Επιτόκιο Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων

Σε κάθε μορφής αποταμίευση το επιτόκιο επένδυσης αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα. Τα σύγχρονα συνταξιοδοτικά προγράμματα προσφέρουν αποδόσεις πολύ υψηλότερες από αυτές των τραπεζών και είναι της τάξης του 2.5%. Η τιμή αυτή είναι εγγυημένη για τον ασφαλισμένο και τον ακολουθεί για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

To κύριο πλεονέκτημα της εγγυημένης απόδοσης είναι οτι ο ασφαλισμένος γνωρίζει με τη σύναψη του συμβολαίου σήμερα το ποσό της σύνταξης και του εφάπαξ που κατοχυρώνει στην ηλικία που έχει επιλέξει ο ίδιος.

Η απόδοση ωστόσο δε σταματάει κατά το τέλος της περιόδου της αποταμίευσης. Ισχύει και για τη περίοδο συνταξιοδότησης  με το εγγυημένο κατώτατο επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2% και τον ασφαλισμένο να διατηρεί το δικαίωμα να ρευστοποιήσει με τη μορφή εφάπαξ το υπόλοιπο των συντάξιμων καταβολών του όποτε το επιθυμεί.

Διαβάστε επίσης:

By |2018-01-03T19:09:41+00:00Φεβρουάριος 13th, 2017|Άρθρα παρουσίασης - HOME|0 Comments

Leave A Comment