Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Γενική διεύθυνση Ιδιωτική Σύνταξη.gr

Με την αβεβαιότητα για τη δημόσια συνταξιοδότηση να μεγαλώνει, συνέπεια των συνεχόμενων μειώσεων στα ποσά των συντάξεων και της αναθεώρησης των ορίων ηλικίας,  ένα μεγάλο μέρος των ασφαλισμένων αναζητά περισσότερες πληροφορίες για το τι μπορεί να τους προσφέρει η ιδιωτική συνταξιοδότηση ως λύση για τη συμπλήρωση του εισοδήματός τους κατά τη συνταξιοδότησή τους.

Η ιδιωτική συνταξιοδότηση αποτελεί έναν συμπληρωματικό και παράλληλα ανταποδοτικό τρόπο συνταξιοδότησης, ο οποίος δε σχετίζεται με το δημόσιο αναδιανεμητικό σύστημα (που με τη σειρά του επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες δημογραφικούς, οικονομικούς κτλ) αλλά λειτουργεί βάση προγραμματισμού που σχεδιάζει ο ίδιος ο ασφαλισμένος. Κατά το σχεδιασμό αυτό ο ασφαλισμένος καταβάλει εισφορές τις οποίες και λαμβάνει έντοκα, είτε με τη μορφή σύνταξης, είτε με τη μορφή εφάπαξ στην ηλικία που έχει επιλέξει ο ίδιος.

Το ύψος των εισφορών καθορίζεται από τον ίδιο και μπορεί να είναι σταθερές ή αναπροσαρμοζόμενες για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

  • Με σταθερές εισφορές εξασφαλίζεται οτι το πρόγραμμά θα είναι προβλέψιμο, ενώ διασφαλίζεται παράλληλα σε μεγάλο βαθμό η βιωσιμότητα του.
  • Με την αναπροσαρμογή επιτυγχάνονται μεγαλύτερα ποσά σύνταξης και εφάπαξ αφού η αποταμίευση ενισχύεται κάθε έτος, απαιτείται ωστόσο ειδικός σχεδιασμός ώστε το πρόγραμμα να παραμείνει βιώσιμο μακροπρόθεσμα.

Ποιές είναι ωστόσο οι επιλογές των ασφαλισμένων για την ηλικία συνταξιοδότησης διαμέσου της ιδιωτικής συνταξιοδότησης ;

Τι προβλέπεται από τα συνταξιοδοτικά προγράμματα και πώς η ηλικία συνταξιοδότησης μπορεί να επηρεάσει το ποσό της ιδιωτικής σύνταξής ;

Τα παραπάνω είναι εύλογα ερωτήματα τα οποία γεννούνται στους ασφαλισμένους. Σε αυτά, καθώς και αρκετά ακόμη που θα προστεθούν στη συνέχεια θα επιδιώξουμε να απαντήσουμε με το παρόν άρθρο.

Η ηλικία συνταξιοδότησης

Η ηλικία συνταξιοδότησης στην ιδιωτική συνταξιοδότηση αποτελεί επιλογή του ασφαλισμένου η οποία λαμβάνεται υπόψη δύο βασικών παραμέτρων.

Πρώτον, την ελάχιστη διάρκεια ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος η οποία ορίζεται στην 15ετία. Έτσι η ηλικία συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου μπορεί να είναι στην ελάχιστη περίπτωση σε 15 έτη από την ημερομηνία της εκκίνησης του προγράμματός του.

Tι σημαίνει πρακτικά αυτό;

Ότι οποιοσδήποτε το επιθυμεί, μπορεί να λάβει ιδιωτική σύνταξη σε 15 έτη, δίχως περιορισμούς. Ακόμη και κάποιος 35 ετών μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στα 50 του, λαμβάνοντας τις εισφορές του έντοκα, είτε με τη μορφή εφάπαξ, είτε σύνταξης. Η μέγιστη δε ηλικία  κατοχύρωσης δικαιωμάτων ιδιωτικής συνταξιοδότησης ορίζονται τα 75 έτη.

Κάπου εδώ ωστόσο έρχεται να συμπληρώσει την επιλογή της ηλικίας η δεύτερη παράμετρος.

Το ποσό της σύνταξης που κατοχυρώνει ο ασφαλισμένος. Το ποσό της σύνταξης θα πρέπει να ικανοποιεί και να καλύπτει το στόχο που έχει τεθεί από τον ασφαλισμένο, υπό τη καθοδήγηση του ειδικευμένου σχεδιαστή του προγράμματος.

Ο στόχος που θέτεται κατά το σχεδιασμό λειτουργεί βάση της εισοδηματικής αναλογικής, στοχεύοντας στην αναπλήρωση τουλάχιστον του 20% του εισοδήματος του ασφαλισμένου κατά τη συνταξιοδότησή του. Με τη δημόσια συνταξιοδότηση να αναπληρώνει μόλις από 55% έως 65% το εισόδημα του ασφαλισμένου, ο ρόλος της ιδιωτικής συνταξιοδότησης είναι να προσφέρει όσο το δυνατό μεγαλύτερη αναπλήρωση σε συνταξιοδοτικά νευραλγικές για τον ασφαλισμένο ηλικίες, συνήθως 60+.

Κρατήστε επίσης οτι το ποσό της σύνταξης και του εφάπαξ σχετίζεται φυσικά και με το ύψος των εισφορών που θα καταβάλει ο ασφαλισμένος, καθώς και από τα έτη του προγράμματος κατά τα οποία θα τοκίζονται και θα ανατοκίζονται οι εισφορές του.

Ο συνδυασμός των παραπάνω παραμέτρων είναι απαραίτητος ώστε να έχουμε ένα λειτουργικό και αποδοτικό για τον ασφαλισμένο πρόγραμμα που εστιάζει στην επί της ουσίας συμπλήρωση του εισοδήματός του και θα χρίζει το σχεδιασμό από επιτυχία.

Ας δούμε με ένα παράδειγμα πώς η ηλικία συνταξιοδότησης μεταβάλει τα ποσά των συντάξεων.

Ο ασφαλισμένος εκκινεί το συνταξιοδοτικό του σχεδιασμό από τα 35 του έτη, με σταθερές εισφορές 1.200€ το έτος. Για το παράδειγμα έχουν υπολογιστεί το εφάπαξ και οι συντάξεις: 10ετίας, 15ετίας, 20ετίας και 25ετίας για συνταξιοδότηση στα 50, 55, 60 και 65 έτη.

 

Ηλικία Συνταξιοδότησης Συνολικές Εισφορές Εφάπαξ     Όφελος     Εφάπαξ       Σύνταξη      10ετίας     Σύνταξη    15ετίας    Σύνταξη    20ετίας   Σύνταξη   25ετίας
65 ετών 36.000 € 49.639 € 13.639 € 446,66 € 309,22 € 240,65 € 199,63 €
60 ετών 30.000 € 38.083 € 8.083 € 342,68 € 237,23 € 184,63 € 153,16 €
55 ετών 24.000 € 28.064 € 4.064 € 252,53 € 174,82 € 136,06 € 112,87 €
50 ετών 18.000 € 19.735 € 1.735 € 177,58 € 122,93 € 95,68 € 79,37 €
Τα παραδείγματα έχουν υπολογιστεί με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εγγυημένης σύνταξης και εφάπαξ S57 της Εθνικής Ασφαλιστικής
*Παρέχεται επίσης δυνατότητα καταβολής ισόβιας σύνταξης από ηλικίες 55 ετών.

Aπό το παραπάνω πίνακα διακρίνεται οτι αν ο ασφαλισμένος επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί στα 65 του, τότε θα έχει τη δυνατότητα στη λήξη του προγράμματος να λάβει είτε το ποσό εφάπαξ που για το παράδειγμά μας ανέρχεται σε 49.369 € με όφελος 13.639 €, είτε να επιλέξει μία εκ των περιπτώσεων συνταξιοδότησης επιλέγοντας τα έτη για τα οποία επιθυμεί να λαμβάνει την ιδιωτική του σύνταξη. Αν επιλέξει τη σύνταξη 15ετίας τότε θα λαμβάνει για τα επόμενα 15 έτη, 309,22€ μηνιαίως, τα οποία θα του επιστρέψουν συνολικά 55,659,6 €. Η συνταξιοδότηση επιστρέφει συνολικά μεγαλύτερο όφελος στον ασφαλισμένο και αυτό διότι το κεφάλαιο του που παραμένει στην ασφαλιστική εταιρία συνεχίζει και του αποδίδει τόκους.

Όπως παρατηρείτε η μεγαλύτερη διάρκεια του προγράμματος εξασφαλίζει σημαντικά υψηλότερα ποσά σε σύνταξη και εφάπαξ. Αυτό παρατηρείται διότι πέραν από τις υψηλότερες συνολικά εισφορές που θα έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος,  μεγάλη διαφορά δημιουργεί και η απόδοση των τόκων, η οποία μετά την 20ετία δείχνει να εκτοξεύεται συνέπεια των ανατοκισμών του συσσωρευόμενου κεφαλαίου.

Με το παραπάνω παράδειγμα γίνεται ξεκάθαρο οτι προγράμματα με ηλικίες λήξης μέχρι τα 55 έτη έχουν περισσότερο αποταμιευτικό χαρακτήρα με σκοπό το εφάπαξ, χωρίς ωστόσο να αποκλείουμε σχεδιασμούς που μπορούν να συνταξιοδοτήσουν στα 55 με ικανοποιητικά ποσά σύνταξης, ωστόσο ο ασφαλισμένος θα πρέπει : είτε να έχει εκκινήσει σε νεαρή ηλικία το προγραμματισμό του, είτε θα πρέπει να καταβάλει υψηλότερα ποσά ετήσιων εισφορών.

Οι ηλικίες από 60 ετών και άνω αποτελούν τις ιδανικότερες ηλικίες για την έναρξη της ιδιωτικής συνταξιοδότησης. Ο ασφαλισμένος θα μπορεί να κατοχυρώσει σαφέστατα υψηλότερα ποσά σύνταξης και εφάπαξ σε μία χρονική περίοδο μεγαλύτερης αξίας και ανάγκης για τον ίδιο.

Ο σχεδιασμός ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος αποτελεί μια σύνθετη διεργασία, εμπιστευτείτε ειδικευμένους σχεδιαστες για τη δημιουργία του δικού σας προγράμματος με σκοπό να λάβετε το μέγιστο, ισορροπώντας ιδανικά ανάμεσα στις εισφορές, τα ποσά της σύνταξης και του εφάπαξ και με μια ηλικία συνταξιοδότησης που να σας ικανοποιεί και να σας ανταμοίβει για τα έτη εργασίας σας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr,

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού και την πιο αναλυτική συνταξιοδοτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.