Η σταθερότητα και το ύψος των εισφορών αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος. Με τα συνταξιοδοτικά προγράμματα μπορείτε να έχετε σταθερές καταβολές για όλη τη διάρκεια της περιόδου αποταμίευσης διατηρώντας τον ίδιο οικονομικό προγραμματισμό μέχρι να συνταξιοδοτηθείτε. Οι εισφορές του δημοσίου απο την άλλη τείνουν να αυξάνονται ενώ είναι και τυποποιημένες καθιστώντας τες πολλές φορές οικονομικά αδύνατο να καλυφθούν.

Υπάρχει η δυνατότητα ωστόσο ο ασφαλισμένος να επιλέξει αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων με αύξηση τους κατά 3% κάθε χρόνο με σκοπό την ενίσχυση της αποταμίευσης και εξάλειψη του φαινομένου του πληθωρισμού. Η συγκεκριμένη επιλογή απαιτεί ειδικό σχεδιασμό, ώστε να μη καταστεί το πρόγραμμα μή βιώσιμο στο μέλλον.

Διαβάστε επίσης :