώτα βήματα, το ξεκίνημα του κάθε ανθρώπου στη ζωή. Τα στάδια στα οποία η ύπαρξη ενός κεφαλαίου θα τον βοηθήσει σημαντικά, μη περιορίζοντάς τον, μη στερώντας του καμία προοπτική, αντιθέτως δίνοντάς του πλεονεκτήματα, χαρίζοντάς του προβάδισμα έναντι άλλων να βγει μπροστά και να επιτύχει. Να δημιουργήσει. Σκεφτείτε αν [...]