Η ιδιωτική σύνταξη είναι μία επι της ουσίας ανταποδοτική σύνταξη και αποτελεί το τρίτο πυλώνα συνταξιοδότησης για τις χώρες της Ευρώπης όπου ο ασφαλισμένος επιλέγει : πότε θα συνταξιοδοτηθεί, καθώς και το ποσό της σύνταξης που επιθυμεί να λάβει. Με βάση αυτές τις επιλογές υπολογίζεται  και η εισφορά που θα καταβάλλει, καθώς και τα έτη καταβολής.

Ουσιαστικά ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο φάσεις: τη πρώτη, τη περίοδο αποταμίευσης και τη δεύτερη που είναι της συνταξιοδότησης. Ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει το εφάπαξ, εναλλακτικά της σύνταξης στη λήξη του προγράμματος οπότε και αυτόματα λήγει και το πρόγραμμα του. Ο ασφαλισμένος δύναται αν επιλέξει τη σύνταξη ωστόσο έναντι του εφάπαξ να ρευστοποιήσει όποτε επιθυμεί το υπόλοιπο των συντάξιμων αποδοχών του.

Ένα σημαντικό θέμα που εγείρεται κατά το σχεδιασμό ενός συνταξιοδοτικού, είναι η επίδραση του πληθωρισμού στο τέλος του προγράμματος στην αγοραστική αξία της σύνταξης και του εφάπαξ που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος σήμερα, στο παρόν, και υπολογίζει να λάβει έπειτα  από 10 ή 20 ή 30 χρόνια όταν και θα συνταξιοδοτηθεί.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες πέραν των υψηλών επιτοκίων (έως 2.5%), που μπορούν μακροχρόνια και διαμέσου των ανατοκισμών να αυξήσουν σημαντικά τις αποταμιεύσεις του ασφαλισμένου προσφέρουν μια σημαντική παραμετροποίηση: την ετήσια αναπροσαρμογή των εισφορών

Με αυτή την επιλογή οι εισφορές που καταβάλλει ο ασφαλισμένος αυξάνονται κάθε χρόνο κατά 3% με σκοπό την εξάλειψη της επίδρασης του πληθωρισμού μακροχρόνια. Αυτή η επιλογή ωστόσο απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και να το γιατί:

Έτη Ασφάλιστρα
1 720,00 €
2 741,60 €
3 763,85 €
4 786,76 €
5 810,37 €
6 834,68 €
7 859,72 €
8 885,51 €
9 912,07 €
10 939,44 €
11 967,62 €
12 996,65 €
13 1.026,55 €
14 1.057,34 €
15 1.089,06 €
16 1.121,74 €
17 1.155,39 €
18 1.190,05 €
19 1.225,75 €
20 1.262,52 €
21 1.300,40 €
22 1.339,41 €
23 1.379,59 €
24 1.420,98 €
25 1.463,61 €
26 1.507,52 €
27 1.552,75 €
28 1.599,33 €
29 1.647,31 €
30 1.696,73 €


Για άτομο 30 ετών και συνταξιοδότηση στα 60 του έτη, με εισφορά πρώτου χρόνου 720€.

Ξεκινώντας όπως φαίνεται από το παραπάνω πίνακα ο ασφαλισμένος με 720€ το χρόνο εισφορές, στα 13 χρόνια θα φτάνει να πληρώνει περισσότερα από 1000€, ενώ κατά τα τελευταία έτη πριν τη συνταξιοδότηση το ασφάλιστρο θα έχει ξεπεράσει τα 1500€.

Η διαφορά στο αποτέλεσμα είναι σαφέστατα μεγάλη, αφού στη περίπτωση σταθερού ασφαλίστρου για όλη τη διάρκεια ταποταμίευσης (720€/έτος) και 21.600€ συνολικές αποταμιεύσεις το εφάπαξ που θα λάμβανε ο ασφαλισμένος δε θα ξεπέρναγε τα 29.593€, ενώ με την αναπροσαρμογή φτάνει τα 45.427€ με 34.253€ συνολικές αποταμιεύσεις . Παρόμοια είναι και η εικόνα στις συντάξεις, μιας και η σύνταξη 15ετίας στο σχεδιασμό σταθερού ασφαλίστρου  φτάνει τα 184€ το μήνα ενώ του αυξανόμενου ασφαλίστρου τα 283€/μήνα.

Με αυτή την επιλογή ο ασφαλισμένος μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά υψηλότερες αποδοχές, που όμως όπως αναφέραμε και παραπάνω απαιτείται ειδικός σχεδιασμός, ώστε να μη μετεξελιχθεί το πρόγραμμα σε μη βιώσιμο με το πέρασμα των χρόνων, καθιστώντας τον ασφαλισμένο ανήμπορο να το ακολουθήσει, οδηγώντας τον τελικά στην εξαγορά του συμβολαίου.

Να θυμάστε: η επιτυχία ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος έγκειται στην επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου αποταμίευσης.

Ακολουθώντας τη παραπάνω σκέψη κατά τo σχεδιασμό συνταξιοδοτικών προτάσεων που περιλαμβάνουν την αναπροσαρμογή των εισφορών, η βάση των εισφορών στο έτος εκκίνησης θα πρέπει να είναι μικρότερη σε σχέση με ένα πρόγραμμα όπου θα ακολουθούσαμε  σταθερές εισφορές καθόλη τη διάρκεια του προγραμματισμού. Εξασφαλίζοντας με αυτό το τρόπο μια πιο ήπια αύξηση που μακροχρόνια ο ασφαλισμένος να μπορεί να καλύπτει.

Κλείνοντας θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η επιτυχία ενός προγράμματος μπορεί να επέλθει με οποιοδήποτε από τους δύο τρόπους και αν επιλέξετε αρκεί να γίνει σωστός προγραμματισμός εξ αρχής.

Οι σύμβουλοί μας σχεδιάζουν και σας αποστέλλουν ξεχωριστά σε excel, πίνακα, με βάση το εκάστοτε συνταξιοδοτικό προγραμματισμό για τη καταπολέμηση του φαινομένου του πληθωρισμού με τη μέθοδο της αναπροσαρμογής όπου παρουσιάζεται αναλυτικά η πορεία του ασφαλίστρου και η άμεση σύγκριση με προγραμματισμό σταθερών εισφορών.

Εδώ είναι που η συνεισφορά ειδικών για το σχεδιασμό του προγράμματος κρίνεται αναγκαία, δίνοντάς σας  λύσεις για όποιο τρόπο και να επιλέξετε, καθιστώντας το πρόγραμμά σας βιώσιμο, για σίγουρο εφάπαξ αλλά και σύνταξη με τη μέγιστη απόδοση.

Μπορείτε να σχεδιάσετε το δικό σας συνταξιοδοτικό πλάνο online μέσω της πλατφόρμας μας. Εμείς θα σχεδιάσουμε το ιδανικό για εσάς συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα.