Σε κάθε μορφής αποταμίευση το επιτόκιο επένδυσης αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα. Τα σύγχρονα συνταξιοδοτικά προγράμματα προσφέρουν αποδόσεις πολύ υψηλότερες από αυτές των τραπεζών. Η τιμές αυτές είναι εγγυημένες για τον ασφαλισμένο και τον ακολουθούν για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

To κύριο πλεονέκτημα της εγγυημένης απόδοσης είναι οτι ο ασφαλισμένος γνωρίζει με τη σύναψη του συμβολαίου σήμερα το ποσό της σύνταξης και του εφάπαξ που κατοχυρώνει στην ηλικία που έχει επιλέξει ο ίδιος.

Η απόδοση ωστόσο δε σταματάει κατά το τέλος της περιόδου της αποταμίευσης. Ισχύει και για τη περίοδο συνταξιοδότησης με τον ασφαλισμένο να διατηρεί το δικαίωμα να ρευστοποιήσει με τη μορφή εφάπαξ το υπόλοιπο των συντάξιμων καταβολών του όποτε το επιθυμεί.

Διαβάστε επίσης: