Ο παρακάτω αποτελεί έναν από τους πιο μελανούς δείκτες για την ελληνική οικονομία.

Aναλυτικά από το 2009 παρατηρούνται οι πρώτες αυξητικές τάσεις του δείκτη με το ξέσπασμα της οικονομικής ύφεσης στο 9,8% ενώ όπως δείχνουν τα στοιχεία ο δείκτης παρουσιάζει μια έκρηξη για τα επόμενα έτη λαμβάνοντας τη μέγιστη τιμή του το 2013 διαμορφωμένος στο 27,8%. Tα επόμενα έτη ο δείκτης παρουσιάζει μία σταδιακή μείωση με το ποσοστό το 2020 να ορίζεται σε 17,6%.

Δείξτε προσοχή.

Ο δείκτης ανεργίας επηρεάζει τα συνολικά έτη ασφάλισης που λαμβάνονται υπόψη με βάση τον ασφαλιστικό νόμο, τόσο για τον υπολογισμό της δημόσιας σύνταξης, όσο και για την ηλικία συνταξιοδότησης. Διαβάστε περισσότερα εδώ. Τα λιγότερα ασφαλιστικά έτη συνεπάγονται μειώσεις στα ποσά των συντάξεων καθώς και συνταξιοδότηση σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Αρχείο σε pdf :Unemployment by sex and age – annual data 2020

Πηγή: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do