Σε κάθε μορφής αποταμίευση το επιτόκιο επένδυσης αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα. Τα σύγχρονα συνταξιοδοτικά προγράμματα προσφέρουν αποδόσεις πολύ υψηλότερες από αυτές των τραπεζών και είναι της τάξης του 2.5%. Η τιμή αυτή είναι εγγυημένη για τον ασφαλισμένο και τον ακολουθεί για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

To κύριο πλεονέκτημα της εγγυημένης απόδοσης είναι οτι ο ασφαλισμένος γνωρίζει με τη σύναψη του συμβολαίου σήμερα το ποσό της σύνταξης και του εφάπαξ που κατοχυρώνει στην ηλικία που έχει επιλέξει ο ίδιος.

Η απόδοση ωστόσο δε σταματάει κατά το τέλος της περιόδου της αποταμίευσης. Ισχύει και για τη περίοδο συνταξιοδότησης  με το εγγυημένο κατώτατο επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2% και τον ασφαλισμένο να διατηρεί το δικαίωμα να ρευστοποιήσει με τη μορφή εφάπαξ το υπόλοιπο των συντάξιμων καταβολών του όποτε το επιθυμεί.

Διαβάστε επίσης: