Γράφει ο Κων/νος Τόγιας, Διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr

Η αποταμίευση για το μέλλον των παιδιών αποτελούσε ανέκαθεν έναν οικογενειακό μακρόπνοο στόχο. Γνωρίζοντας τη χρησιμότητα ενός κεφαλαίου στη διάθεση των φοιτητικών χρόνων του παιδιού (τα οποία είναι και τα πιο απαιτητικά από οικονομική άποψης), πολλοί γονείς καταστρώνουν το δικό τους αποταμιευτικό προγραμματισμό.

Κατά το μακροχρόνιο ωστόσο διάστημα της αποταμίευσης οι γονείς θα δοκιμαστούν από διάφορες προκλήσεις, οι οποίες θα τείνουν να θέτουν σε κίνδυνο το προγραμματισμό τους.

Οι προκλήσεις

Μία από τις πιο συχνές και απαιτητικές, είναι η διατήρηση της συστηματικής αποταμίευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, μιας και που αρκετοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τη συνέπεια των γονιών (έκτακτα απρογραμμάτιστα έξοδα, αγορές, έξοδα φροντιστηρίων κτλ), καθιστώντας ανεπιτυχή την επιστροφή στην αποταμίευση μετά από ένα διάστημα αποχής.

Μία επίσης συχνή πρόκληση που επαναλαμβάνετε συχνά είναι η πρόωρη ανάλωση των κεφαλαίων για κάλυψη αναγκών του παιδιού ή της οικογένειας.

Το κλειδί της παιδικής αποταμίευσης που θα καταστήσει τη προσπάθεια των γονιών επιτυχή, είναι η αξιοποίηση της διαχρονικότητας και της συστηματικότητας της αποταμίευσης με βάση ένα κατώτατο και βιώσιμο ποσό εισφορών.

Η διαχρονικότητα, δηλαδή τα έτη για τα οποία θα διαρκέσει η αποταμίευση και η συστηματικότητα με ένα σταθερό ποσό αποταμίευσης  θα αποδώσουν ένα ικανοποιητικό κεφάλαιο για το νέο, στην ηλικία που θα το έχει περισσότερο ανάγκη.

Λύση στο προγραμματισμό της αποταμίευσης βρίσκουν όλο και περισσότερες οικογένειες αξιοποιώντας παιδικά αποταμιευτικά προγράμματα που παρέχονται από ασφαλιστικές εταιρίες.

Κύριο πλεονέκτημα των προγραμμάτων αυτών είναι το πλήθος των παραμετροποιήσεων που μπορούν να λάβουν, καθορίζοντας το ύψος των εισφορών, τη περιοδικότητα της αποταμίευσης, καθώς και τη διάρκεια που αυτή θα διαρκέσει. Η αυξημένη δε ευελιξία που προσφέρουν στους γονείς αυξάνουν τις πιθανότητες ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Στη συνέχεια σας παραθέσουμε αναλυτικά τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν, καθώς και το τι θα πρέπει να προσέχετε κατά την έρευνα αγοράς.

Η Απόδοση

Τα παιδικά αποταμιευτικά προγράμματα προσφέρουν υψηλές και αφορολόγητες αποδόσεις για τα παιδιά στη λήξη τους, διακρίνονται ωστόσο σε δύο κατηγορίες βάση του τρόπου που τις επιτυγχάνουν.

Στη πρώτη κατηγορία ανήκουν τα προγράμματα εγγυημένης απόδοσης, όπου η απόδοση σε τόκους είναι γνωστή εξ αρχής και υπολογίζεται βάση τεχνικού εγγυημένου επιτοκίου. Η σύνηθες απόδοση ορίζεται έως 2% ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρία. Τα προγράμματα αυτά ενδείκνυνται για ασφαλής σχεδιασμούς, αφού οι γονείς γνωρίζουν το ακριβές ποσό που κατοχυρώνουν για το παιδί στη λήξη ενώ κεφάλαιο και τόκοι είναι εγγυημένοι.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα προγράμματα των οποίων η απόδοση συνδέεται με τη πορεία των επενδύσεων που πραγματοποιεί η ασφαλιστική εταιρία. Η απόδοση στη κατηγορία αυτή είναι κυμαινόμενη. Οι γονείς επιλέγουν ανάμεσα σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια με συντηρητικές έως πιο επιθετικές επιλογές επένδυσης με σκοπό το μέγιστο όφελος. Ωστόσο θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι ανάλογα με το προφίλ επένδυσης, το κεφάλαιο αποταμίευσης δεν είναι πάντοτε ασφαλές. Συνήθως σε προγράμματα παιδικής αποταμίευσης αυτής της κατηγορίας επιλέγονται πιο συντηρητικά προφίλ επένδυσης με σκοπό τη διαφύλαξη του κεφαλαίου.

Εισφορές

Τα ποσά των εισφορών στα περισσότερα προγράμματα εκκινούν από τα 50€ με 60€ το μήνα. Οι εισφορές αυτές μπορούν να παραμένουν είτε σταθερές για όλη τη διάρκεια της αποταμίευσης, είτε να αναπροσαρμόζονται σταθερά (με αυξητική τάση συνήθως 3%)  κάθε χρόνο.

Η επιλογή των σταθερών εισφορών ενδείκνυται στις περισσότερες των περιπτώσεων με σκοπό τη διαφύλαξη της βιωσιμότητας του προγραμματισμού μακροχρόνια, διαφυλάσσοντας τους γονείς από τα αυξανόμενα έξοδα των παιδιών καθώς θα μεγαλώνουν.

Διάρκεια

Η διάρκεια του προγράμματος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον επιτυχή σχεδιασμό του προγραμματισμού, αφού η αυξημένη ευελιξία κατά την επιλογή διάρκειας της αποταμίευσης επιτρέπει τη λήξη του προγράμματος στις πιο απαιτητικές για το παιδί ηλικίες.

Η σύνηθες ελάχιστη διάρκεια κυμαίνεται από 10 έως και 15 έτη.

Σε κάθε περίπτωση όσο πιο νωρίς πραγματοποιηθεί η έναρξη ενός αποταμιευτικού προγραμματισμού, τόσο υψηλότερο θα είναι και το όφελος της οικογένειας.

Των γονιών διότι θα μπορούν να αποταμιεύουν λιγότερο κάθε μήνα. Ένα τελικό ποσό αποταμίευσης της τάξης των 10.000€ απαιτεί για να συγκεντρωθεί σε 10 έτη, 1000€ το έτος, αλλά μόλις 667€ το έτος αν προγραμματιστεί για 15 έτη.

Μεγαλύτερο όφελος ωστόσο θα καρπωθεί και το παιδί διότι οι περισσότεροι ετήσιοι ανατοκισμοί θα επιφέρουν και υψηλότερο όφελος σε τόκους.

Ασφαλιστικές καλύψεις

Η σύνηθες ασφαλιστική κάλυψη που μπορεί να προστεθεί στα προγράμματα αυτά αφορά το συμβαλλόμενο γονέα ή συγγενή και προβλέπει τη κάλυψη των εισφορών για τη περίπτωση αναπηρίας του συμβαλλόμενου με ποσοστό 67%. Στη περίπτωση αυτή η ασφαλιστική εταιρία θα καλύπτει το 100% των εισφορών για όσο διάστημα διαρκεί η αναπηρία.

Εξαγορά

Η εξαγορά του συμβολαίου ή αλλιώς ρευστοποίησή του πρόωρα πριν τη λήξη του, παρουσιάζει διαφοροποιήσεις με βάση το τύπο του προγράμματος και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την έρευνα των προτάσεων.

Η διάκριση ανάμεσα σε προγράμματα εγγυημένη απόδοσης και προγράμματα συνδεδεμένα με επενδύσεις διαφοροποιεί το πλαίσιο της εξαγοράς.

Ειδικότερα τα προγράμματα εγγυημένης απόδοσης προβλέπουν συγκεκριμένα ποσά για τη περίπτωση της εξαγοράς του προγράμματος από το 1 έτος μέχρι και τη λήξη του (ποσό λήξης εφάπαξ) και περιλαμβάνονται με τη μορφή πίνακα εντός του συμβολαίου. Τα ποσά αυτά είναι γνωστά από την έκδοση της προσφοράς και θα πρέπει οπωσδήποτε να τη συνοδεύουν.

Τα προγράμματα που είναι συνδεδεμένα με επενδύσεις παρουσιάζουν διακυμάνσεις στο ποσό της εξαγοράς και αυτό διότι η αξία εξαγοράς συνδέεται με την αξία και των αριθμών των μεριδίων που έχουν αγοράσει οι γονείς μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή. Έτσι είναι αδύνατο να προβλεφθεί με ακρίβεια.

Ελευθεροποίηση

Η ελευθεροποίηση των συμβολαίων αποτελεί επί της ουσίας ένα status, μια κατάσταση στην οποία περιέρχονται τα αποταμιευτικά προγράμματα (ενεργοποιείται μετά τη διετία από την έναρξή τους ) κατά τη παύση της καταβολής των προγραμματισμένων εισφορών.

Σε αυτή τη κατάσταση η οικογένεια διατηρεί τις μέχρι τότε καταβληθείσες εισφορές στην ασφαλιστική εταιρία με σκοπό να τις λάβει το παιδί στη λήξη του συμβολαίου έντοκα.

Επαναφορά συμβολαίου σε ισχύ

Αποτελεί μια πολύ σημαντική παράμετρο που παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ανά συμβόλαιο και προβλέπει το τρόπο επαναφοράς του συμβολαίου σε ισχύ έπειτα από ένα διάστημα παύσης της καταβολής των εισφορών. Η παράμετρος αυτή είναι εξαιρετικής σημασίας μια και που μπορεί να επιτρέψει στους γονείς να συνεχίσουν το προγραμματισμό τους έπειτα από μια περίοδο έκτακτων εξόδων και αναγκών.

Οι σύνηθες όροι προβλέπουν την καταβολή των εισφορών που αντιστοιχούν στο διάστημα της αποχής της οποίας ο μέγιστος χρόνο λογίζεται στα 3 έτη για τη συνέχιση του συμβολαίου.

Στη περίπτωση των προγραμμάτων εγγυημένης απόδοσης η επαναφορά επαναφέρει και την εγγυημένη απόδοση.

Ρευστοποίηση κατά την καταβολή

Τα παιδικά αποταμιευτικά προγράμματα πέραν από τη καταβολή εφάπαξ δίνουν τη δυνατότητα στο παιδί και τους γονείς να διακανονίσουν το κεφάλαιο λήξης  με σκοπό να  το λαμβάνουν με τη μορφή μηνιαίου εισοδήματος. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να αποσκοπεί στη κάλυψη παγίων εξόδων (ενοικίων, διδάκτρων, μηνιαίων προσωπικών εξόδων κτλ).  Την επιλογή αυτή θα πρέπει να συνοδεύει η δυνατότητα της ρευστοποίησης των υπολειπόμενων ποσών των μηνιαίων εισοδημάτων σε όποιο μήνα και έτος και αν βρίσκεστε η καταβολή και την είσπραξή τους ως εφάπαξ για το παιδί, έντοκα και δίχως καμία επιβάρυνση.

Αυτή η δυνατότητα επίσης προβλέπεται με πίνακα εξαγοράς για τα προγράμματα εγγυημένης απόδοσης, ενώ στα προγράμματα συνδεδεμένα με επενδύσεις η ρευστοποίηση πραγματοποιείται βάση της αξίας των μεριδίων.

Πληρωμές

Η πληρωμή του προγράμματος αποτελεί μια επιλογή στρατηγικής η οποία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη συστηματικότητα της αποταμίευσης. Μπορεί να πραγματοποιείται μία φόρα το έτος, κάθε εξάμηνο, τρίμηνο ή ακόμη και κάθε μήνα.

Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή αν πέραν της ετήσιας καταβολής προβλέπονται επιπλέον επιβαρύνσεις. Οι πληρωμές μέσω πάγιας εντολής διαμέσου τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν καμία επιβάρυνση, ενώ θα σας βοηθήσουν με τη συνέπεια στις καταβολές.

Επιβαρύνσεις

Για κάθε παιδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα προβλέπεται ετήσια εισφορά στο εγγυητικό κεφάλαιο ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, που αντιστοιχεί στο 0,75% επί του αποταμιευόμενου κεφαλαίου. Η εισφορά αυτή αποσκοπεί στη κάλυψη των γονιών και του παιδιού ώστε σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας με την οποία έχει συναπτεί το συμβόλαιο η οικογένεια να  αποζημιωθεί με όριο το ποσό των 30.000€ ανά συμβόλαιο.

Η γνώση των παραπάνω παραμέτρων θα σας βοηθήσει συνολικά, τόσο κατά την αναζήτησή του ιδανικού για εσάς προγράμματος όσο και κατά τη σύγκριση και την επιλογή.

H διεύθυνση μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό ατομικών και παιδικών αποταμιευτικών προγραμματισμών. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς στο :

210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr,

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού και την πιο αναλυτική αποταμιευτική έκθεση της ασφαλιστικής αγοράς.

 Ο σχεδιασμός της παιδικής αποταμιευτικής έκθεσης που σχεδιάζουμε περιλαμβάνει:

 • Την ιδανική ηλικία λήξης  που έχετε επιλέξει σε συνάρτηση με το ποσό του εφάπαξ που επιθυμείτε να λάβει το παιδί αλλά και των αποταμιεύσεων που μπορείτε βιώσιμα να υποστηρίξετε
 • Το ποσό εφάπαξ 
 • Το ποσό των μηναιών καταβολών για 4, 5 ή 10 χρόνια αν επιθυμείτε το παιδί να λαμβάνει μηνιαία το αποταμιευμένο κεφάλαιο
 • Πίνακα με τις συνολικές καταβληθέντες εισφορές και σύγκριση με το ποσό εφάπαξ αλλά και το σύνολο των μηνιαίων καταβολών
 • Έκθεση εξάλειψης της επίδρασης του πληθωρισμού
 • Αναλυτικό πίνακα εξαγοράς για όλα τα έτη αποταμίευσης
 • Αναλυτική έκθεση με την αύξηση των ασφαλίστρων εφόσον γίνει επιλογή της αναπροσαρμογής κατά  3%
 • Υπολογισμός της κάλυψης απο αναπηρία για το συμβαλλόμενο
 • Την ασφαλιστική εταιρία πάροχο
 • Έκπτωση 10% στις ασφαλίσεις οχημάτων για όλη τη διάρκεια του προγράμματος
 • Υπολογισμός του επιπλέον κόστους εξασφάλισης του εφάπαξ για κάθε χρόνο αναβολής της έναρξης για μία 5ετία
 • Οι όροι του συμβολαίου που θα παραλάβετε

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού παιδικού αποταμιευτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό αποταμιευτικό πρόγραμμα.