Γράφει ο Τόγιας Κων/νος, Γενική Διεύθυνση Ιδιωτική- Σύνταξη.gr

Τα σύγχρονα συνταξιοδοτικά προγράμματα παρέχουν στον ασφαλισμένο τη δυνατότητα να επιλέξει στη λήξη τους ανάμεσα στο να λάβει το κεφάλαιο που έχει συγκεντρώσει έντοκα, είτε με τη μορφή σύνταξης, είτε ως εφάπαξ.

Στο σημερινό άρθρο θα αναφερθούμε στις λεπτομέρειες που παρουσιάζει κάθε επιλογή καθώς και τα επιπλέον χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν, τόσο ως προς την ανταπόδοση, όσο και ως προς την ευελιξία.

Με τη σύναψη ενός συνταξιοδοτικού συμβολαίου εγγυημένης απόδοσης ο ασφαλισμένος γνωρίζει εξ αρχής το ποσό του εφάπαξ και της σύνταξης που κατοχυρώνει στη λήξη του  προγράμματός του. Η επιλογή ανάμεσα στα δύο είναι ελεύθερη και πραγματοποιείται έπειτα από επιστολή που δέχεται ο ασφαλισμένος από την ασφαλιστική εταιρία για να επιλέξει. Χρονικά η στιγμή αυτή τοποθετείται ένα μήνα πριν τη λήξη του συμβολαίου του.

Ας αναλύσουμε κάθε επιλογή παρουσιάζοντας ένα παράδειγμα.

Ασφαλισμένος με πρόγραμμα που λήγει στα 62 του έτη, με διάρκεια 30 ετών και σταθερές εισφορές 1500€ το έτος.

Πίνακας για το εφάπαξ

Διάρκεια 30 έτη
Συν Εισφορών 45.000 €
Εφάπαξ 61.996,91 €
Όφελος εφάπαξ 16.996,91 €
Το παράδειγμα έχει υπολογιστεί με το πρόγραμμα εγγυημένης απόδοσης S57

Στη λήξη του προγράμματος ο ασφαλισμένος επιλέγοντας να λάβει εφάπαξ το κεφάλαιό του θα λάβει συνολικά 61.996,91€, με το όφελος των τόκων να διαμορφώνεται στα 16.996,91€.

Με την επιλογή του αυτή το πρόγραμμά του τερματίζεται.

Η επιλογή της σύνταξης

Η επιλογή της σύνταξης παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον μιας και που ως επιλογή παρουσιάζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που προσδίδουν επιπλέον κίνητρα στον ασφαλισμένο για να την επιλέξει.

Πίνακας συνταξιοδότησης

Έτη Καταβολής Ποσό Σύνταξης (€)  Ποσό επιστροφης (€) Όφελος (€)
10 557,86 66.943 21.943
15 386,2 69.516 24.516
20 300,56 72.134 27.134
25 249,33 74.799 29.799
Το παράδειγμα έχει υπολογιστεί με το πρόγραμμα εγγυημένης απόδοσης S57

Παρατηρήστε ότι επιλέγοντας την επιλογή της συνταξιοδότησης ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει για πόσα έτη επιθυμεί να του καταβάλλεται η σύνταξη. Με βάση τα έτη καταβολής διαμορφώνεται και το ποσό της σύνταξης που θα λαμβάνει.

Ωστόσο το συνολικό ποσό που θα του επιστραφεί είναι μεγαλύτερο από το εφάπαξ που θα λάμβανε μιας και που το κεφάλαιό του που παραμένει στην ασφαλιστική εταιρία τοκίζεται.

Όσα περισσότερα τα έτη καταβολής που θα επιλέξει, τόσο μεγαλύτερο και το συνολικό όφελος που θα έχει.

Τα έτη καταβολής είναι εγγυημένα, που σημαίνει ότι  ακόμη και στη περίπτωση που ο ασφαλισμένος φύγει από τη ζωή η σύνταξη θα συνεχίσει να καταβάλλεται  στους δικαιούχους που έχει ορίσει.

Η επιλογή της σύνταξης ωστόσο προσφέρει μια ακόμη επιλογή που τη κάνει εξαιρετικά ευέλικτη.

Ο ασφαλισμένος μπορεί εφόσον έχει επιλέξει τη σύνταξη να ρευστοποιήσει το υπόλοιπο των συντάξιμων αποδοχών του και να το λάβει με τη μορφή εφάπαξ, έντοκα, όποτε το επιλέξει, δίχως επιβαρύνσεις.

Η επιλογή αυτή γίνεται βάση πίνακα εξαγοράς

Εξαγορά σύντάξεων
Έτη Καταβολής  10 ετών  15 ετών 20 ετών 25 ετών
1 56.334,95 € 58.411,91 € 59.445,32 € 60.061,34 €
2 50.559,75 € 54.755,21 € 56.842,70 € 58.087,06 €
3 44.669,04 € 51.025,37 € 54.188,03 € 56.073,29 €
4 38.660,52 € 47.220,94 € 51.480,26 € 54.019,25 €
5 32.531,83 € 43.340,42 € 48.718,34 € 51.924,12 €
6 26.280,57 € 39.382,29 € 45.901,18 € 49.787,10 €
7 19.904,28 € 35.345,00 € 43.027,67 € 47.607,33 €
8 13.400,46 € 31.226,96 € 40.096,70 € 45.383,97 €
9 6.766,57 € 27.026,56 € 37.107,10 € 43.116,14 €
10 0,00 € 22.742,15 € 34.057,72 € 40.802,95 €
11 18.372,06 € 30.947,35 € 38.443,50 €
12 13.914,56 € 27.774,76 € 36.036,86 €
13 9.367,91 € 24.538,73 € 33.582,09 €
14 4.730,33 € 21.237,98 € 31.078,22 €
15 0,00 € 17.871,21 € 28.524,28 €
16 14.437,11 € 25.919,26 €
17 10.934,32 € 23.262,13 €
18 7.361,48 € 20.551,87 €
19 3.717,18 € 17.787,39 €
20 0,00 € 14.967,63 €
21 12.091,48 €
22 9.157,80 €
23 6.165,44 €
24 3.113,24 €
25 0,00 €
Το παράδειγμα έχει υπολογιστεί με το πρόγραμμα εγγυημένης απόδοσης S57

Αν  ο ασφαλισμένος του παραπάνω παραδείγματος επιλέξει τη καταβολή σύνταξης για 15 έτη, όμως το 5 έτος καταβολής επιθυμήσει να ρευστοποιήσει το υπόλοιπο των συνταξίμων αποδοχών του τότε θα λάβει: 43.340,42€, ενώ θα έχει λάβει έως τότε 386,2Χ12Χ5 = 23.172€ ως σύνταξη.

Το σύνολο μας κάνει 66.512,42€.

Ως 4.515,51€ ορίζονται οι παραπάνω τόκοι που θα λάβει ο ασφαλισμένος σε σχέση με το αν λάμβανε αρχικά το εφάπαξ στη λήξη της αποταμιευτικής περιόδου.

Συμπερασματικά αν το εφάπαξ ποσό δεν είναι σε πρώτη ανάγκη κατά τη λήξη του προγράμματος ο ασφαλισμένος επιλέγοντας τη συνταξιοδότηση θα αποκομίσει μεγαλύτερα οφέλη μακροπρόσθεσμα, ενώ διατηρεί παράλληλα το δικαίωμα να ρευστοποιήσει το υπόλοιπο των συντάξιμων αποδοχών του όποτε το επιθυμεί, παραμένοντας ευέλικτος.

Αν από την άλλη ο ασφαλισμένος μπορεί να συμπληρώνει το ποσό της σύνταξής του με άλλα εισοδήματα και τον ενδιαφέρει η διατήρηση ενός διαθέσιμου ποσού στην άκρη για μελλοντική χρήση ή τη χρησιμοποίησή του για αγορές που έχει θέσει ως στόχο, τότε φυσικά η είσπραξη του εφάπαξ μπορεί να είναι ο στόχος πάνω στον οποίο μπορεί να βασιστεί ο συνταξιοδοτικός του προγραμματισμός.

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή ενός προγράμματος εγγυημένης σύνταξης και εφάπαξ προσδίδει σιγουριά και φερεγγυότητα ως προς το αποτέλεσμα, με τον ασφαλισμένο να γνωρίζει εκ της σύναψης του συμβολαίου το όφελος της πρωτοβουλίας του.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης για οποιοδήποτε στόχο και αν επιθυμείτε να θέσετε για εγγυημένα αποτελέσματα στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr

Εξειδικευμένες τεχνικές σχεδιασμού pension spreading και την πιο αναλυτική συνταξιοδοτική παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς.