Η πορεία των συντάξεων τα τελευταία έτη έχει δημιουργήσει έντονη ανασφάλεια τόσο στους ήδη υπάρχων συνταξιούχους που έχουν δει τις απολαβές τους να περικόπτονται  μέχρι και 50% από το 2009, όσο και στους ασφαλισμένους που πλησιάζουν προς τη θεμελίωση συνταξιοδότησης. Οι νεότεροι δε σε ηλικία τείνουν να αναζητούν ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα με σκοπό να συμπληρώσουν το ποσό της σύνταξης που θα λάβουν υπό το φόβο περαιτέρω μειώσεων στο μέλλον.

Η πτωτική πορεία στα ποσά των συντάξεων, οι περικοπές, ακόμα και κατάργηση των ήδη κατοχυρωμένων εφάπαξ, αλλά και οι κωλυσιεργίες στην απόδοση των συντάξεων που φτάνουν μέχρι και 3 έτη είναι μια πραγματικότητα η οποία όπως φαίνεται δύσκολα θα αντιστραφεί στο μέλλον.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν και έχουν οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση είναι σύνθετοι, ωστόσο οι ενδείξεις δείχνουν οτι οικονομικοί λόγοι απλά επιτάχυναν τη συνταξιοδοτική κρίση, εξαναγκάζοντας δραματικές αλλαγές που υπο διαφορετική περίπτωση θα γινόντουσαν πιο σταδιακά, βλέπεται η ρίζα του προβλήματος είναι πολύ πιο επικίνδυνη και θα τείνει να επηρεάζει τη συνταξιοδότηση στο μέλλον ανεξάρτητα από την οικονομική πορεία της χώρας.

 

Ο πίνακας με τις δαπάνες % επί του ΑΕΠ για τις συντάξεις.

 

Έτος 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ποσοστό  (%)/ΑΕΠ 11,3 12 11,9 12,3 13,1 14,3 14,8 16,4 17,7 16,7 17,1

(Πηγή: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00103&plugin=1)

Παρατηρήστε την αύξηση που παρατηρείται στις δαπάνες. Φυσικά τεράστιο ρόλο παίζει η συρρίκνωση του ΑΕΠ συνέπεια της οικονομικής κρίσης, ωστόσο και ο αριθμός των συνταξιούχων τείνει να αυξάνεται με τα έτη. Κρατήστε ότι με το πρόσφατα νόμο Κατρούγκαλου το ποσοστό επί του ΑΕΠ που προβλέπεται να δαπανούνται μέχρι και το 2060 για τις συντάξεις δε θα υπερβαίνει το ποσοστό του 2009 προσαυξημένο κατά 2.5 ποσοστιαίες μονάδες (μάθετε περισσότερα).

Πορεία του δείκτη εργαζομένων (σε χιλιάδες)

Αφορά τις ηλικίες από 20 έως 64 ετών.

Έτος 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Εργαζομένοι 4.433 4.484 4.434 4.280 3.960 3.620 3.447 3.465 3.536

Πηγή: (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do)

Όπως παρατηρείτε η τεράστια μείωση στην απασχόληση συνέπεια της οικονομικής κρίσης και της μετανάστευσης έχει ως επακόλουθο την ανεργία, την αδήλωτη εργασία και τη στέρηση πολύτιμων εργασιακών πόρων σε ανθρώπινο δυναμικό για το μέλλον, επιφέροντας δραματικές αλλαγές ως προς τις εισφορές των  ασφαλιστικών ταμείων.

 

Η αναλογία λόγω της γήρανσης του πληθυσμού ανάμεσα στους άνω των 65 ετών ανά 100 δυνητικά εργαζόμενους τείνει να βάλει φωτιά στις συντάξεις του μέλλοντος.

 

Έτος 2015 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080
Άτομα 65+ 32,4 35,7 44,4 58,4 71 67,5 63,1 65,3

Πηγή: (http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdde511)

Η αναλογία δείχνει να διπλασιάζεται από το 2015 έως το 2050 όπου οι 32,4 άνω των 65 ετών φτάνουν τους 71 ανά 100 εργαζόμενους, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους σημερινούς νέους 30 ετών οι οποίοι θα βρίσκονται σε ηλικία συνταξιοδότησης.

Να σας επισημάνουμε ότι η δημόσια συνταξιοδότηση είναι αναδιανεμητική που σημαίνει ότι οι εισφορές των εργαζομένων τροφοδοτούν τις συντάξεις και τη περίθαλψη.

 

Προσδόκιμο ζωής αντρικός πληθυσμός

Έτος 2015 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080
Προσδόκιμο (έτη) 78,2 79,6 81,2 82,6 84 85,3 86,5 87,5

 

Προσδόκιμο ζωής γυναικείος πληθυσμός

Έτος 2015 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080
Προσδόκιμο (έτη) 83,4 84,5 85,8 87 88,2 89,3 90,3 91,3

Πηγή : (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=proj_15nalexp&lang=en)

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής συνέπεια των καλύτερων συνθηκών διαβίωσης θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μακροχρόνια καταβολή συντάξεων με αποτέλεσμα την περαιτέρω επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταμείων που πιθανότατα θα οδηγήσει στην αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Κρατήστε οτι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής για τους άντρες τείνει να αυξηθεί κατά 5.8 έτη μέχρι το 2050. Για το ίδιο διάστημα η αύξηση για το γυναικείο πληθυσμό θα κυμαίνεται σε 4,8 έτη.

 

Πίνακας με τη μέση ηλικία

 

Έτος 2015 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080
Μέση ηλικία (έτη) 43,4 45,6 49,9 52,7 52,3 52,1 52,1 50,4

Πηγή : (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=proj_15ndbims&lang=en)

Η γήρανση του πληθυσμού φτάνει στη μέγιστη τιμή της το 2040 με την αύξηση σε σχέση με το 2015 να φτάνει τα 9,3 έτη.  Η γήρανση δείχνει τη προοπτική μιας χώρας ως προς τον εργασιακό τομέα καθώς και τη δυναμική ανάπτυξης της οικονομίας.

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν και επηρεάζονται από τη πορεία της οικονομίας. Όμως ακόμα και αν έχουμε αντιστροφή του κλίματος και οικονομική άνθηση τα επόμενα έτη, πάλι δε θα είναι αρκετό για να υπερκαλυφθούν τα κενά στο δημογραφικό κομμάτι που είναι και η βαθύτερη αιτία του προβλήματος η οποία θα τείνει να επηρεάζει την οικονομία της χώρας (προς στήριξη των ασφαλιστικών ταμείων). Ακόμα και αν ληφθούν μέτρα για το δημογραφικό, δίνοντας κίνητρα για την αύξηση των γεννήσεων, τα αποτελέσματα θα γίνονται ορατά σε 25 με 30 έτη από σήμερα.

Όπως αντιλαμβάνεστε το θέμα δημόσια σύνταξη είναι πολυσύνθετο, η παραπάνω εικόνα όμως αποτελεί και μια γενικότερη εικόνα στην Ευρώπη και στο δυτικό κόσμο που μαστίζεται από την υπογεννητικότητα. Οι ευρωπαϊκές χώρες για να αντεπεξέλθουν στο θέμα των συντάξεων έχουν ήδη υιοθετήσει 3 πυλώνες ασφάλισης για τη κάλυψη των συνταξιοδοτικών δαπανών.

Αναλυτικά περιλαμβάνουν τη δημόσια ασφάλιση, την ασφάλιση μέσω επαγγελματικών ταμείων και την ιδιωτική ασφάλιση, με σκοπό τη συδυαστική παροχή ενός ικανοποιητικού ποσού σύνταξης, που θα επιτρέπει στον ασφαλισμένο να διατηρήσει το επίπεδο διαβίωσής του. Θα συνδυάζουν τον αναδιανεμητικό ρόλο της δημόσιας ασφάλισης που είναι υποχρεωτικός και απαραίτητος, με την ανταποδοτικότητα που προσφέρει η ιδιωτική πρωτοβουλία. Ο παραπάνω τρόπος αποτελεί μονόδρομο για την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού ποσού σύνταξης.

Σήμερα μπορείτε να ξεκινήσετε το προγραμματισμό σας εξασφαλίζοντας το μέλλον σας, παίρνοντας το θέμα σύνταξη στα δικά σας χέρια.

Για πρώτη φορά επιλέγετε εσείς, τόσο την ηλικία συνταξιοδότησης, όσο και το ποσό της σύνταξης και του εφάπαξ, που μπορείτε να κατοχυρώσετε με σταθερές εισφορές για όλη τη διάρκεια της ασφαλιστικής σας πορείας.

Το γραφείο της Ιδιωτικής Σύνταξης αποτελεί το πρώτο ειδικευμένο γραφείο εκπόνησης συνταξιοδοτικών μελετών με πρωτοπόρους σχεδιασμούς, με σκοπό τη δημιουργία ενός βιώσιμου και ανταποδοτικού εξατομικευμένου συνταξιοδοτικού προγράμματος που θα έχει σαν σκοπό τη συμπλήρωση της δημόσιας σύνταξης σας.

Με αξιόπιστα και προπάντων εγγυημένα αποτελέσματα τόσο για τη σύνταξη όσο και για εφάπαξ με τη χρήση προγραμμάτων εγγυημένων επιτοκίων. Με τη φερεγγυότητα και αξιοπιστία της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού αποταμιευτικού – συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.