Με το πέρασμα των ετών τα συνταξιοδοτικά προγράμματα άλλαξαν. Η κύρια αλλαγή εντοπίζεται στην απόδοσή τους καθώς και στις εγγυήσεις που παρέχουν για αυτές στους ασφαλισμένους τους. Έστω λοιπόν οτι στο μέλλον εμφανίζεται μια νέα γενιά συμβολαίων με υψηλότερα επιτόκια από τα σημερινά. Είναι πολύ πιθανό η πρώτη σκέψη που θα περάσει από το μυαλό κάποιου ήδη ασφαλισμένου είναι αν μπορεί να επωφεληθεί και να αποκομίσει υψηλότερα κέρδη με τη σύναψη ενός νέου συμβολαίου. Στο άρθρο που ακολουθεί γίνεται αναφορά στο πώς η αλλαγή συνταξιοδοτικού συμβολαίου κρύβει παγίδες για τον ασφαλισμένο και μπορεί να καταστεί από επιζήμια μέχρι καταστροφική για τη συνταξιοδοτική του πορεία.

Ακολουθεί μια σύντομη εισαγωγή με βασικές πληροφορίες, για τους αναγνώστες οι οποίοι είναι νέοι χρήστες της σελίδας μας η γνώση των οποίων θα σας βοηθήσει στην ευκολότερη κατανόηση των θεμάτων που πραγματεύεται το άρθρο στη συνέχεια.

Ξεκινώντας θα θέλαμε να αναφέρουμε οτι βασικό γνώρισμα των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων είναι η ανταποδοτικότητα. Ο ασφαλισμένος αποταμιεύει για τον εαυτό του, με σκοπό τη κατοχύρωση εφάπαξ και ιδιωτικής συνταξιοδότησης στην ηλικία που επιθυμεί και δε βασίζεται σε κάποιο αναδιανεμητικό σύστημα όπως η δημόσια συνταξιοδότηση.

Η ελάχιστη διάρκεια των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων πέραν των οποίων μπορούν να αποδώσουν σύνταξη και εφάπαξ είναι τα 10 έτη, ενώ σύνηθες  είναι η ιδιωτική συνταξιοδότηση να τοποθετείται πλησίον ή να ταυτίζεται χρονικά με τη δημόσια, ειδικότερα δε για εκείνους που ξεκινούν ένα συνταξιοδοτικό σε μεγαλύτερες ηλικίες, ενώ οι νεότεροι όντας πιο ευέλικτοι ως προς το θέμα του χρόνου μπορούν να κατοχυρώσουν ικανοποιητικά ποσά σύνταξης και εφάπαξ σε ηλικίες συνταξιοδότησης ακόμη και αρκετά χαμηλότερες των 60 ετών.

Τέλος ο τρόπος απόδοσης των συνταξιοδοτικών συμβολαίων πραγματοποιείται μέσα από επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως  ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κτλ διαμοιράζοντας το επενδυτικό ρίσκο, διασφαλίζοντας αποδόσεις οι οποίες επιτυγχάνονται σε μακροχρόνια βάση. Τα επιτόκια διακρίνονται ανάλογα το πρόγραμμα σε : εγγυημένα και σε αυτά των οποίων η απόδοση είναι ανάλογη της πορείας των επενδύσεων (μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα επιτόκια εδώ). Οι εισφορές που καταβάλει ο ασφαλισμένος αποθεματοποιούνται από την ασφαλιστική εταιρία και επενδύονται με βάση το επενδυτικό της προφίλ.

Ας έρθουμε λοιπόν στο πρώτο ερώτημα.

Τι γίνεται κατά τη διακοπή ενός συνταξιοδοτικού συμβολαίου;

Έστω λοιπόν οτι κάποιος ήδη ασφαλισμένος επιθυμεί να διακόψει το συνταξιοδοτικό του πρόγραμμα. Τι ισχύει για τις εισφορές του.

Κατά τη διακοπή πληρωμής του συνταξιοδοτικού συμβολαίου το πρόγραμμα μετατρέπεται σε ‘’ελεύθερο πληρωμών’’ που σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος μπορεί όποτε το επιθυμεί να προβεί στην εξαγορά του. Το δικαίωμα εξαγοράς κατοχυρώνεται με τη συμπλήρωση 2 ετών από την έναρξη του προγράμματος. Το ποσό της εξαγοράς ορίζεται αναλυτικά από το πίνακα εξαγοράς που συμπεριλαμβάνεται εντός του συμβολαίου και ορίζει το συνολικό ποσό που επιστρέφεται στον ασφαλισμένο για κάθε έτος διάρκειας του προγράμματος. Το συνολικό ποσό που επιστρέφεται τείνει για τα πρώτα έτη να είναι μικρότερο από αυτό που έχει συνολικά επενδύσει ο ασφαλισμένος μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή και αυτό διότι κατά την εξαγορά συνυπολογίζονται έξοδα διαχείρισης και επένδυσης, ενώ η πρόωρη ρευστοποίηση των επενδύσεων επηρεάζει και τη συνολική τους απόδοση. Εάν ο ασφαλισμένος διατηρήσει το συμβόλαιό του στην ασφαλιστική εταιρία δίχως να το εξαγοράσει τότε αυτό δε θα συνεχίσει να του αποδίδει τόκους, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να το επαναφέρει σε ισχύ καταβάλλοντας τις μέχρι τότε περιοδικές εισφορές που ο ίδιος δεν είχε αποδόσει. Η συνολική χρονική διάρκεια μέχρι την οποία μπορεί να επαναφερθεί το συμβόλαιο σε ισχύ είναι τα 2 έτη.

Μεταφορά συνταξιοδοτικού σε άλλη εταιρία;

Σε αντίθεση με τα νοσοκομειακά συμβόλαια όπου ο ασφαλισμένος μπορεί να αιτηθεί διαδοχικότητα κάλυψης υπό όρους (δηλαδή μη ύπαρξη χρονικών αναμονών στο νέο συμβόλαιο που θα συνάψει), αυτό δε μπορεί να γίνει με τα συνταξιοδοτικά –αποταμιευτικά προγράμματα. Τα αποθεματικά καθώς και οι επενδύσεις που διαχειρίζονται οι ασφαλιστικές εταιρίες δε μπορούν να μεταφερθούν από εταιρία σε εταιρία. Ο μοναδικός τρόπος για να ξεκινήσει κάποιος ένα νέο συνταξιοδοτικό είναι καταργώντας το παλιό του με διακοπή και εξαγορά και στη συνέχεια να προχωρήσει στη συνάψη νέου. Φυσικά υπάρχει και το ενδεχόμενο να διατηρεί 2 συνταξιοδοτικά εφόσον το επιθυμεί και έχει την οικονομική δυνατότητα δίχως να διακόψει το πρώτο.

Αλλαγή συνταξιοδοτικού προγράμματος με άλλο υψηλότερου επιτοκίου

Ερχόμαστε στο κυρίως θέμα. Έστω ότι έχουμε τη περίπτωση ενός ασφαλισμένου 35 ετών με πρόγραμμα σχεδιασμένο για 25 έτη και εγγυημένο επιτόκιο 2.5%, ο οποίος επιθυμεί να διακόψει το συμβόλαιό του μετά τη πρώτη 5ετία διάρκειας του για ένα νέο πρόγραμμα με  εγγυημένη απόδοση 3.5%. Με αυτή του την επιλογή ο ασφαλισμένος δε θα χάσει μόνο από τις ήδη υπάρχων εισφορές που έχει καταβάλει και που θα πρέπει να αναπληρώσει με το μεγαλύτερο επιτόκιο ωσότου ισοροπήσει οικονομικά, αλλά θα έχει χάσει και κάτι υπερπολύτιμο και αναντικατάστατο, το χρόνο.

*Προσοχή αναφερόμαστε σε εγγυημένα επιτόκια διότι τα προγράμματα των οποίων η απόδοση συνδέεται με τη πορεία των επενδύσεων δεν μπορούν να έχουν εύκολα προβλέψιμη απόδοση και η αλλαγή τους δεν έχει εξ αρχής μεγάλο ενδιαφέρον.

Ηλικία Έναρξης Ηλικία Συντ/σης Εισφορές(€) Διάρκεια Συνoλικές Εισφορές(€) Εφάπαξ(€) Όφελος τόκων(€)
35 55 800 20 16.000 18.312 2.312
35 56 761 21 16.000 18.592 2.592
35 57 727 22 16.000 18.911 2.911
35 58 696 23 16.000 19.233 3.233
35 59 667 24 16.000 19.540 3.540
35 60 640 25 16.000 19.841 3.841

 

Ο χρόνος είναι σημαντικότερος από τα επιτόκια. Παρατηρήστε το παραπάνω πίνακα. Τα κέρδη από τους ανατοκισμούς  που μπορεί να αποκομίσει κάποιος με 5 έτη επιπλέον διάρκεια σε ένα πρόγραμμα 20ετίας είναι κατά 66% μεγαλύτερα από τους τόκους που θα του είχε αποδώσει συνολικά το πρόγραμμα με τις ίδιες συνολικά εισφορές στα 20 έτη. Το μυστικό είναι στον ανατοκισμό. Στερώντας πολύτιμα έτη από το προγραμματισμό σας για ένα νέο συμβόλαιο ζημιώνεστε.

Ο μόνος τρόπος που υπάρχει ώστε να αποδώσει ένας τέτοιος σχεδιασμός είναι να συντρέχουν συσσωρευτικά οι εξής προυποθέσεις:

Πρώτον να αυξήσετε σημαντικά το μέσο ποσό των εισφορών που καταβάλατε μέχρι πρότινος. Δε θα πρέπει να έχετε μόνο ως στόχο να ισοροπήσετε τη ζημία της εξαγοράς με την επιπλέον απόδοση που σας παρέχει το νέο πρόγραμμα αλλά θα πρέπει να αναπληρώσετε και τους χαμένους ανατοκισμούς αναπληρώνοντας τα έτη που απωλέσατε και διήρκησε το πρώτο πρόγραμμα. Η αύξηση των εισφορών θα είναι σημαντική και  ελλοχεύει ο κίνδυνος μελλοντικά το πρόγραμμα να καταστεί οικονομικά μη βιώσιμο.

Δεύτερον το επιτόκιο του νέου προγράμαμτος θα πρέπει να είναι αρκετά υψηλότερο από το προηγούμενο, εξασφαλίζοντας ικανό όφελος σε τόκους μακροχρόνια, πέραν της προαναφερθείσας ζημίας η οποία και πρέπει να υπερκαλυφθεί.

Τρίτη προυπόθεση που μπορεί να μετριάσει το θέμα των αυξημένων εισφορών είναι το ηλικιακό περιθώριο. Να είναι δηλαδή ο ασφαλισμένος σε ηλικία που του επιτρέπει να προσθέσει έτη στο νέο του πρόγραμμα αυξάνοντας την ηλικία συνταξιοδότησης.

Η τοποθέτησή μας είναι ότι τα συνταξιοδοτικά προγράμματα σχεδιάζονται εξ αρχής με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του ασφαλισμένου για να διατηρούνται βιώσιμα και να στοχεύουν στη συμπλήρωση του εισοδήματος με προσεκτική επιλογή της σύνταξης και του εφάπαξ βάση της εισοδηματικής αναλογικής. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η εκπόνηση συνταξιοδοτικής έκθεσης πριν τη σύναψη ενός συνταξιοδοτικού- αποταμιευτικού προγράμματος (διαβάστε περισσότερα εδώ). Στόχος είναι η μείωση των πιθανοτήτων ο ασφαλισμένος να διακόψει το συμβόλαιό του στο μέλλον για οικονομικούς λόγους. Επίσης σοβαρό ρόλο παίζει και η επιλογή της αναπροσαρμογής των εισφορών κάθε έτος που μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τον οικονομικό εκτροχιασμό του προγράμματος  μιας και που οι εισφορές θα αυξάνονται σταθερά κάθε έτος.

Είναι προτιμότερο να ενισχύσετε το ήδη υπάρχον πρόγραμμα με έκτακτες καταβολές όποτε έχετε τη δυνατότητα παρά να προβείτε στη διακοπή του και τη σύναψη νέου.

Εμπιστευτείτε ένα πρόγραμμα συνταξιοδότησης εγγυημένου επιτοκίου με σταθερές καταβολές, θα είναι ο κορμός πάνω στον οποίο θα χτίσετε το προγραμματισμό σας. Ενισχύστε το πρόγραμμα όποτε έχετε την οικονομική δυνατότητα και αυξήστε το όφελος στο τελικό ποσό της σύνταξης και του εφάπαξ.

Επιλέξτε μια διαχρονικά φερέγγυα ασφαλιστική εταιρία με κύρος, φήμη και πελατοκεντρικότητα, η συνεργασία σας μαζί της θα είναι μακροχρόνια. Η τράπεζα της Ελλάδος, η εφαρμογή του Solvency 2 καθώς και το εγγυητικό ταμείο ιδιωτικής ασφάλισης ζωής θα είναι οι εγγυητές για την εύρυθμη λειτουργία των εταιριών και της διασφάλισης των εισφορών σας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε καθώς και την έκδοση προσφοράς συνταξιοδότησης στο  210-57 11 918|email: info@idiotiki-syntaxi.gr

Η πλατφόρμα μας σας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσετε online την ειδική φόρμα σχεδιασμού αποταμιευτικού – συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για τους χρήστες μας και εμείς θα σχεδιάσουμε για εσάς το ιδανικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.